Normele UE privind libera circulație

Uniunea Europeana

Drepturile “cetățenilor” Uniunii Europene sunt destinate să permită cetățenilor UE să se stabilească și să lucreze fără probleme în alte țări ale blocului.

Directiva 2004/38 / CE a Parlamentului European și a Consiliului definește aceste drepturi după cum urmează:

Pentru șederi mai scurte de trei luni, cetățenii UE au nevoie doar de o formă valabilă de identitate, cum ar fi un pașaport.

Pentru șederi peste trei luni, trebuie să demonstreze că dispun de resurse suficiente (locuri de muncă, economii sau pensii) pentru a nu fi o povară pentru serviciile sociale ale națiunii gazdă. Autoritățile pot solicita un fel de permis de ședere pentru a accesa serviciile guvernamentale.

Pentru dreptul la ședere permanentă, resortisanții UE trebuie să fi locuit în țara gazdă timp de cinci ani neîntrerupți. Ei își pierd dreptul de ședere dacă sunt absenți din țară timp de doi ani.

Indiferent de drepturile de rezidență permanentă, cetățenii UE pot fi expulzați din țară din motive de ordine publică, siguranță publică sau sănătate publică. Acestea nu trebuie să fie din motive economice sau discriminatorii. Aceste drepturi pot fi, de asemenea, retrase în caz de abuz – de exemplu, căsătoriile de conveniență.

About Click Romania 1940 Articles
PUBLICAȚIE BRITANICĂ-EUROPEANĂ PENTRU DIASPORA ROMÂNEASCĂ ZIAR ROMANESC , ROMÂNI IN UK, REGATUL UNIT, ANGLIA, LONDRA, MAREA BRITANIE

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.