Agentia britanica pentru Frontiere (UK Border Agency) a comunicat Ambasadei, în data de 12 mai 2008, decizia de a reconsidera modul în care sunt evaluate cererile pentru eliberarea certificatelor de înregistrare în cazul cetatenilor români si bulgari care urmeaza programe de formare profesionala în Marea Britanie.

Conform informatiilor primite de la UK Border Agency, în urma investigatiilor derulate de catre autoritatile britanice, o parte dintre organismele de acreditare a programelor de pregatire profesionala au confirmat ca, în cele mai multe dintre cazuri, pentru obtinerea unei calificari nu este necesara derularea unei perioade extinse de practica la locul de munca. In aceste conditii, programele care nu îndeplinesc acest criteriu devin ineligibile pentru obtinerea unui certificat de înregistrare (yellow registration certificate).

Solicitarile aflate în proces de evaluare la data comunicarii deciziei Agentiei pentru Frontiere, sau cele care vor fi transmise ulterior acestei date, vor fi evaluate considerând necesitatea perioadei de practica la locul de munca, precum si durata estimata a acesteia. in cazul în care solicitarile pentru certificate de înregistrare nu îndeplinesc aceste conditii, acestea vor fi returnate cu aviz negativ.

Agentia pentru Frontiere recomanda cetatenilor români ale caror solicitari au fost respinse, sa contacteze furnizorii de formare profesionala în vederea identificarii conditiilor în care poate fi recuperata contravaloarea cursurilor de formare profesionala.

Ambasada Romaniei la Londra sugereaza cetatenilor români care intentioneaza sa urmeze cursuri de formare profesionala în Marea Britanie sa contacteze în prealabil Agentia britanica pentru Frontiere si organismele de acreditare, pentru a verifica daca programele oferite de furnizorii de formare profesionala sunt conforme cu criteriile de acreditare si implicit eligibile pentru obtinerea unui certificat de înregistrare.

Leave A Reply