Reply To: National Insurance Number- Numărul național de asigurare

Keymaster
Social on #69311

Oricine are un loc de muncă și un salariu care depășește 149 lire sterline pe săptămână, cu vârsta de peste 16 ani sau care câștigă mai mult de 5 725 lire sterline pe an ca lucrător independent, este obligat să contribuie la Asigurările Naționale, fondul de stat pentru pensii și beneficii sociale. Numărul Național de Asigurare este de fapt un cod alfanumeric, un fel de cod fiscal englezesc, căruia îi sunt asociate contribuțiile plătite în anii de angajare în Marea Britanie. Contribuția este dedusă automat din salariul dumneavoastră brut.

În trecut, NIN-ul era eliberat împreună cu un card, dar astăzi nu mai este cazul: vei primi o scrisoare care conține NIN-ul tău, pe care va trebui să-l păstrezi (în caz de pierdere poți solicita un duplicat de la HMRC) .

Anyone with a job and a salary in excess of £ 149 per week, over the age of 16, or earning more than £ 5725 per year as self-employed, is required to contribute to National Insurance, the state fund for pensions and welfare benefits. The National Insurance Number is in fact an alphanumeric code, a sort of English tax code, to which the contributions paid during the years of employment in the UK are associated. The contribution is automatically deducted from your gross salary.

In the past, the NIN was issued together with a card, but today this is no longer the case: you will receive a letter containing your NIN, which you will have to keep (in case of loss you can request a duplicate from HMRC).

Ogni persona con un impiego ed uno stipendio al di sopra delle £149 settimanali, al di sopra dei 16 anni, o che guadagna più di £5725 all’anno se lavoratore autonomo, è tenuto a contribuire al National Insurance, ovvero il fondo statale per pensioni e benefits assistenziali. Il National Insurance Number è in effetti un codice alfanumerico, una sorta di codice fiscale inglese, a cui sono associati i contributi versati negli anni di impiego in UK. Il contributo viene automaticamente dedotto dal tuo stipendio lordo.

In passato il NIN veniva rilasciato insieme ad un tesserino, ma ad oggi non è più così: vi arriverà una lettera contenente il vostro NIN, che starà a voi preservare (in caso di smarrimento è possibile richiedere un duplicato a HMRC).