Brexit | Ce urmeaza pentru romani?

Bogdan Alexe
Bogdan Alexe

Ce urmeaza pentru noi romanii ce locuim in Marea Britanie.

INFORMAȚII  GENERALE

 

Procesul de retragere a Regatului Unit din Uniunea Europeană (Brexit) a fost finalizat la 31 ianuarie 2020. Pe cale de consecință, Acordul de retragere ratificat de ambele părți a intrat în vigoare la 1 februarie 2020.

Acordul de Retragere prevede o perioadă de tranziție până la 31 decembrie 2020, pe parcursul căreia Regatul Unit va respecta, în continuare, acquis-ul european, inclusiv Politica comercială a UE. În același timp, pe durata perioadei de tranziție, Marea Britanie nu va participa la mecanismul decizional și nu va mai fi reprezentată în instituțiile UE, dar va păstra altfel toate drepturile și obligațiile ce revin unui stat membru.

Implicațiile retragerii Regatului Unit din UE pentru drepturile cetățenilor români din Regatul Unit

Pe durata perioadei de tranziție, nu vor exista schimbări ale statutului cetățenilor români în Regatul Unit. Astfel,

  • cetățenii români și membrii de familie ai acestora care se află în Regatul Unit la data retragerii și
  • cetățenii românii și membrii de familie ai acestora care se vor stabili în această perioadă în Regatul Unit (până la 31 decembrie 2020),

vor continua să beneficieze de aceleași tratament care li se aplică în prezent în calitate de cetățeni ai unui stat membru UE, respectiv legislația europeană privind libera circulație a persoanelor, pentru a putea locui, lucra, sau studia în continuare în Regatul Unit.

Cetățenii români care doresc să rămână în Regatul Unit și după finalizarea perioadei de tranziție trebuie să se înregistreze pentru noul statut de rezident.

În acest sens, Guvernul britanic a creat un sistem de înregistrare (EU Settlement Scheme – EUSS), prin care cetățenii români pot solicita noul statut.

Astfel, cetățenii români și membrii de familie ai acestora se pot înregistra pentru a solicita noul statut până la data de 30 iunie 2021, doar dacă se află în Regatul Unit înainte de 31 decembrie 2020.

Prin intermediul EUSS, cetățenii români vor putea obține unul dintre cele două tipuri de statut: pre-settled sau settled.

PRE-SETTLED – este aplicabil cetățenilor români și membrilor de familie ai acestora care la momentul solicitării pot dovedi o reședință continuă în Regatul Unit pentru mai puțin de 5 ani. La momentul împlinirii celor 5 ani de reședință continuă aceștia vor trebui să depună o nouă cerere pentru obținerea statutului settled.

SETTLED – este aplicabil cetățenilor români și membrilor de familie ai acestora care au avut reședința continuă în Regatul Unit pentru cel puțin 5 ani consecutivi.

Notă: Membrii de familie (indiferent de cetățenie) dobândesc statutul în baza relației de familie și a statutului titularului principal. Fiecare membru de familie trebuie să se înregistreze individual. Părinții pot depune cerere pentru copiii cu vârsta de până la 21 de ani sau aceștia pot depune cerere individuală, după caz. Nu este specificată o vârstă minimă de la care minorul se poate înregistra în nume propriu. Copiii pot depune cerere individual atunci când părinții nu sunt în Regatul Unit sau atunci când aceștia din urmă nu doresc să solicite noul statut. Cererile depuse în același timp de membrii unei familii vor fi asociate și analizate concomitent de autoritățile britanice. Cererile membrilor unei familii care nu sunt depuse în același timp vor fi analizate separat.


Membri de familie sunt: soțul/soția, partenerul civil, părinții, bunicii, copiii prezenți și viitori, nepoții, persoanele cu care cetățeanul român se află într-o relație durabilă. Dacă aceștia nu se află în Regatul Unit la data de 31 decembrie 2020, vor putea să se alăture cetățeanului român, care a aplicat pentru noul statut, în Regatul Unit oricând, în viitor. Membrii de familie care se alătura cetățeanului român vor trebui să solicite dobândirea noului statut cu respectarea procedurilor de înregistrare în EUSS.

Reședință continuă înseamnă că absențele din Regatul Unit trebuie să fie de 6 luni sau mai puțin în orice perioadă de 12 luni, cu excepția unei singure perioade de absență care nu depășește 12 luni și pentru un motiv important (cum ar fi sarcina, nașterea, boala gravă, studiul, formarea profesională sau detașarea în străinătate). Abaterile datorate serviciului militar obligatoriu nu vor afecta reședința continuă. Perioadele de închisoare și deciziile de expulzare / deportare pot afecta reședința continuă.


​Procedura de înregistrarea în EUSS este gratuită și se realizează online de pe PC/laptop sau smartphone cu sisteme de operare Android/IOS, dar și prin trimiterea cererilor și a documentelor justificative prin poștă către centre din Regatul Unit. Această ultima opțiune se adresează posesorilor de pașapoarte non-biometrice și posesorilor de cărți de identitate non-biometrice.

Cerințele de eligibilitate pentru EUSS sunt în principal bazate pe reședință.

Home Office va examina cât timp o persoană a fost în Regatul Unit și nu activitățile desfășurate în această perioadă. 

Solicitanții trebuie, de asemenea, să dovedească identitatea lor și să declare istoricul infracțional (dacă există), pentru a dobândi statutul pre-settled sau settled.

  • Pentru dovedirea reședinței continue în Regatul Unit, sunt recunoscute mai multe tipuri de documente:

 

​ Documente care acoperă perioade mai lungi de timp

​​ extras bancar anual sau un rezumat al contului – cel puțin 6 luni de plăți primite sau efectuate în Regatul Unit
​ scrisoare de la angajator
​ factura de plată a taxei către consiliul local
​ scrisoare/ certificat/ adeverință de la școală, colegiu, universitate sau altă formă de învățământ acreditată
​ factura pentru taxele efectuate către școală, colegiu, universitate
​ document/scrisoare care atestă adresa din Regatul Unit, primită de la un organism de finanțare a studenților din UK – Student Loans
​ dovada creditului ipotecar
​ contractul de închiriere și dovada plății
​ document care atestă plata contribuțiilor a unui liber profesionist (SELF-EMPLOYED)
​ formularul P60 pentru o perioadă de 12 luni – se pot solicita dovezi suplimentare pentru a confirma reședința în UK timp de cel puțin 6 luni din acea perioadă
 formularul P45 indicând durata angajării anterioare – obținut de la angajator la finalul colaborării

 ​Documente care acoperă perioade mai scurte de timp (1 lună)

​ extras de cont care arată plățile primite sau cheltuite în Regatul Unit
​​ adeverință salarială pentru un loc de muncă în Regatul Unit
​​ facturile la apă, gaz sau energie electrică care indică o adresă din Regatul Unit
​​ factura la telefonul fix sau mobil, TV sau internet care indică o adresă din Regatul Unit
​​ factura pentru reparații la domiciliu, servicii de medicină veterinară sau asigurări, precum și dovada plății
​​ adeverință/ scrisoare de la medicul de familie, spital sau alt specialist în domeniul sănătății, care confirmă programările avute
​​ scrisoare de la un departament guvernamental, serviciu public sau caritate, care atestă colaborarea la o anumită dată sau pentru o anumită perioadă (de exemplu, Job Center Plus sau Citizens Advice)
​​ ștampila pusă pe pașaport, care confirmă intrarea în Regatul Unit
​​ bilet de călătorie care confirmă că ați intrat în Regatul Unit dintr-o altă țară
​​ factură pentru munca efectuată în Regatul Unit și dovada plății

 

În urma dobândirii statutului settled/pre-settled, cetățenii români și membrii de familie au drepturile garantate pe toata durata vieții (cu excepția cazului în care lipsesc mai mult de 5 ani din Regatul Unit, ipoteză în care își vor pierde drepturile).

Pentru a facilita parcurgerea procedurii de înregistrare, Home Office a publicat, în limba română, un ghid oficial de îndrumare. Ghidul răspunde întrebărilor frecvente cu privire la procesul de înregistrare, cuprinde date de contact pentru asistență și instrucțiuni cum să aplicați în sistem.

Ghidul  este disponibil AICI

ATENȚIE!

  • Până la finalizarea perioadei de tranziție (31 decembrie 2020), cetățenii români și membrii de familie ai acestora care se află pe teritoriul Regatului Unit la data de 31 decembrie 2020 nu au obligația de a se înregistra pentru dobândirea pre-settled/settled status, însă este recomandat să nu se aștepte apropierea datei limită (30 iunie 2021) pentru a face demersurile necesare în acest sens
  • După finalizarea perioadei de tranziție (post 31 decembrie 2020), cetățenii români care doresc să continue să locuiască în Regatul Unit și să beneficieze de aceleași drepturi conferite în prezent după retragerea Regatul Unit din UE, trebuie să se înregistreze pentru obținerea statutului settled/pre-settled până la 30 iunie 2021.
  • Cetățenii români care intră pe teritoriul Regatului Unit după 31 decembrie 2020 vor trebui să respecte condițiile stabilite de normele interne în materie de imigrație.

Ce se întâmplă dacă nu vă înregistrați pentru obținerea pre-settled/settled status?

Cetățenii români și membrii de familie ai acestora care nu se înregistrează pentru obținerea pre-settled/settled status până la data limită (30 iunie 2021), nu vor putea beneficia de drepturile conferite de Acordul de Retragere. Aceștia vor fi considerați, în principiu, ca încălcând reglementările în materia imigrării și vor fi susceptibili de a  fi expulzați din Regatul Unit.

Ce se întâmplă dacă cererea de înregistrare este refuzată?

Dacă solicitarea pentru obținerea pre-settled/settled status este refuzată de autoritățile britanice, cetățenii români și membrii acestora de familie au posibilitatea de a contesta această decizie. Până la pronunțarea unei hotărâri definitive în cazul unei căi de atac judiciare împotriva respingerii unei astfel de cereri de către autoritățile competente, se consideră că solicitantului i se aplică toate drepturile prevăzute de acord. De asemenea, cetățenii români au posibilitatea de a invoca în mod direct în fața instanțelor britanice prevederile Acordului de retragere.


 

RECOMANDĂRI

 

Cetățenii români sunt sfătuiți:

 ​Să se înregistreze din timp pentru obținerea statutului settled/pre-settled.
 ​Să citească cu atenție care sunt etapele pe care trebuie să le parcurgă pentru a se putea înregistra (atât pentru ei, cât și pentru membrii familiilor lor).
 ​Să consulte ghidul pus la dispoziție de Home Office (vezi mai sus).
 ​Să verifice cu atenție actele pe care le dețin pentru înregistrarea în sistem.
 ​Dacă întâmpină probleme/dificultăți în procesul de înregistrare să se adreseze:

  • Autorităților britanice competente (menționate în Ghidul realizat de Home Office)
  • Ambasadei României la Londra și oficiilor consulare de la Manchester și Edinburgh

 ​Să întreprindă demersuri pentru formalizarea tuturor relațiilor de muncă sau civile, esențiale și în protejarea drepturilor și în exercitarea obligațiilor pe teritoriul Regatului Unit, prin: semnarea unor contracte de muncă/ termeni și condiții de muncă, solicitarea de la angajator a fluturașilor de salariu și a formularelor P60 și P45 (formulare care atestă plata taxelor și contribuțiilor anual, respectiv la încetarea relațiilor de muncă), semnarea contractelor de lucrător pe cont propriu, obținerea numărului de asigurări sociale NINo, plata taxelor, înscrierea la medicul de familie, deschiderea contului bancar, plata utilităților și obligațiilor aferente chiriei/ locuinței în care se află.

 ​Să consulte periodic pagina de internet a Ambasadei României la Londra și a Ministerului Afacerilor Externe pentru a obține informații actualizate privind stadiul procesului Brexit

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

 

Regăsiți mai jos o serie de întrebări frecvente cu privire la drepturile dumneavoastră, în funcție de statutul dumneavoastră:

 

Sunt rezident în Regatul Unit

1. Voi putea să locuiesc în Regatul Unit după Brexit/momentul retragerii din UE?

Da. Până la finalizarea perioadei de tranziție (31 decembrie 2020) veți beneficia de aceleași drepturi conferite în prezent de legislația europeană privind dreptul de ședere.

Veți continua să aveți drepturi de ședere după încheierea perioadei de tranziție. Vă veți păstra dreptul de ședere, în esență, în aceleași condiții de fond prevăzute de legislația UE privind libera circulație, deși pentru aceasta va trebui să vă înregistrați pentru a obține statutul pre-settled/settled în Regatul Unit, până la 30 iunie 2021.

2. Voi putea să fiu în continuare rezident al Regatului Unit din momentul retragerii din UE dacă locuiesc aici de mai puțin de 5 ani?

Da. Până la finalizarea perioadei de tranziție veți beneficia în continuare de aceleași drepturi conferite în prezent de legislația europeană privind dreptul de ședere.

După finalizarea perioadei de tranziție (31 decembrie 2020), cetățenii români care doresc să continue să locuiască în Regatul Unit și să beneficieze de aceleași drepturi conferite în prezent, trebuie să se înregistreze pentru obținerea statutului settled/pre-settled.

Atenție! Cetățenii europeni se vor putea înregistra pentru a obține noul statut până în data de 30 iunie 2021 (cu condiția să se fi aflat în Regatul Unit înainte de 31 decembrie 2020).

3. Permisul actual de ședere va mai fi valabil după data retragerii din UE?

Da, doar pe durata perioadei de tranziție (până la 31 decembrie 2020). După 1 ianuarie 2021, cetățenii români care dețin deja documente eliberate de Home Office în conformitate cu legislația europeană privind libera circulație (de exemplu, Indefinite Leave to Remain sau Residence Card) trebuie să solicite, de asemenea, obținerea statutului settled/pre-settled până la 30 iunie 2021.

4. Care este diferența între statutul pre-settled și settled?

Statutul settled presupune că cetățenii UE și membrii familiilor acestora au rezidența continuă în Regatul Unit de cel puțin 5 ani. Cetățenii români pot rămâne în Regatul Unit pentru o perioadă nedeterminată. Ulterior obținerii statutului settled, cetățenii români pot petrece până la 5 ani consecutivi în afara Regatul Unit fără a-și pierde statutul.

Cei care au trăit în Regatul Unit mai puțin de 5 ani, vor putea să se înregistreze pentru obținerea statutului pre-settled. Cetățenii români pot rămâne în Regatul Unit pentru o perioadă de 5 ani. La momentul împlinirii celor 5 ani, cetățeanul român se poate înregistra pentru a obține statutul settled. (Atenție! Obținerea statutului settled nu se realizează automat, cetățeanul român trebuie să se înregistreze în acest sens). Cetățenii români pot petrece până la 2 ani consecutivi în afara Regatului Unit fără a-și pierde statutul. Însă, dacă doresc să obțină în viitor statutul de settled, vor trebui totuși să își mențină reședința continuă.

5. Unde mă pot înregistra pentru noul statut de rezident?

https://apply-to-visit-or-stay-in-the-uk.homeoffice.gov.uk/

Solicitarea înscrierii în sistem este gratuită și se realizează online de pe PC/laptop sau smartphone cu sisteme de operare Android/IOS, dar și prin trimiterea cererilor și a documentelor justificative prin poștă către centre din Regatul Unit. Această ultima opțiune se adresează posesorilor de Pașapoarte non-biometrice și posesorilor de cărți de identitate non-biometrice.

Pentru verificarea identității (un pas necesar în procesul de înregistrare a cererii cetățenilor români în EUSS) poate fi descărcată Aplicația EU Exit: ID Document Check. Pentru mai multe informații despre utilizarea aplicației, poate fi accesată pagina de internet: https://www.gov.uk/guidance/using-the-eu-exit-id-document-check-app.

6. Când trebuie să aplic pentru noul statut de rezident?

Puteți depune cerere oricând până la data de 30 iunie 2021 (cu condiția să vă fi aflat în Regatul Unit înainte de 31 decembrie 2020).

7. Ce documente sunt necesare pentru noul statut de rezident?

Etapele care trebuie parcurse pentru înregistrare:

• identitatea (pașaport valabil sau carte de identitate valabilă)

• reședința în UK (eligibilitate) – Cetățenii UE/RO cu reședința permanentă trebuie să se înregistreze pentru convertirea cardului de rezidență permanentă în settled status.

Convertirea se face automat, fără a fi nevoie să mai furnizeze alte dovezi ale reședinței continue. Cei care dețin Indefinitive leave to remain sunt, de asemenea, încurajați să se înregistreze pentru a-și „actualiza” statutul.

• verificarea istoricului infracțional – dacă cetățeanul român are 18 ani sau peste, autoritățile britanice vor verifica dacă nu a comis infracțiuni grave sau repetate și că nu reprezintă o amenințare la adresa securității. Cetățeanul român se va califica pentru statut de settled sau pre-settled dacă a fost condamnat numai pentru o infracțiune minoră. Trebuie declarate doar acele condamnări penale care apar în cazierul judiciar.

8. Cum aplic pentru noul statut de rezident?

Solicitarea înscrierii se realizează online de pe PC/laptop sau smartphone cu sisteme de operare Android/IOS, dar și prin trimiterea cererilor și a documentelor justificative prin poștă către centre din Regatul Unit. Această ultimă opțiune se adresează posesorilor de Pașapoarte non-biometrice și posesorilor de cărți de identitate non-biometrice.

9. Care este documentul care va certifica noul statut de rezident? Voi avea un permis de ședere?

Autoritățile britanice nu eliberează un document fizic care să ateste statutul settled/pre-settled. Dobândirea noului statut este o condiție pentru șederea legală, iar exercitarea drepturilor de către cetățenii români și membrii de familie ai acestora depinde în totalitate de dovada (digitală) care atestă obținerea statutului settled/pre-settled.

10. Ce se întâmplă dacă nu aplic pentru noul statut până la 31 decembrie 2020?

Puteți în continuare să depuneți cerere pentru obținerea statutul settled/pre-settled până la 30 iunie 2021 (cu condiția să se fi aflat în Regatul Unit înainte de 31 decembrie 2020).

11. Dacă mă mut în Regatul Unit în februarie 2021, voi putea să mai aplic pentru noul statut?

Nu. Cetățenii români pot depune cerere până la data de 30 iunie 2021 (cu condiția să se fi aflat în Regatul Unit înainte de 31 decembrie 2020). Veți intra sub incidența legislației britanice privind imigrația.

12. Membrii familiei mele pot să locuiască în Regatul Unit după data retragerii din UE? În ce condiții?

Da. Pentru a putea continua să beneficieze de drepturile conferite de Acordul de Retragere, cetățenii români și membrii de familie ai acestora care se află în Regatul Unit la finalul perioadei de tranziție (31 decembrie 2020) trebuie să se înregistreze în EUSS (EU Settlement Scheme) pentru obținerea statutului pre-settled/settled, până la 30 iunie 2021. Fiecare membru de familie (indiferent de cetățenie) trebuie să se înregistreze individual. Părinții pot depune cerere pentru copiii cu vârsta de până la 21 de ani sau aceștia pot depune cerere individuală (după caz). Cererile depuse de familii în același timp vor fi luat în considerare împreună.

Practic, dobândirea noului statut este o condiție pentru șederea legală, iar exercitarea drepturilor de către cetățenii români și membrii de familie ai acestora depinde în totalitate de dovada (digitală) care atestă obținerea statutului settled/pre-settled.

13. Fiecare membru al familiei trebuie sa aplice pentru noul statut? Inclusiv copiii minori?

Da. Fiecare membru de familie trebuie să se înregistreze individual. Părinții pot depune cerere pentru copiii cu vârsta de până la 21 de ani sau aceștia pot depune cerere individuală (după caz). Cererile depuse de familii în același timp vor fi luate în considerare împreună.

14. Pot să mă mut acum în Regatul Unit?

La acest moment, legislația UE privind libera circulație a cetățenilor UE este valabilă și va continua să se aplice inclusiv pe parcursul perioadei de tranziție.

15. Voi putea să ies din Regatul Unit după 30 iunie 2021 dacă nu am primit noul statut?

Da, dar vă veți putea întoarce doar în condițiile care vor fi reglementate de legislația britanică privind imigrația post-Brexit.

Dacă nu ați primit noul statut sunteți considerat, în principiu, ca încălcând reglementările în materia imigrării și susceptibil să fiți expulzat din Regatul Unit.

16. Ce se întâmplă dacă îmi este refuzată aplicația pentru noul statut? Voi putea sa completez dosarul sau să contest decizia?

Dacă cererea depusă  până la 30 iunie 2021(cu condiția să vă fi aflat în Regatul Unit înainte de 31 decembrie 2020) pentru obținerea noului statut este refuzată, aveți posibilitatea de a contesta decizia. Până la adoptarea unei decizii finale de către autoritățile competente cu privire la cererea de înregistrare și în așteptarea unei hotărâri definitive pronunțate în cazul unei căi de atac judiciar împotriva respingerii unei astfel de cereri de către autoritățile competente, veți beneficia de toate drepturile prevăzute de Acordul de Retragere.

 

Lucrez în Regatul Unit

1. Contractul meu de muncă va mai fi valabil după data retragerii din UE?

Până la finalizarea perioadei de tranziție veți beneficia în continuare de aceleași drepturi conferite în prezent de legislația europeană. Prin urmare, contractul dumneavoastră de muncă rămâne valabil până la 31 decembrie 2020.

Dacă doriți să vă păstrați dreptul de muncă în Regatul Unit și după 1 ianuarie 2021, trebuie să vă înregistrați pentru a obține pre-settled/settled status până la 30 iunie 2021.

2. Am nevoie de un permis de muncă?

Nu. Până la finalizarea perioadei de tranziție (31 decembrie 2020) veți beneficia în continuare de aceleași drepturi conferite în prezent de legislația europeană.

Dacă doriți să vă păstrați dreptul de muncă în Regatul Unit și după 1 ianuarie 2021, trebuie să vă înregistrați pentru a obține pre-settled/settled status până la 30 iunie 2021. Dacă dobândiți acest statut, nu veți avea nevoie de permis de muncă.

3. Cum voi contribui la sistemul de sănătate și sistemul de asigurări sociale britanic după data retragerii din UE?

Până la finalizarea perioadei de tranziție (31 decembrie 2020) veți putea contribui la sistemul de sănătate și sistemul de asigurări sociale britanic la fel ca în prezent, în conformitate cu legislația britanică actuală (pe bază de rezidență).

Dacă doriți să beneficiați în continuare de drepturile pe care le aveți în prezent și după 1 ianuarie 2021, trebuie să vă înregistrați pentru a obține pre-settled/settled status până la 30 iunie 2021.

4. Drepturile mele de salariat vor fi valabile și după Brexit?

Până la 31 decembrie 2020, nu vor exista schimbări ale statutului dumneavoastră în Regatul Unit. Prin urmare, drepturile dumneavoastră salariale sunt protejate.

Dacă doriți să beneficiați în continuare de drepturile pe care le aveți în prezent și după 1 ianuarie 2021, trebuie să vă înregistrați pentru a obține pre-settled/settled status până la 30 iunie 2021.

5. Urmează să încep munca în Regatul Unit. Ce trebuie să fac după Brexit?

Toți cetățenii europeni din Regatul Unit vor putea să își caute un loc de muncă și să se angajeze în aceleași condiții, cel puțin până la data de 31 decembrie 2020.

Pentru a putea beneficia și din 1 ianuarie 2021 de drepturile dobândite înainte de Brexit (31 ianuarie 2020), toți cetățenii europeni sosiți până la 31 decembrie 2020 trebuie să aplice pentru noul statut de rezident în Regatul Unit (EU Settlement Scheme – EUSS) până la 30 iunie 2021.

6. Voi beneficia de sistemul public de sănătate din Regatul Unit după momentul retragerii din UE?

Toți cetățenii europeni din Regatul Unit vor putea să își caute un loc de muncă și să se angajeze în aceleași condiții, cel puțin până la data de 31 decembrie 2020.

Pentru a putea beneficia și din 1 ianuarie 2021 de drepturile dobândite înainte de Brexit (31 ianuarie 2020), toți cetățenii europeni sosiți până la 31 decembrie 2020 trebuie să aplice pentru noul statut de rezident în Regatul Unit (EU Settlement Scheme – EUSS) până la 30 iunie 2021.

7. Perioada în care am cotizat la sistemul de asigurări sociale din România va fi luată în considerare la stabilirea drepturilor de pensie din Regatul Unit, după momentul retragerii din UE?

Cetățenii europeni sosiți în Regatul Unit înainte de 31 decembrie 2020 vor beneficia de drepturile de pensii în aceleași condiții ca cele din prezent, cuantumul va fi calculat în baza acelorași principii (cumularea perioadelor de asigurare și a perioadelor asimilate în ambele/ multiple state  UE), va putea fi exportată și indexată.

8. Voi putea primi pensia din Regatul Unit în România?

Dacă alegeți să vă întoarceți în România după perioada de tranziție, perioadele dumneavoastră de muncă în Regatul Unit vor fi luate în calcul, iar în momentul în care vă pensionați, veți primi pensia la care aveți dreptul în Regatul Unit (sau, mai precis, partea corespunzătoare anilor de muncă din Regatul Unit) și pensia la care aveți dreptul în România (partea care corespunde numărului de ani în care ați lucrat în România) în aceleași condiții care se aplică în prezent în UE.

9. Voi putea primi pensia din România în Regatul Unit?

Da. Până la finalul perioadei de tranziție veți beneficia în continuare de aceleași drepturi conferite în prezent de legislația europeană, respectiv se vor aplica normele europene în domeniul coordonării sistemelor de securitate socială (principiile agregării și acumulării perioadelor asimilate în calcularea pensiilor).

Dacă doriți să beneficiați în continuare de drepturile pe care le aveți în prezent și după 1 ianuarie 2021, trebuie să vă înregistrați pentru a obține pre-settled/settled status până la 30 iunie 2021. În baza acestui statut, perioadele dumneavoastră de muncă în România vor fi luate în calcul, iar în momentul în care vă pensionați, veți primi pensia la care aveți dreptul în România (sau, mai precis, partea corespunzătoare anilor de muncă din România) și pensia la care aveți dreptul în Regatul Unit (partea care  corespunde numărului de ani în care ați lucrat în Regatul Unit) în aceleași condiții care se aplică în prezent în UE.

 

Sunt student în Regatul Unit

1. Ce se va întâmpla cu studenții români aflați în mobilitate în Regatul Unit în cadrul programului Erasmus+ de la data retragerii din UE?

Aceștia pot rămâne în Regatul Unit până la încheierea mobilității din cadrul programului Erasmus +.

2. Mă aflu într-un program Erasmus în Regatul Unit. Trebuie să mă întorc în România după data retragerii?

Nu. Veți putea rămâne în Regatul Unit până la încheierea programului Erasmus.

3. După finalizarea studiilor voi putea rămâne să lucrez în Regatul Unit?

Da. Veți putea rămâne în Regatul Unit după încheierea perioadei de tranziție, ca și în prezent, în calitate de student, lucrător sau lucrător care desfășoară o activitate independentă, atâta timp cât solicitați noul statut de rezident în Regatul Unit. După cinci ani de ședere veți putea solicita statutul de rezident permanent (settled status). Cetățenii UE vor putea în continuare să treacă dintr-o categorie în alta: studenții vor putea începe să lucreze (devenind astfel lucrători), lucrătorii se vor putea pensiona (devenind astfel persoane care dispun de resurse suficiente), iar persoanele care dispun de resurse suficiente vor putea începe să studieze și așa mai departe.

4. Doresc să studiez în Regatul Unit. Pot aplica la facultate pentru anul 2020-2021?

Da. Până la ieșirea efectivă a Regatului Unit din UE, la 31 ianuarie 2020 și inclusiv în perioada de tranziție (până la 31 decembrie 2020), cetățenii români vor continua să beneficieze de același tratament care li se aplică în prezent în calitate de cetățeni ai unui stat membru UE, respectiv legislația europeană privind libera circulație a persoanelor, pentru a putea locui, lucra sau studia în continuare în Regatul Unit. Pentru a putea studia în continuare în Regatul Unit și după 1 ianuarie 2021, trebuie să vă înregistrați pentru a obține un nou status până la 30 iunie 2021.

5. Diplomele obținute în România vor fi recunoscute în Regatul Unit?

Recunoașterea calificărilor profesionale pentru cetățenii europeni/cetățenii britanici obținute sau în procedură de obținere la finalul perioadei de tranziție și dreptul de exercitare a profesiei în aceleași condiții ca cetățenii statului respectiv va avea loc conform prevederilor actuale. Pentru recunoașterea sau echivalarea unui act de studiu trebuie să aplice la NARIC – National Agency for the Recognition and Comparison of International Qualifications and Skills (Regatul Unit nu recunoaște în acest moment diplomele din alte state).

6. Diplomele obținute în Regatul Unit vor fi recunoscute în România sau în alte state din UE?

Procedura de recunoaștere a diplomelor de către RO va continua să respecte prevederile Convenției de la Lisabona (Consiliul Europei + UNESCO) privind recunoașterea diplomelor și calificărilor academice, la care România și Regatul Unit sunt parte.

 

Călătoresc în Regatul Unit

1. Care sunt documentele necesare pentru a călători în Regatul Unit, după Brexit?

Pentru moment nu există modificări privind condițiile de călătorie și de ședere în Regatul Unit. Intrarea în această țară este permisă cu pașaportul sau cartea de identitate în curs de valabilitate

După încheierea perioadei de tranziție, cetățenii UE care își aveau reședința în statul-gazdă înainte de încheierea perioadei de tranziție vor putea părăsi statul-gazdă și se vor putea întoarce în statul-gazdă cu pașaportul valabil sau cartea de identitate valabilă. Membrii familiilor acestora care nu sunt cetățeni UE vor avea aceleași drepturi dacă dețin un pașaport valabil.

La cinci ani după încheierea perioadei de tranziție, statul-gazdă va avea dreptul să nu mai accepte cărți de identitate care nu respectă standardele internaționale aplicabile referitoare la identificarea biometrică. Regulile de intrare în Regatul Unit a altor categorii de cetățeni ai UE (cei care nu locuiau în Regatul Unit la încheierea perioadei de tranziție) și regulile de intrare în UE a cetățenilor britanici nu intră în domeniul de aplicare al Acordului de Retragere. La nivelul UE a fost adoptat un Regulament care permite pe bază de reciprocitate călătoria în UE și Regatul Unit fără vize pentru o vizită cu durata de cel mult 3 luni.

2. Am nevoie de asigurare medicală?

Da. Până la finalul perioadei de tranziție, asigurările medicale în baza legislației UE rămân valabile.

Vă atragem atenția că începând cu 1 ianuarie 2021 nu veți mai putea utiliza cardul european de asigurări de sănătate.

3. Voi putea beneficia de tratamente medicale în Regatul Unit, după Brexit?

Da. Până la finalul perioade de tranziție veți beneficia de aceleași drepturi ca în prezent conferite de legislația europeană, inclusiv urmarea unui tratament medical.

Acordul de Retragere garantează că persoanele care au început deja tratamentul medical planificat în Regatul Unit înainte de sfârșitul perioadei de tranziție vor avea în continuare dreptul de a urma tratamentul.

După 1 ianuarie 2021, se va decide în cursul negocierilor privind relațiile viitoare UE- Regatul Unit.

 

Vreau să mă întorc în România

1. Voi mai beneficia de pensia din Regatul Unit în România, după momentul retragerii din UE?

Pentru cetățenii europeni rezidenți în Regatul Unit înainte de 31 decembrie 2020, drepturile de securitate socială dobândite vor putea fi calculate și exportate în aceleași condiții ca și în prezent.

2. Perioada în care am cotizat la sistemul de asigurări sociale din Regatul Unit va fi luată în considerare la pensia din România, după momentul retragerii din UE?

Pentru cetățenii europeni rezidenți în Regatul Unit înainte de 31 decembrie 2020, drepturile de securitate socială dobândite vor putea fi calculate și exportate în aceleași condiții ca și în prezent. Astfel, perioadele de contribuții vor fi luate în calcul, și la pensionare vor primi pensiile din Regatul Unit și din celelalte state UE în care au lucrat, în aceleași condiții aplicabile în prezent.

 

Permis de conducere

În perioada de tranziție permisele de conducere emise de ambele țări vor fi recunoscute/preschimbate ca și până acum. Ambele țări sunt semnatare ale Convenției de la Viena 1968 privind traficul rutier, prin urmare folosirea/preschimbarea va fi posibilă și ulterior perioadei de tranziție.

 

Desfășor o activitate comercială în Regatul Unit

Până la 31 decembrie 2020, nu vor exista schimbări ale statutului dumneavoastră în Regatul Unit. Pentru a putea beneficia și din 1 ianuarie 2021 de drepturile dobândite înainte de Brexit (31 ianuarie 2020), toți cetățenii europeni sosiți până la 31 decembrie 2020 trebuie să aplice pentru noul statut de rezident în Regatul Unit (pre-settled/settled status) până la 30 iunie 2021.

Dacă vă veți reglementa statutul în Regatul Unit, vă veți putea desfășura activitatea în continuare.

 

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

 

La 23 iunie 2016, în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord  a avut loc un referendum cu privire la apartenența acesteia la Uniunea Europeană. Rezultatul final al referendumului, anunțat la 24 iunie 2016, a fost de 51,9% din voturi (17.410.742) în favoarea ieșirii din UE și 48,1% din voturi (16,141,242) pentru rămânerea Regatului Unit în cadrul UE. Rezultatul referendumului a relevat divizarea existentă la nivelul societății britanice: Scoția și Irlanda de Nord au votat în favoarea rămânerii în UE, iar Anglia (cu excepția Londrei) și Țara Galilor au votat pentru ieșirea din UE; 60% dintre tinerii între 18 și 24 de ani au votat în favoarea rămânerii în UE, iar același procent dintre persoanele peste 65 de ani au votat pentru ieșirea din UE.

Procesul de retragere din UE a Regatului Unit a început la 29 martie 2017, prin notificarea formală a intenției Regatului Unit de a părăsi Uniunea Europeană. Potrivit art. 50 din Tratatul Uniunii Europene (TUE), negocierile pentru stabilirea termenilor de retragere a Regatului Unit pot dura doi ani, cu posibilitatea extinderii acestei perioade printr-o decizie a Consiliului European, adoptată de comun acord cu Regatul Unit. La 29 octombrie 2019, liderii europeni au agreat, împreună cu premierul britanic, extinderea termenului impus de articolul 50 din TUE până la 31 ianuarie 2020, prelungind astfel perioada în care Regatul Unit rămâne stat membru UE.

Negocierile de retragere a Regatului Unit s-au desfășurat între o echipă a Comisiei Europene, condusă de Michel Barnier, pe baza unui mandat expres formulat de statele membre reunite în Consiliul European și în Consiliul UE, și o echipă omoloagă din Regatul Unit, condusă de ministrul pentru ieșirea Regatului Unit din UE. Negocierile au atins întreg acquis-ul comunitar, majoritatea sectoarelor vieții economice, financiare sau sociale, în plan intern, precum și cvasi-totalitatea domeniilor de relații externe, în plan internațional.

Negociatorul șef al UE a acționat pe baza liniilor directoare aprobate de șefii de stat și de guvern din UE27 reuniți în cadrul Consiliul European art.50 și în conformitate cu directivele de negociere, adoptate la nivel de miniștri pentru afaceri europene (Consiliul Afaceri Generale art.50).

În luna octombrie 2019, liderii UE27 și premierul britanic Boris Johnson au ajuns la un consens politic privind Acordul de retragere al Marii Britanii din UE, în conformitate cu articolul 50 din Tratatul privind Uniunea Europeană. Acordul este însoțit de o declarație politică comună care prezintă un cadru ambițios pentru relațiile viitoare UE-Regatul Unit.

Acordul de retragere stabilește condițiile retragerii Marii Britanii din Uniunea Europeană și asigură, totodată, premisele unei ieșiri ordonate și predictibile care va oferi certitudine juridică cetățenilor și mediului de afaceri, odată ce tratatele Uniunii Europene și legislația subsecventă vor înceta să se aplice pe teritoriul Marii Britanii.

Acordul de retragere are 585 de pagini, fiind structurat în 6 secțiuni: prevederi comune, drepturile cetățenilor, alte aspecte care țin de separare, perioada de tranziție, aspecte financiare, prevederi instituționale și finale. Totodată, documentul include 3 Protocoale (privind Irlanda, Cipru, Gibraltar), precum și o serie de anexe.

Declarația Politică privind cadrul relațiilor viitoare reprezintă angajamentul părților, fără valoare juridică, referitor la principalii piloni în jurul cărora va fi negociat parteneriatul UE-Regatul Unit, fiind vizate o serie de domenii prioritare: relații comerciale, bunurile, vama, tarifele, condițiile de concurență echitabilă, serviciile și investițiile, inclusiv servicii financiare, sectorul digital, politica externă, securitatea internă și externă, mobilitatea, proprietatea intelectuală, transportul și energia.

 

MATERIALE  INFORMATIVE

 

Vă invităm să vizualizați câteva materiale video informative:

 

About Bogdan Alexe 18 Articles
Presenter #Entertainer #FunLover I'm a journalist and video producer, love telling stories and being trendy.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.