Reply To: Pagare le tasse in UK – Plata taxelor in Marea Britanie

Keymaster
Social on #69304

Impozit

Sistemul din Regatul Unit are trei rate și un prag de scutire. Pragul de scutire este determinat de codul fiscal, care pentru majoritatea oamenilor este 1257L. Aceasta înseamnă că, într-un an fiscal (care se desfășoară între 6 aprilie și 5 aprilie a anului următor).

Nu se plătesc taxe pentru primii 12.570 GBP pe care îl câștigați.
Plătiți o rată de 20% de la 12571 GBP până la 50.000 GBP.
Plătiți o rată de 40% de la 50001 GBP la 150000 GBP.
Peste 150.000 GBP brut, rata este de 45%.

Tax

Il sistema inglese ha tre aliquote e una soglia di esenzione. La soglia di esenzione è determinata dal vostro tax code, che per la maggioranza delle persone è 1257L. Questo significa che, in un anno fiscale (che va dal 6 aprile al 5 aprile dell’anno successivo).

Non si pagano tasse sui primi £12570 guadagnati.
Si paga un’aliquota del 20% da £12571 a £50000.
Si paga un’aliquota del 40% da £50001 a £150000.
Oltre £150,000 lordi l’aliquota è del 45%.
Tax

The UK system has three rates and an exemption threshold. The exemption threshold is determined by your tax code, which for most people is 1257L. This means that, in a fiscal year (which runs from 6 April to 5 April of the following year).

No taxes are paid on the first £ 12,570 you earn.
You pay a rate of 20% from £ 12571 to £ 50,000.
You pay a rate of 40% from £ 50001 to £ 150,000.
Over £ 150,000 gross the rate is 45%.