Sunt Rege peste cei care-au murit

În codrul fără luminiș,

Departe de vedere

Poteci cu pietre și frunziș

Tufișuri și nuiele.

Castel semeț se-nalță-n munți

Din ceața-nvolburată,

Pădurea cu copaci cărunți

Păzesc bătrâna poartă.

Cu bolți adânci și drugi de fier,

Ferestre-ntunecate.

Sunt ziduri-nalte pân’ la cer,

Și turnuri ferecate.

În umbra nopții de cleștar

Nălucile dansează,

Iar sala tronului altar

La timpuri vechi visează.

Era o vreme de demult,

O!. Dulce mângâiere,

În ziua-n care s-a născut

Lumina vieții mele.

Cea mai frumoasă din regat,

Cu suflet de oglindă.

Un Înger, fără de păcat

Și cu privirea blândă.
Și parcă ieri desculț fugea

Pe pajiștea din piață,

Spre râul care tremura

Curat și plin de viață.

În nopțile de catifea,

La bal dansau curtenii,

Lăuta valsuri le cânta

Pe ritmurile vremii.
Un foșnet surd și-n depărtat

Cutremură pădurea,

Oșteni veniți din alt meleag

Ce-n mâini țineau securea.

Din turnul cel înalt priveam

Spre crestele din zare.

Stăteau ascunși căci nu-i vedeam
Și codrii plâng a jale.

Străini și fără Dumnezeu,

Nomazi și fără nume,

Păgâni pribegi, fără traseu

Și scop în astă lume.

Amurgul cade apăsat

Și liniștea-i sinistră.

Făclii prin codru neumblat

Anapoda se mișcă.

Văpăi de foc, sucite-n vânt

Scot capul din tenebre

Pe ziduri umbre tremurând

Închipuiri funebre.

Atacul dur si-ncrâncenat

Izbește cu putere

Și porțile de fier s-au spart,

Cetatea e-n cădere.

Pierduți în frică și-n simțiri

Ce mintea-ncețoșată le fecundă,

Instincte primitive cu porniri

Pe care sufletul în haos le scufundă.

Retrași în holul dinspre sud

Luptăm răniți de moarte,

Să prelungim sfârșitul crud

Și șansele deșarte.

Spre sacrificiu merg copiii

Vremelnic drum spre eșafod,

Loviți de soartă pleacă fiii,

Ca Noe-n veșnicul exod.

Spre moarte merge și Domnița

Ce luptă vitejește printre ei,

Potrivnică e calea și voința,

În ochii ei sunt flăcări și scântei.

Se-așterne liniștea-n poiană

Cad frunzele în foșnet efemer.

Din neguri se arată diafană

Lumina ce se scurge dinspre cer.
Trecuta-u ani și ani de-a valma,

Prea mulți, și-i greu să-i socotesc.

Cad frunzele.

În codru vine toamna

Și-aș vrea să am cu cine să vorbesc.
Sunt Regele ce șade-ntr-o colibă,

Bătrân schilod pe muntele pustiu.

 

În ploaia rece hainele se-mbibă,

Cad frunzele… În codrul arămiu.
Prin pâcla ce înconjură cetatea

 

Se vede încă turnul părăsit,

Sunt paznicul ce-și caută dreptatea,

 

Sunt Rege. Peste cei care-au murit.

Din suflet amintirile dezleagă

O lacrimă-n obrazu-mbătrânit.

Mi-e dor de fica mea cea dragă,

Cad frunzele… Povestea s-a sfârșit.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.