Regatul Unit este prima și singura țară suverană care a părăsit UE. Regatul Unit a fost stat membru al UE și predecesorul său, Comunitățile Europene de la 1 ianuarie 1973.

Dacă trebuie să contactați serviciile de urgență din România sunați la 112.

Dacă vă aflați în străinătate și aveți nevoie de ajutor de urgență din partea guvernului Regatului Unit, contactați cea mai apropiată ambasadă, consulat sau înalt comision britanic.

Începând cu 1 ianuarie 2021, cetățenii britanici care dețin pașapoarte diplomatice și oficiale și care călătoresc în România pentru sejururi, de regulă, de lungă durată, în vederea exercitării unei funcții oficiale de membri ai personalului Ambasadei Regatului Unit în România, sunt scutite de obligația obținerii vizei diplomatice sau de serviciu.

Este mai important ca oricând să iei o asigurare de călătorie și să verifici că oferă o acoperire suficientă. Consultați ghidul FCDO privind asigurarea de călătorie în străinătate.

Există o activitate militară pe scară largă în Ucraina. Deși România are granițe terestre și maritime cu Ucraina, situația de acolo rămâne normală.

FCDO sfătuiește orice călătorie în Ucraina. Nu ar trebui să încercați să treceți în Ucraina din România.

Dacă intri în România din Ucraina, vezi Siguranță și securitate pentru mai multe informații și Cerințe de intrare pentru informații despre cerințele de intrare pentru România.

Schema pentru Ucraina explică modul în care evacuații din Ucraina pot solicita intrarea în Regatul Unit.

Vă rugăm să rețineți că deținătorii de pașapoarte ucrainene nu mai trebuie să participe personal la programările la Centrul de solicitare a vizelor pentru a-și trimite detaliile biometrice.

Toți ceilalți vor trebui să facă o programare online și să aibă pregătite documentele corespunzătoare înainte de a ajunge la Centrul de solicitare a vizei din București.

Steagul nostru de la Ambasada Marii Britanii București a fost coborât în berb în onoarea Majestății Sale Regina Elisabeta a II-a.
Ea a fost chiar spiritul Marii Britanii – și acel spirit va rezista.

Ulterior sosirii în România, se recomandă să prezinte, la Departamentul de Protocol al Ministerului Afacerilor Externe al României, o Notă Verbală eliberată de Ambasada Marii Britanii în România, împreună cu documentele necesare obținerii identității speciale.

Începând cu 1 ianuarie 2021, cetățenii britanici, deținători de pașapoarte simple, sunt obligați să obțină o viză românească de lungă ședere (marcată cu D), atunci când intenționează să rămână în România pentru sejururi mai mari de 90 de zile pe parcursul oricărei perioade de 180 de zile care precede fiecare zi de ședere.

Aceste reguli nu se aplică cetățenilor britanici care sunt beneficiari ai Acordului de retragere (care se află deja în România la 31 decembrie 2020 și continuă să locuiască în România după 1 ianuarie 2021).

Obținerea unei vize de tip D permite deținătorilor să solicite prelungirea șederii lor temporare autorizate, după ce au intrat în România.

Prelungirea dreptului de ședere se concretizează prin eliberarea unui permis de ședere. Se recomandă ca permisul de ședere să fie solicitat pe parcursul primelor 30 de zile de la data intrării în România.

Detalii legate de prelungirea șederii pot fi obținute de la Inspectoratul General pentru Imigrări al Ministerului de Interne: http://igi.mai.gov.ro/en.

După retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și până la sfârșitul perioadei de tranziție (31 decembrie 2020), începând cu 1 ianuarie 2021, resortisanților britanici li se aplică următoarele cerințe:

Brexitul a fost retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană la ora 23:00 GMT pe 31 ianuarie 2020. Regatul Unit este prima și singura țară suverană care a părăsit UE. Regatul Unit a fost stat membru al UE și predecesorul său, Comunitățile Europene de la 1 ianuarie 1973.

Aceștia sunt scutiți de viza română pentru tranzitul aeroportuar, pentru tranzit și de obligația de a deține viză de scurtă ședere – pentru șederi de cel mult 90 de zile pe parcursul oricărei perioade de 180 de zile care precede fiecare zi de ședere pe teritoriul României;

Cetățenii britanici sunt supuși obligației de a deține viză de lungă ședere în România (marcată D), pentru șederi mai mari de 90 de zile pe parcursul oricărei perioade de 180 de zile care precede fiecare zi de ședere pe teritoriul României.

Obținerea unei vize de tip D oferă titularilor posibilitatea ca, după intrarea în România, aceștia să solicite prelungirea temporară a șederii, ceea ce presupune eliberarea unui permis de ședere.

Informații generale privind condițiile de intrare pe teritoriul României:

Conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 610/2013, din 18 octombrie 2013, la calcularea dreptului de ședere pentru solicitanții din statul terț se ia în considerare o perioadă de maximum 90 de zile în orice perioadă de 180 de zile.

Îți poți calcula dreptul de ședere folosind calculatorul pus la dispoziție, în acest scop, de Comisia Europeană.

Pentru a respecta cerințele prevăzute la articolul 6 din OUG 194/2002 modificată, la sosirea în orice punct de frontieră românesc, în scopul intrării, trebuie să respectați următoarele:

a) depune un document de călătorie valabil, recunoscut de România;

b) depune o viză de intrare în România sau un permis de ședere, eliberat în conformitate cu prevederile OUG 194/2002 modificată prin Legea 157/2011 sau, după caz, orice autorizație care acordă titularului dreptul de tranzit sau de ședere pe teritoriul României, în temeiul instrumentelor juridice europene care sunt obligatorii și aplicabile României, cu condiția ca acesta să nu fi fost reglementat diferit prin acorduri internaționale;

c) să prezinte documente care să justifice scopul călătoriei, condițiile de ședere și care verifică existența unor mijloace de sprijin adecvate pentru întreaga ședere, precum și pentru întoarcerea în țara de origine, sau pentru tranzitul către o altă țară; unde, fără îndoială, aveți voie să intrați;

d) trebuie garantată intrarea în țara de destinație, precum și părăsirea teritoriului României, în cazul cetățenilor unui stat terț care tranzitează teritoriul național;

e) nu aparțineți categoriei cetățenilor de stat terț cărora li se refuză intrarea pe teritoriul României sau nu au fost înregistrați ca indezirabili;

f) alertele cu privire la refuzul de intrare nu sunt înregistrate pe numele dumneavoastră în Sistemul de Informații Schengen;

g) nu reprezentați un pericol pentru securitatea națională, ordinea sau sănătatea.

Vă rugăm să rețineți că deținerea unei vize de intrare nu garantează intrarea pe teritoriul României. Toți cetățenii străini care doresc să călătorească în România trebuie să se asigure că respectă condițiile menționate mai sus, în conformitate cu art. 18, alin.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului României nr. 194/2002 privind regimul cetățenilor statului terț din România, modificată prin Legea nr. 157/2011. Condițiile de acordare a vizei și condițiile de intrare sunt complementare.

Informații generale despre vizele românești și condițiile de călătorie în România

Viza este un document care îi permite deținătorului să se prezinte la orice punct de trecere a frontierei românești și să solicite fie tranzit, fie o scurtă ședere pe teritoriul României.

Începând cu 1 ianuarie 2021, cetățenii britanici sunt scutiți de obligația de a obține vize de intrare în România pentru tranzit aeroportuar, pentru vize de tranzit și de scurtă ședere – pentru sejururi de cel mult 90 de zile pe parcursul oricărei perioade de 180 de zile care precede fiecare zi de ședere pe teritoriul României, indiferent de tipul de document de călătorie pe care îl dețin (fie el un pașaport simplu, diplomatic sau oficial).

Ofițerii punctelor de control de frontieră vor cere dovada că sunt îndeplinite condițiile generale de intrare și ședere pe teritoriul României în condițiile prevăzute de lege.

În cazul în care aceste condiții nu sunt îndeplinite, străinii nu vor avea voie să intre pe teritoriul României, deși ar fi putut obține anterior viza românească.

Potrivit prevederilor OG 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată cu modificările ulterioare, viza română se acordă de către misiunile diplomatice și consulare ale României în străinătate.

Ajutor și servicii din Marea Britanie în România

Servicii dacă vizitați, studiați, lucrați sau locuiți în România. Include informații despre tranzacționarea și desfășurarea de activități comerciale în Marea Britanie și România, precum și drepturile dumneavoastră după ieșirea Regatului Unit din UE.

Contactați cea mai apropiată ambasada britanică, înaltul comision, consulat sau Biroul pentru Externe, Commonwealth și Dezvoltare din Londra pentru a obține ajutor dacă sunteți victima unei infracțiuni în străinătate

Ajutor de urgență pentru cetățenii britanici

Obțineți ajutor dacă sunteți victima unei infracțiuni, dacă ați fost arestat sau sunteți afectat de o criză în străinătate.

Despăgubiri pentru victimele atacurilor teroriste din străinătate

Este posibil să puteți solicita despăgubiri dacă ați fost victimă a terorismului în străinătate din 27 noiembrie 2012.

Este posibil să puteți revendica dacă se aplică una dintre următoarele:

  • ați fost rănit fizic sau psihic într-un anumit act de terorism
  • ai fost martor la un anumit act de terorism în care o persoană dragă a fost rănită
  • sunteți partenerul sau membrul apropiat al familiei cuiva ucis într-un anumit act de terorism

De asemenea, trebuie să:

  • să fii cetățean britanic, UE, SEE sau elvețian, membru al forțelor armate din Regatul Unit (sau o rudă apropiată sau un membru al familiei)
  • au locuit în Marea Britanie timp de 3 ani, imediat înainte de producerea incidentului terorist

Apelați linia de asistență dacă aveți întrebări despre revendicare.

Linia telefonică de asistență pentru victimele sistemului de compensare a terorismului de peste mări
Telefon: 0300 003 3601
Din afara Regatului Unit: +44 (0) 203 684 2517
Releu text (dacă nu puteți auzi sau vorbi la telefon): 18001 apoi 0300 003 3601
Luni, marți, joi și vineri, între orele 8.30 și 17.00
miercuri, de la 8.30 la 15.00

Verificați dacă aveți nevoie de viză pentru Marea Britanie

Este posibil să aveți nevoie de viză pentru a veni în Marea Britanie pentru a vizita, a studia sau a lucra.

Contactați Marea Britanie Vize și Imigrare pentru ajutor

Andrew Noble LVO s-a alăturat Oficiului de Externe și Commonwealth în 1982. Cel mai recent a fost ambasadorul Majestății Sale în Algeria și a slujit și în Germania, Africa de Sud și Grecia.

Cum să contactați UK Visas and Immigration (UKVI) pentru ajutor cu cererea sau contul de imigrare, din interiorul și din afara Regatului Unit.

Recuperați-vă viza, documentele de imigrare sau cetățenie

Obțineți documentele returnate dacă ați făcut o viză pentru Regatul Unit, o cerere de imigrare sau de cetățenie, dar aveți nevoie urgent de ele înapoi.

Ambasadorul reprezintă Majestatea Sa Regele și guvernul Regatului Unit în țara în care sunt numiți.

Aceștia sunt responsabili pentru conducerea și activitatea Ambasadei și a consulatelor sale, inclusiv activitatea politică, comerțul și investițiile, presa și relațiile culturale, precum și serviciile consulare și de viză.

Ambasada Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord în România

Chancery

Address: Bucureşti, Str. Jules Michelet 24, Sector 1

Phone: +40 21 201.72.00

Fax: +40 21 201.72.99

E-mail: BritishEmbassy.Bucharest@fco.gov.uk.

Website: http://www.ukinromania.fco.gov.uk

Consular Section

Phone: +40 21 201.73.00

Fax: +40 21 201.73.17

Ajutor pentru britanicii din România

GOV.UK oferă multe servicii guvernamentale online pentru britanicii din străinătate

Working hours: Monday – Thursday  08.30 – 13.00 and 14.00 – 17.00; Friday  08.30 – 16.00

AMBASSADOR: H.E. Andrew James NOBLE

XV. Taxe de procesare a vizei
Iată taxele percepute pentru procesarea și acordarea vizelor de intrare în România:

Tipul taxei

Taxa perceputa

Tranzit aeroportuar (marcat cu A)

80 EUR

Tranzit (marcat cu B)

80 EUR

Sejur scurt (marcat C)

80 EUR

Vize A, B și C pentru copiii cu vârsta de la șase ani și sub vârsta de 12 ani

40 EUR

Sedere lungă (marcat cu D)

120 EUR

Taxele de procesare a vizei se percep în prealabil, în EUR, precum și în dolari SUA sau în moneda statului de reședință, după caz, pe baza cursului de schimb mediu la EUR.

În țările cu o piață valutară liberă, taxele de viză sunt de obicei percepute în EUR sau în dolari americani.

Taxe percepute pentru vizele de scurtă ședere, în conformitate cu acordurile încheiate între Uniunea Europeană și state terțe:

În prezent sunt în vigoare acordurile încheiate între Uniunea Europeană și următoarele state: Ucraina, Republica Macedonia de Nord, Serbia, Muntenegru, Bosnia și Herțegovina, Albania, Republica Moldova, Georgia, Armenia, Azerbaidjan, Republica Capul Verde , Republica Belarus.

Cetățenilor statelor cu care Uniunea Europeană a încheiat acorduri bilaterale de viză li se percepe taxele convenite în astfel de acorduri, adică 35 EUR sau 70 EUR, cu excepția cetățenilor Republicii Capul Verde, cărora li se percepe taxa generală (EUR). 60) cu excepția cazului în care fac parte din categoriile de resortisanți ai țărilor terțe scutiți de la plata taxei.

Viza pentru România se acordă gratuit cetățenilor Republicii Moldova, Serbiei și Macedoniei, până la aderarea României la Spațiul Schengen.

Solicitați sau reînnoiți un pașaport britanic dacă vizitați Marea Britanie

Puteți solicita sau reînnoi un pașaport britanic în timp ce vizitați Regatul Unit – atâta timp cât vă așteptați să fiți în Regatul Unit suficient de mult

Anulați un pașaport pierdut sau furat

Ce trebuie să faceți dacă ți-a fost pierdut sau furat pașaportul și trebuie să călătorești urgent – document de călătorie de urgență și pașaport de înlocuire.

Obțineți un document de călătorie de urgență

Solicitați un document de călătorie de urgență dacă vă aflați în afara Regatului Unit și nu aveți un pașaport britanic valabil – aplicați online, cum să aplicați, taxă, calendare

Cereri de pașapoarte britanice de peste mări

Reînnoiți, înlocuiți sau solicitați un pașaport britanic pentru adulți sau copii dacă locuiți în străinătate sau lucrați în străinătate – formulare, prețuri, cât timp durează.

Tanya Collingridge este diplomat de carieră, a cărei carieră a dus-o în postări la Varșovia, Viena, Lagos, Tel Aviv, București, Bruxelles și Paris.

O mare parte a carierei ei a fost petrecută în activități de politică multilaterală și de securitate, inclusiv un an la OSCE lucrând la forțele armate convenționale și cinci ani la Delegația Regatului Unit la NATO, unde a lucrat la operațiunile NATO, acoperind Balcani, Afganistan și Operațiunea Active Efort.

Membru în Consiliul de Administrație al Fundației The Duke of Edinburgh’s International Award România

După o schimbare de direcție, Tanya a servit timp de trei ani ca secretar de onoare, înainte de a fi postată la Paris, unde a petrecut patru ani ca consilier la Delegația Marii Britanii la OCDE.

După întoarcerea ei la Londra, Tanya a condus o echipă care se ocupă cu politica de securitate cibernetică în FCO, înainte de a se muta înapoi la București pentru a-și prelua rolul de șef adjunct al misiunii la Ambasada Marii Britanii.

Adjunctul șefului misiunii este un diplomat superior și un important consilier al ambasadorului.

Adjunctul este responsabil de gestionarea zilnică a Ambasadei și reprezintă interesele Regatului Unit în absența Ambasadorului în calitate de însărcinat cu afaceri.

Votați dacă vă mutați sau locuiți în străinătate- Vă puteți înregistra ca alegător de peste mări dacă:

  • sunteți cetățean britanic sau irlandez eligibil
  • ați fost înregistrat pentru a vota în Regatul Unit în ultimii 15 ani (sau, în unele cazuri, dacă ați fost prea tânăr pentru a fi înregistrat când ați părăsit Regatul Unit)
  • Dacă doriți să votați în Anglia, Scoția sau Țara Galilor, înregistrați-vă pentru a vota în mod normal.

Dacă doriți să votați în Irlanda de Nord, trebuie să vă înregistrați cu un formular pe hârtie.

Leave A Reply