Calitățile necesare pentru această ocupație, îndatoririle și drepturile conform legii.

Asistentele familiale sau îngrijitoarele la domiciliu asigură servicii de îngrijire personală și asistență în activitățile zilnice din viața persoanelor care au nevoie de o astfel de îngrijire ca urmare a efectelor vârstei înaintate, bolilor, vătămării corporale sau altor stări fizice ori psihice.

Ar fi indicat ca persoana ce practică ocupaţia de îngrijitor la domiciliu, să fie:

 • orientată spre acţiune (să aibă iniţiativă);
 • capabilă să efectueze timp îndelungat aceleaşi sarcini;
 • sociabilă (capacitate de integrare);
 • implicată (interesat sa interacţioneze);
 • serioasă (grijă, atenţie deosebită);
 • răbdătoare, calmă, îngăduitoare, înţelegătoare;
 • afectivă (sensibilă la problemele vărstnicilor);
 • empatică (să se poată transpune într-o anume situaţie);
 • rezistentă din punct de vedere fizic, dar şi psihic;
 • expansivă (bune abilităţi de comunicare cu persoana asistată);
 • volubilă (uşurință în exprimare).

Sarcini principale ale îngrijitoarei care asistă persoane vârstnice sau/și suferinde:

 • asigură condiţiile igienico-sanitare: igienizarea camerei, igienizarea obiectelor persoanei asistate, igiena personală;
 • gestionează resursele materiale şi băneşti pentru a satisface nevoile imediate ale persoanei asistate;
 • evaluează şi adaptează programul zilnic în funcţie de situaţiile apărute, pentru o îngrijire eficientă a persoanei asistate, dar şi pentru confortul său fizic şi psihic;
 • acordă îngrijiri igienice persoanei asistate;
 • acordă măsuri de prim ajutor cu rapiditate pentru a înlătura cauzele unui eventual accident/incident;
 • asigură confortul psihic al vârstnicului asistat, conform particularităţilor individuale ale acestuia, prin activităţi de relaxare;
 • stabileşte şi pregăteşte meniul persoanei asistate şi administrează corespunzător alimentaţia; îl hidratează corespunzător;
 • asigură transportul vârstnicilor asistaţi conform tehnicilor de transport specifice şi în concordanţă cu programul zilnic de îngrijire;
 • respectă şi aplică corect prescripţiile medicale;
 • asistă personalul medical la efectuarea curelor terapeutice;
 • contribuie la recuperarea şi reabilitarea, atât fizică, cât şi emoţională, a persoanei asistate;
 • supraveghează şi monitorizează starea de sănătate a persoanei asistate.

Ce trebuie să știe o îngrijitoare la domiciliu despre drepturile ei

Există un contract național, „Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro”, de la care nu se poate abate nimeni. Acesta stabilește exact tratamentul juridic și retributiv la care are dreptul îngrijitoarea.

Orarul de muncă: este de 10 ore pe zi cu o pauză de prânz de 2 ore, pentru un total de 54 ore pe săptămână pentru îngrijitoarea care locuiește la domiciliul asistatului și 8 ore pe zi, adică 40 de ore pe săptămână, pentru cea care nu locuiește;

Ziua liberă: este în general duminica (24 de ore) și va fi acordată în plus o jumătate de zi liberă îngrijitoarei care locuiește cu asistatul în timpul săptămânii, (alte 12 ore). Atunci când se prestează munca în timpul orelor libere, iar aceste ore nu au fost recuperate de îngrijitoare, remunerația care îi corespunde va fi majorată cu 40%. Duminica lucrată va fi plătită cu o majorare de 60%. Acestea nu sunt considerate ore suplimentare, ci vor fi doar calculate diferit.

Asistența nocturnă: Activitatea lavorativă desfășurată de către îngrijitoare între orele 21.00 și 08.00 este considerată asistență nocturnă și este reglementată de lege în mod diferit. Astfel, îngrijitoarei care locuiește cu persoana asistată, îi vor fi recunoscute 11 ore consecutive de odihnă în următoarele 24 ore iar remunerația se va efectua conform tabelului anual retributiv.

Concediul de odihnă: este de minim 4 săptămâni lucrătoare plătite. Concediul de odihnă se acordă separat de preavizul de concediere sau de demisie.

Al 13- lea salariu – Tredicesima: se acordă anual în luna decembrie de către angajator îngrijitoarei și constituie valoarea unui salariu în plus. Chiar dacă îngrijitoarea a lucrat numai câteva luni, are dreptul la al 13-lea salariu și concediu, calculat ca 1/12 din salariul mediu lunar, înmulţit cu numărul lunilor lucrate. În plata celui de-al 13-lea salariu și a concediului trebuie să se recunoască îngrijitoarelor care lucrează la post fix nu numai retribuţia lunară, ci şi indemnizaţia de casă şi masă (indennità di vitto e alloggio). Aceeași indemnizație trebuie luată în considerație și în calculul lichidării (TFR – Trattamento fine rapporto).

TFR sau lichidarea: se acordă la sfârșitul contractului de muncă și constituie a 13.5% parte din totalul retribuțiilor primite într-un an, (sunt incluse perioadele de concediu medical, concediu de maternitate).

Vechimea în muncă: la fiecare 2 ani, trebuie să li se acorde îngrijitoarelor o majorare de salariu de 4%, de 7 ori pe o perioadă de 14 ani lucrați la același angajator.

Leave A Reply