Brexit notice

Notă de Brexit-Brexit notice
Notă de Brexit-Brexit notice

Page last updated: 10 January 2022

“On 1st February 2020, the United Kingdom left the European Union (Union). The Withdrawal Agreement (available here) provides for a transition period until 31 December 2020. During the transition period, undertakings and organisations established in the United Kingdom, and United Kingdom residents and citizens will continue to be able to hold and register a .eu domain name. The plan outlined below will apply as from the end of the transition period.(1)”

According to Article 4 (2) (b) of Regulation (EC) No 733/2002, as amended by Regulation (EU) 2019/517, the following persons, undertakings and organisations are eligible to register .eu domain names:

a Union citizen, independently of their place of residence;
a natural person who is not a Union citizen and who is a resident of a Member State;
an undertaking that is established in the Union; or
an organisation that is established in the Union, without prejudice to the application of national law.

After the end of the transition period: United Kingdom undertakings or organisations established in the United Kingdom but not in the Union, United Kingdom citizens who are not resident of a Union Member State, and United Kingdom residents who are not Union citizens (hereinafter ‘UK registrants’) will no longer be eligible to hold a .eu domain name.

The transition period ended on 31 December 2020. At the end of the transition period, EURid enforced the following measures:

1. New registrations

As of 1 January 2021, 00:00:00 CET, EURid did NOT allow the registration of any new domain name by UK registrants.

From that date, EURid did not allow neither the transfer, nor the transfer through update, of any domain name to a UK registrant.

2. Existing registrations

On 1 October 2020, EURid notified by email all UK registrants and their registrars that they would lose their eligibility as of 1 January 2021 unless they demonstrated their compliance with the .eu regulatory framework by updating their registration data before 31 December 2020. They could do so by indicating a legally established entity in one of the eligible Union Member States, or updating their residence to a Union Member State, or proving their citizenship of a Union Member State irrespective of their residence.

On 21 December 2020, EURid notified by email all UK registrants who did not demonstrate continued compliance with the eligibility criteria and their registrars about the risk of forthcoming non-compliance with the .eu regulatory framework.

On 1 January 2021, EURid notified by email all UK registrants and their registrars that their domain name was no longer compliant with the .eu regulatory framework and therefore, it was moved to the so-called “SUSPENDED” status until 31 March 2021 (extended to 30 June 2021). A domain name in the “SUSPENDED” status does not support any service (such as website and email).

On 17 March, 1 June and 16 June 2021, EURid sent further notifications by email to all UK registrants and their registrars regarding their domain name(s) which were no longer compliant with the .eu regulatory framework and therefore had been moved to the so-called “SUSPENDED” status on 1 January 2021. Unless registration details were updated before 30 June 2021, these domain names would be moved to the so-called “WITHDRAWN” status on 1 July 2021. A domain name in the “WITHDRAWN” status is not in the zone file and cannot support any service.

On 1 July 2021, 00:00:00 CET, EURid notifyed by email all UK registrants and their registrars that their domain name is no longer compliant with the .eu regulatory framework and consequently was moved to the so-called “WITHDRAWN” status. A domain name in the “WITHDRAWN” status is not in the zone file and cannot support any service.

On 3 January 2022, as of 10:00:00 CET, all the domain names in the “WITHDRAWN” status, formerly assigned to UK registrants, were REVOKED and subsequently made AVAILABLE for general registration. Their release occured in batches throughout the day for security reasons.

Should you have any questions, please contact us via info@eurid.eu.

PLEASE NOTE:

European Union citizens who are residing in the United Kingdom will remain eligible to hold a .eu domain name after the end of the transition period provided they update their registration data with their EU citizenship. Please consult the FAQ: How can I update my registration based on my citizenship?
United Kingdom citizens residing in a European Union Member State will continue to be eligible to hold a .eu domain name after the transition period based on their residence. However, United Kingdom citizens residing outside of the Union Member States, will no longer be eligible to hold a .eu domain name after the end of the transition period.
Notă de Brexit
Ultima actualizare a paginii: 10 ianuarie 2022

„La 1 februarie 2020, Regatul Unit a părăsit Uniunea Europeană (Uniunea). Acordul de retragere (disponibil aici) prevede o perioadă de tranziție până la 31 decembrie 2020. În timpul perioadei de tranziție, întreprinderile și organizațiile stabilite în Regatul Unit, precum și rezidenții și cetățenii Regatului Unit vor putea continua să dețină și să înregistreze un domeniu .eu Nume. Planul prezentat mai jos se va aplica de la sfârșitul perioadei de tranziție.(1)”

În conformitate cu articolul 4 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 733/2002, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2019/517, următoarele persoane, întreprinderi și organizații sunt eligibile să înregistreze nume de domenii .eu:

un cetățean al Uniunii, indiferent de locul de reședință;
o persoană fizică care nu este cetățean al Uniunii și care este rezidentă a unui stat membru;
o întreprindere care este stabilită în Uniune; sau
o organizație care este stabilită în Uniune, fără a aduce atingere aplicării dreptului național.

După încheierea perioadei de tranziție: întreprinderile sau organizațiile din Regatul Unit stabilite în Regatul Unit, dar nu în Uniune, cetățenii Regatului Unit care nu sunt rezidenți ai unui stat membru al Uniunii și rezidenții Regatului Unit care nu sunt cetățeni ai Uniunii (denumite în continuare „UK registranții) nu vor mai fi eligibili pentru a deține un nume de domeniu .eu.

Perioada de tranziție s-a încheiat la 31 decembrie 2020. La sfârșitul perioadei de tranziție, EURid a aplicat următoarele măsuri:

1. Înregistrări noi

Începând cu 1 ianuarie 2021, ora 00:00:00 CET, EURid NU a permis înregistrarea niciunui nume de domeniu nou de către înregistrații din Regatul Unit.

De la acea dată, EURid nu a permis nici transferul, nici transferul prin actualizare, a vreunui nume de domeniu către un înregistrat din Regatul Unit.

2. Înregistrări existente

La 1 octombrie 2020, EURid a notificat prin e-mail toți solicitanții de înregistrare din Regatul Unit și registratorii lor că își vor pierde eligibilitatea începând cu 1 ianuarie 2021, cu excepția cazului în care își vor demonstra conformitatea cu cadrul de reglementare .eu actualizându-și datele de înregistrare înainte de 31 decembrie 2020. Ar putea face deci, indicând o entitate stabilită legal într-unul dintre statele membre eligibile ale Uniunii sau actualizându-și reședința într-un stat membru al Uniunii sau dovedind cetățenia unui stat membru al Uniunii, indiferent de reședința acestora.

La 21 decembrie 2020, EURid a notificat prin e-mail toți solicitanții înregistrării din Regatul Unit care nu au demonstrat că respectă în continuare criteriile de eligibilitate și registratorii lor cu privire la riscul nerespectării viitoare a cadrului de reglementare .eu.

La 1 ianuarie 2021, EURid a notificat prin e-mail toți înregistrații din Regatul Unit și registratorii lor că numele lor de domeniu nu mai respectă cadrul de reglementare .eu și, prin urmare, a fost mutat în așa-numitul statut „SUSPENDAT” până la 31 martie 2021 (extins). până la 30 iunie 2021). Un nume de domeniu în starea „SUSPENDAT” nu acceptă niciun serviciu (cum ar fi site-ul web și e-mailul).

La 17 martie, 1 iunie și 16 iunie 2021, EURid a trimis notificări suplimentare prin e-mail către toți solicitanții înregistrării din Regatul Unit și registratorii lor cu privire la numele lor de domeniu care nu mai erau conforme cu cadrul de reglementare .eu și, prin urmare, fuseseră mutate în astfel de -numit stare „SUSPENDAT” la 1 ianuarie 2021. Cu excepția cazului în care detaliile de înregistrare au fost actualizate înainte de 30 iunie 2021, aceste nume de domenii vor fi mutate în așa-numitul statut „RETRAS” la 1 iulie 2021. Un nume de domeniu în starea „RETRAS”. nu se află în fișierul de zonă și nu poate suporta niciun serviciu.

La 1 iulie 2021, ora 00:00:00 CET, EURid a notificat prin e-mail toți înregistrații din Regatul Unit și registratorii lor că numele lor de domeniu nu mai este în conformitate cu cadrul de reglementare .eu și, în consecință, a fost mutat în așa-numitul statut „RETRAS”. Un nume de domeniu în starea „RETRES” nu se află în fișierul de zonă și nu poate suporta niciun serviciu.

La 3 ianuarie 2022, începând cu ora 10:00:00 CET, toate numele de domenii în starea „RETRASE”, atribuite anterior înregistraților din Regatul Unit, au fost REVOCATE și ulterior făcute DISPONIBILE pentru înregistrarea generală. Eliberarea lor a avut loc în loturi pe parcursul zilei din motive de securitate.

Dacă aveți întrebări, vă rugăm să ne contactați prin info@eurid.eu.

VĂ RUGĂM SĂ REȚINEȚI:

Cetățenii Uniunii Europene care au reședința în Regatul Unit vor rămâne eligibili pentru a deține un nume de domeniu .eu după încheierea perioadei de tranziție, cu condiția să-și actualizeze datele de înregistrare cu cetățenia UE. Vă rugăm să consultați întrebările frecvente: Cum îmi pot actualiza înregistrarea în funcție de cetățenia mea?
Cetăţenii Regatului Unit care locuiesc într-un stat membru al Uniunii Europene vor continua să fie eligibili pentru a deţine un nume de domeniu .eu după perioada de tranziţie în funcţie de rezidenţa lor. Cu toate acestea, cetățenii Regatului Unit care locuiesc în afara statelor membre ale Uniunii nu vor mai fi eligibili pentru a deține un nume de domeniu .eu după încheierea perioadei de tranziție.

În timpul webinarului nostru web post-Brexit, am examinat impactul asupra mărcilor comerciale și modelelor înregistrate din UE, drepturilor de bază de date și numelor de domenii .eu. Am analizat, de asemenea, epuizarea drepturilor și am explicat cum brevetele și drepturile de autor nu sunt cu adevărat afectate. În cele din urmă, am luat în considerare contractele de PI – în special efectele asupra acordurilor de distribuție și licențelor.

About Click Romania 1882 Articles
PUBLICAȚIE BRITANICĂ-EUROPEANĂ PENTRU DIASPORA ROMÂNEASCĂ ZIAR ROMANESC , ROMÂNI IN UK, REGATUL UNIT, ANGLIA, LONDRA, MAREA BRITANIE

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.