Actele de stare civilă sunt înscrisuri autentice prin care se dovedeşte naşterea, căsătoria sau decesul unei persoane. Acestea se întocmesc în interesul statului şi al persoanei şi servesc la cunoaşterea numărului şi structurii populaţiei, a situaţiei demografice, la apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor.

Actele de stare civilă ale cetăţenilor români (certificatul de naștere, certificatul de căsătorie sau de deces), întocmite de către autorităţile străine, au putere doveditoare (sunt valabile), în România numai dacă au fost transcrise/înscrise în registrele de stare civilă române iar acest lucru se poate face prin intermediul consulatelor românești de pe teritoriul statului în care vă aflați.
Eliberarea unui document la consulatele românești din străinătate se face numai pe bază de programare

Programarea se face online, cu ajutorul portalului Ghișeul Consular Online, urmând pașii următori:

accesează site-ul: https://www.econsulat.ro
înregistrează-te prin apăsarea butonului „Creează Cont Nou”;
după autentificare, alege serviciul consular dorit, completează datele care îți sunt solicitate și trimite cererea;
accesează din partea de sus a meniului butonul „Cererile mele” și apoi „Programați-vă.”

Certificatele de naștere

Sunt cetățean român în străinătate și am pierdut certificatul de naștere. Ce trebuie să fac?

Pentru obținerea certificatelor de naștere, titularii se pot adresa la sediul cel mai apropiat al unui Consulat General al României pe de teritoriul țării respective.

Certificatele de naștere se eliberează numai la cererea titularilor lor.

Persoanele interesate trebuie să completeze cererea de obținere a actului, la care se adaugă copia pașaportului românesc sau a cărții de identitate.

Consulatele României deţin formularele corespunzătoare cererilor de obţinere a acestor documente. Acestea sunt puse la dispoziţia persoanelor interesate gratuit, în vederea completării.

Consulatele României transmit aceste cereri autorităților de evidență a populației din România.

Cât durează până primesc certificatul de naștere?

Durata de procesare a acestor cereri este de aproximativ 3 luni.

Persoanele care au nevoie de aceste acte într-un termen mai scurt, pot solicita eliberarea lor prin intermediul unui mandatar din România, care se va adresa direct autorităţilor române competente. Mandatarul trebuie să fie în posesia unei procuri autentificate de consulatul României din ţara în care locuieşte solicitantul actului sau, dacă nu este autentificată de consulat, trebuie să fie autentificată de un notar local şi legalizată sau apostilată de autorităţile statului respectiv, conform legislaţiei acestui stat şi convenţiilor internaţionale aplicabile.

Exemplu:

Ioana locuiește în Italia. Ea a rămas fără certificat de naștere și are nevoie de el în termen de două săptămâni. Ioana merge la Consulatul român, unde, face o procură pe numele mamei ei care locuiește în România. Aceasta, o va putea reprezenta și va face certificatul de naștere în locul Ioanei, după care i-l va trimite în Italia.

Cum se obțin certificatele de naștere românești pentru copiii născuți în străinătate

Cererea de înscriere a naşterii copiilor cu părinți cetățeni români, se depune la misiunea diplomatică sau consulatul acreditat în statul în care a avut loc naşterea, de părintele cetăţean român sau, dacă ambii părinţi sunt cetăţeni români, poate prezenta cererea unul dintre ei.

La eliberarea documentului se va prezenta părintele care a depus cererea.

Documente necesare:

certificatul (extrasul) de naştere străin, cu părinţii, apostilat sau legalizat de autorităţile locale, în original şi copie;
declaraţia pe proprie răspundere privind inexistenţa altei transcrieri în România sau la altă misiune diplomatică a României (formularul se primeşte la misiunea diplomatică);
paşapoartele părinţilor copilului, în original şi copie sau/și buletinul de identitate din România, în original şi copie;
certificatele de căsătorie (dacă este cazul) şi de naştere ale părinţilor copilului, în original şi copie;
dacă tatăl copilului este cetăţean străin, se va prezenta extrasul său de naştere;
permisul de şedere în străinătate al cel puţin unuia dintre părinţi (atunci când ambii sunt cetăţeni români), în original şi copie.

Certificatele de căsătorie

Pentru obținerea certificatelor de căsătorie, titularii se pot adresa la sediul cel mai apropiat al unui Consulat General al României pe de teritoriul țării respective.

Certificatele de căsătorie pot fi solicitate de unul dintre soţi, prin completarea cererii corespunzătoare şi prezentarea copiei paşaportului românesc sau a unui alt act de identitate.
Consulatele României transmit aceste cereri autorităţilor competente din România. Durata de procesare a acestor cereri este de aproximativ 3 luni.

Ambasadele şi consulatele României deţin formularele corespunzătoare cererilor de obţinere a acestor documente. Acestea sunt puse la dispoziţia persoanelor interesate gratuit, în vederea completării.

Persoanele care au nevoie de aceste acte într-un termen mai scurt, pot solicita eliberarea lor prin intermediul unui mandatar din România, care se va adresa direct autorităţilor române competente (Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Persoanei, în cazul actelor de stare civilă).

Mandatarul trebuie să fie în posesia unei procuri autentificate de consulatul României din ţara în care locuieşte solicitantul actului sau, dacă nu este autentificată de consulat, trebuie să fie autentificată de un notar local şi legalizată sau apostilată de autorităţile statului respectiv, conform legislaţiei acestui stat şi convenţiilor internaţionale aplicabile.

Căsătoria la Ambasadă/Oficiul consular din străinătate

În conformitate cu prevederile art.44, alin.(1) al Legii nr.119/1996, şefii misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare ale României pot încheia căsătorii între cetăţeni români sau dacă unul dintre viitorii soţi este cetăţean român, dacă aceasta este în concordanţă cu legislaţia ţării în care sunt acreditaţi şi dacă cel puţin unul dintre viitorii soţi, cetăţean român, are domiciliul sau reşedinţa în circumscripţia consulară a misiunii diplomatice ori a oficiului consular.

Dacă sunteți cetățeni români și aveți intenția să vă căsătoriți în străinătate, cereți reprezentanţilor ambasadelor şi consulatelor României în străinătate detalii despre procedura de încheiere a căsătoriei la misiunea diplomatică.
Certificatele de deces

Certificatele de deces pot fi solicitate de un membru al familiei persoanei decedate, cu precizarea motivului pentru care este necesar actul.

Cererea de obţinere a certificatului de deces trebuie să fie însoţită de paşaportul românesc al solicitantului sau de un alt act de identitate al acestuia.

Ambasadele şi consulatele României transmit aceste cereri autorităţilor competente din România. Durata de procesare a acestor cereri este de aproximativ 3 luni.

Ambasadele şi consulatele României deţin formularele corespunzătoare cererilor de obţinere a acestor documente. Acestea sunt puse la dispoziţia persoanelor interesate gratuit, în vederea completării.

Persoanele care au nevoie de aceste acte într-un termen mai scurt, pot solicita eliberarea lor prin intermediul unui mandatar din România, care se va adresa direct autorităţilor române competente (Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Persoanei, în cazul actelor de stare civilă).

Mandatarul trebuie să fie în posesia unei procuri autentificate de consulatul României din ţara în care locuieşte solicitantul actului sau, dacă nu este autentificată de consulat, trebuie să fie autentificată de un notar local şi legalizată sau apostilata de autorităţile statului respectiv, conform legislaţiei acestui stat şi convenţiilor internaţionale aplicabile.

 

Leave A Reply