Conditii de iesire din tara pentru cetatenii romani minori

Cetatenii romani minori pot calatori in strainatate in baza documentului de calatorie individual valabil – pasaport sau carte de identitate (minori peste 14 ani) numai insotiti, cu acordul parintilor ori al reprezentantilor legali. Prin reprezentant legal se intelege persoana desemnata, potrivit legii, sa exercite drepturile si sa indeplineasca obligatiile parintesti fata de minor. *art. 2 alin. (2) din Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate, cu modificarile si completarile ulterioare.

ATENTIE – Certificatul de nastere nu reprezinta document de calatorie!

Politistii de frontiera permit iesirea din tara a unui cetatean roman minor – numai daca este insotit de o persoana fizica majora – in urmatoarele cazuri:

1. MINORUL INSOtIT DE AMBII PARINTI

Minorul care calatoreste in strainatate insotit de ambii parinti i se permite iesirea din Romania in baza documentului de calatorie individual, fara a fi necesara prezentarea unor documente suplimentare. *art. 30 alin. (1) lit. a) din Legea 248/2005

2. MINORUL INSOTIT DE UNUL DINTRE PARINTI

Minorul care calatoreste insotit doar de unul dintre parinti i se permite iesirea din tara in urmatoarele situatii:

daca parintele insotitor prezinta o declaratia a celuilalt parinte din care sa rezulte acordul acestuia cu privire la efectuarea de calatorii in strainatate, pentru o perioada care sa nu depaseasca 3 ani de la data intocmirii acesteia;

daca parintele insotitor face dovada faptului ca minorul i-a fost incredintat sau ca exercita singur autoritatea parinteasca in temeiul unei hotarari judecatoresti ramase definitiva si irevocabila ori in temeiul unei hotarari judecatoresti ramase definitiva pentru procesele incepute cu data de 15 februarie 2013;

La aprecierea indeplinirii conditiilor de iesire din tara se vor lua in considerare inclusiv hotararile judecatoresti emise in alte state, sub rezerva recunoasterii acestora de catre autoritatile romane.

in ceea ce priveste procedura recunoasterii hotararilor straine, trebuie facuta distinctie intre hotararile pronuntate de o instanta dintr-un stat membru UE si cele pronuntate intr-un stat tert.

daca parintele insotitor face dovada decesului celuilalt parinte;

Se permite iesirea din tara in baza prezentarii, in original sau copie legalizata, a unuia dintre documentele doveditoare ale decesului:

– certificat de deces, valabil si cu putere doveditoare pe teritoriul Romaniei, in conditiile legii;

– hotarare judecatoreasca de declarare a mortii, ramasa definitiva, daca nu a existat timpul necesar pentru eliberarea certificatului de deces;

– comunicare oficiala primita prin intermediul misiunilor diplomatice sau al oficiilor consulare ale Romaniei in strainatate, daca nu a existat timpul necesar pentru eliberarea unor certificate de stare civila.

daca parintele insotitor face dovada ca celalalt parinte este decazut din drepturile parintesti sau declarat disparut, in conditiile legii;

Dovada decaderii din exercitarea drepturilor parintesti se face doar prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila/definitiva, pronuntata de instanta de tutela.

NOTA – Prin Legea nr. 71 din 3 iunie 2011 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil a fost abrogat Decretul nr. 31 din 30 ianuarie 1954 privitor la persoanele fizice si persoanele juridice, act normativ care prevedea procedura aplicabila pentru declararea disparitiei unei persoane, astfel ca, in prezent, nu mai exista reglementare legala expresa pe acest segment. Avand in vedere ca aceasta institutie juridica nu mai exista, potrivit noilor reglementari legale, consideram ca exceptia prevazuta la art. 30 alin. (2) din Legea nr. 248 din 20 iulie 2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate, cu modificarile si completarile ulterioare, referitoare la parintele declarat disparut, in conditiile legii, a devenit caduca.

daca parintele insotitor prezinta o hotarare a instantei de judecata care suplineste acordul celuilalt parinte;

Hotararea instantei de judecata de suplinire a acordului celuilalt parinte vizeaza situatiile in care exista neintelegeri intre parinti cu privire la exprimarea acordului sau cand unul dintre parinti se afla in imposibilitatea de a-si exprima vointa. Hotararea instantei de judecata trebuie sa fie definitiva, cu exceptia cazurilor in care a fost pronuntata pe calea ordonantei presedintiale.

Ordonanta presedintiala cu privire la permiterea iesirii din tara a unui minor este provizorie si executorie, iar daca nu cuprinde nicio mentiune privind durata sa si nu s-au modificat imprejurarile de fapt avute in vedere, masurile dispuse vor produce efecte imediat (i se permite iesirea din tara), pana la solutionarea litigiului asupra fondului (art. 997 alin. (2) din Codul de Procedura Civila).

* Recunoasterea hotararilor pronuntate intr-un stat membru al Uniunii Europene:

Hotararile judecatoresti pronuntate intr-un stat membru cu privire la exercitarea raspunderii parintesti fata de un copil, care sunt executorii in acel stat, se recunosc in Romania fara a fi necesar sa se recurga la vreo procedura specifica.

Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 al Consiliului din 27 noiembrie 2003 privind competenta, recunoasterea si executarea hotararilor judecatoresti in materie matrimoniala si in materia raspunderii parintesti

Conform prevederilor mentionate in paragraful anterior, o hotarare judecatoreasca pronuntata de catre o instanta competenta dintr-un stat membru UE cu privire la exercitarea raspunderii parintesti este recunoscuta la trecerea frontierei, cu conditia ca documentul sa fie tradus in limba romana si legalizat.

* Recunoasterea hotararilor pronuntate intr-un stat tert:

Legislatia interna, prin dispozitiile art. 1095-1102 din Codul de Procedura Civila reglementeaza, in principiu, procedura recunoasterii hotararilor straine dintr-un stat care nu este membru al U.E. Astfel, hotararile straine sunt recunoscute de plin drept in Romania, daca se refera la statutul personal al cetatenilor statului unde au fost pronuntate sau daca, fiind pronuntate intr-un stat tert, au fost recunoscute mai intai in statul de cetatenie al fiecarei parti ori, in lipsa de recunoastere, au fost pronuntate in baza legii determinate ca aplicabila conform dreptului international privat roman, nu sunt contrarii ordinii publice de drept international privat roman si a fost respectat dreptul la aparare.

Potrivit acestor prevederi, este necesar ca partea care doreste recunoasterea hotararii pronuntata de instanta dintr-un stat tert, sa adreseze instantelor competente romane o cerere de recunoastere, cu exceptia hotararilor pronuntate in statele terte cu care Romania are incheiate conventii/acorduri/tratate de asistenta juridica in materie civila sau de drept al familiei sau a celor pronuntate in temeiul Conventiei de la Haga din 19 octombrie 1996 privind competenta, legea aplicabila, recunoasterea, executarea si cooperarea cu privire la raspunderea parinteasca si masurile privind protectia copiilor, ratificata de Romania prin Legea nr. 361 din 11 decembrie 2007.

Lista statelor semnatare ale Conventiei de la Haga din 19 octombrie 1996 privind competenta, legea aplicabila, recunoasterea, executarea si cooperarea cu privire la raspunderea parinteasca si masurile privind protectia copiilor se regaseste pe site-ului oficial al Conferintei de la Haga, www.hcch.net.

Din momentul recunoasterii hotararii de catre instanta competenta romana, aceasta beneficiaza de autoritate de lucru judecat, putand fi folosita in fata autoritatilor de aplicare a legii, producand aceleasi efecte ca o hotarare pronuntata pe fond de o instanta competenta din Romania.

in acest sens, politistul de frontiera permite iesirea din tara a minorului cetatean roman, care face obiectul unei hotarari judecatoresti prin care a fost stabilita autoritatea parinteasca, pronuntata intr-un stat tert, pe baza urmatoarelor documente:

hotarare judecatoreasca de recunoastere, emisa de o instanta din Romania;
hotarare judecatoreasca (insotita de traducerea legalizata) pronuntata in statul tert care este semnatar al conventiilor/acordurilor/tratatelor mentionate mai sus

3. MINORUL INSOTIT DE REPREZENTANTUL LEGAL

Cetateanul roman minor care calatoreste insotit de un reprezentant legal i se permite iesirea din tara in baza hotararii judecatoresti ramasa definitiva si irevocabila/definitiva, din care sa reiasa ca persoana/persoanele insotitoare exercita drepturile si obligatiile parintesti asupra acestuia.

4. MINORUL INSOTIT DE O TERTA PERSOANA (ALTA DECaT PARINTII SAU REPREZENTANTUL LEGAL)

Daca minorul cetatean roman este insotit de o persoana, alta decat parintii sau reprezentantul legal, i se permite iesirea in aceleasi conditii si impreuna cu aceasta numai daca persoana insotitoare prezinta:

Declaratia ambilor parinti sau, dupa caz, a parintelui caruia i-a fost incredintat prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila, a parintelui care exercita singur autoritatea parinteasca in temeiul unei hotarari judecatoresti ramase definitiva si irevocabila ori in temeiul unei hotarari judecatoresti ramase definitiva pentru procesele incepute cu data de 15 februarie 2013, a parintelui supravietuitor sau a reprezentantului sau legal, care sa cuprinda acordul acestora cu privire la efectuarea de calatorii in strainatate, pentru o perioada care sa nu depaseasca 3 ani de la data intocmirii acesteia, datele de identitate ale insotitorului respectiv.in acest caz se solicita si hotararea judecatoreasca de stabilire a autoritatii parintesti sau de desemnare a reprezentantului legal, ramasa definitiva si irevocabila/definitiva.

Certificat de cazier judiciar. Certificatul de cazier judiciar trebuie sa fie prezentat inclusiv de cetatenii straini care insotesc un cetatean roman minor. Se iau in considerare numai certificatele emise de catre autoritatile romane, respectiv Directia Cazier Judiciar, Statistica si Evidente Operative din cadrul I.G.P.R., prin subunitatile de politie in care exista ghiseu de cazier judiciar, sau misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei din strainatate, conform prevederilor Legii 290/2004 privind cazierul judiciar, cu modificarile si completarile ulterioare. Facem precizarea ca valabilitatea certificatului de cazier judiciar este de 6 luni de la data eliberarii.

Poate avea calitatea de insotitor si o persoana anume desemnata din cadrul unei companii care desfasoara activitati de transport persoane.

Documente din care sa rezulte calitatea de persoana desemnata din cadrul unei societati comerciale autorizate, in conditiile legii, sa desfasoare activitati de transport international de persoane, in cazul in care minorul este insotit de aceasta.

5. MINORUL CU DOMICILIUL/RESEDINTA IN STRAINATATE

Daca minorul, cetatean roman, are domiciliul sau resedinta in strainatate, i se permite iesirea din Romania, fara prezentarea unei declaratii din care sa rezulte acordul parintelui/parintilor, daca insotitorul prezinta la controlul de frontiera documente care atesta faptul ca minorul se deplaseaza in statul de domiciliu/resedinta.
in situatia in care minorul este insotit de o terta persoana (alta decat parintii sau reprezentantul legal), aceasta trebuie sa prezinte certificatul de cazier judiciar si, dupa caz, actul din care sa rezulte calitatea de persoana desemnata din cadrul unei societati comerciale autorizate, in conditiile legii, sa desfasoare activitati de transport international de persoane.

Atestarea destinatiei calatoriei se face prin bilete de calatorie emise de companiile transportatoare, pentru intregul parcurs al calatoriei. in situatia in care nu sunt indeplinite aceste cerinte legale (ex: la frontiera terestra se prezinta un minor care are domiciliul/resedinta in alt stat si calatoreste spre acesta cu mijloace de transport care nu sunt operate de companii transportatoare si nu poate prezenta bilete care sa ateste destinatia, sau la frontiera aeriana pentru calatoria minorului sunt prezentate bilete care nu atesta destinatia finala catre statul de domiciliu/resedinta, ci doar catre un alt stat de tranzit), este necesar ca insotitorul minorului sa completeze olograf o declaratie pe propria raspundere in fata organelor politiei de frontiera, din care sa rezulte ca tara de destinatie a calatoriei este cea de resedinta/domiciliu a/al minorului.

in cazul in care destinatia calatoriei nu poate fi dovedita prin bilete de calatorie emise de companii transportatoare pentru intregul parcurs al calatoriei, insotitorul minorului completeaza olograf o declaratie pe proprie raspundere in fata organelor politiei de frontiera, din care sa rezulte ca tara de destinatie a calatoriei este cea de resedinta/domiciliu a/al minorului.

Daca minorul respectiv calatoreste in alta tara decat cea in care isi are domiciliul sau resedinta, insotit de catre un parinte sau un alt insotitor major, este necesara declaratia care sa cuprinda acordul parintelui / parintilor / reprezentantului legal cu privire la calatoria minorului.

Dovada domiciliului in strainatate al minorului se poate face cu urmatoarele documente, conform art. 24 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 248 din 20 iulie 2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 94 din 26 ianuarie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare:

– pasaportul minorului, eliberat de autoritatile romane, in care este mentionat statul de domiciliu, numai daca cel putin unul dintre parinti sau, dupa caz, reprezentantul legal domiciliaza in statul respectiv;

– alt document de calatorie/documentul de identitate al minorului, in care este mentionat domiciliul, emis de statul respectiv;

Dovada resedintei minorului se face cu orice document emis de autoritatile statului de resedinta, care atesta ca minorul are stabilita resedinta in acel stat:

permis de sedere eliberat pe numele minorului;
carte de rezidenta eliberata pe numele minorului ;
alte acte emise pe numele minorului de catre autoritatile competente din acel stat privind inregistrarea resedintei (ex. adeverinte/certificate emise de autoritati publice etc.).

Documentele eliberate de autoritati oficiale din statele cu care Romania a incheiat tratate de asistenta juridica care prevad scutirea de astfel de formalitati sunt exceptate de la procedura de supralegalizare sau aplicare a apostilei de la Haga.

NOTa – Legiuitorul nu stabileste in mod expres categoria documentelor acceptate ca dovada, acestea trebuind sa fie insotite de traducere legalizata, cu exceptia permiselor/cartilor de rezidenta eliberate in acest sens.
6. MINORUL CARE URMEAZa Sa BENEFICIEZE DE TRATAMENT MEDICAL iN STRaINaTATE

Pentru minorul, cetatean roman, care urmeaza sa se depleseze in strainatate pentru a beneficia de tratament medical, i se permite iesirea din tara, fara a fi necesar acordul ambilor parinti, al celuilalt parinte, al parintelui supravietuitor sau al reprezentantului legal, in baza documentelor doveditoare ale situatiei medicale a minorului – in original si copie (care vor ramane la Punctul de Trecere a Frontierei), emise sau avizate de autoritatile medicale romane, din care sa rezulte perioada si statul ori statele in care urmeaza sa se acorde tratament medical.

7. MINORUL CARE PARTICIPA LA STUDII SAU CONCURSURI OFICIALE iN STRAINATATE

in cazul minorilor care se deplaseaza in strainatate pentru studii sau concursuri oficiale, este necesar doar acordul unuia dintre parinti. in acest sens, insotitorul trebuie sa prezinte la controlul de frontiera documente doveditoare privind participarea minorului la studii sau concursuri oficiale in strainatate, emise de institutia organizatoare, din care sa rezulte perioada si statul sau statele in care se vor desfasura studiile sau concursurile oficiale – in original si copie (care vor ramane la Punctul de Trecere a Frontierei).

in situatia in care minorul este insotit de o terta persoana (alta decat parintele sau reprezentantul legal), aceasta trebuie sa prezinte si certificatul de cazier judiciar.

DECLARATIA DE ACORD

Potrivit art. 30 alin. (7) din Legea 248/2005, declaratia de acord trebuie sa fie autentificata in tara de notarul public, iar in strainatate, de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei ori, daca au fost date in fata autoritatilor straine, sa indeplineasca conditiile de supralegalizare prevazute de lege sau sa aiba aplicata apostila conform Conventiei cu privire la suprimarea cerintei supralegalizarii actelor oficiale straine, adoptata la Haga la 5 octombrie 1961, la care Romania a aderat prin Ordonanta Guvernului nr. 66/1999, aprobata prin Legea nr. 52/2000, cu modificarile ulterioare, cu exceptia celor ce emana dintr-un stat cu care Romania a incheiat tratate, conventii sau acorduri de asistenta juridica, in materie civila sau de drept al familiei, care prevad scutirea de supralegalizare.

Lista statelor semnatare ale Conventiei se regaseste pe site-ului oficial al Conferintei de la Haga, www.hcch.net. Declaratiile autentificate intr-unul din aceste state au nevoie doar de aplicarea apostilei.

Valabilitatea acordului cu privire la efectuarea de calatorii in strainatate nu poate depasi 3 ani de la data autentificarii declaratiei.

in situatia in care au intervenit modificari cu privire la datele de identitate (ex. nume de familie) sau documentele de calatorie (pasaport nou eliberat/carte de identitate preschimbata) ale persoanelor mentionate in cuprinsul declaratiei (parinti/reprezentant legal, minor sau insotitor), documentul ramane valabil daca identificarea persoanelor se poate face pe baza celorlalte date (ex.- CNP).

Daca minorul nu este insotit de cel putin unul dintre parinti si nu sunt indeplinite conditiile mentionate mai sus, se informeaza acestia, punandu-le in vedere sa il preia de indata ce este posibil. in cazul in care nu este posibila informarea parintilor, politistii de frontiera anunta Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului, care initiaza procedura aplicabila minorilor neinsotiti, potrivit legii.

https://www.politiadefrontiera.ro/ro/main/pg-conditii-de-iesire-din-tara-pentru-cetatenii-romani-minori-59.html

1 Comment

Leave A Reply