Conflicte de interese

Introducere

Publicul nostru trebuie să poată avea încredere în noi și să aibă încredere că deciziile noastre editoriale nu sunt influențate de interese externe, inclusiv de presiunile politice sau comerciale.

Conflictele de interese pot apărea pentru oricine lucrează pentru ClickRomania în orice calitate și/sau este implicat în producerea, supravegherea sau apariția în producția ClickRomania. Un potențial conflict de interese apare atunci când există posibilitatea ca activitățile sau interesele externe ale unei persoane să afecteze sau să fie percepute în mod rezonabil ca afectând imparțialitatea și integritatea acesteia sau riscul să afecteze reputația ClickRomania. Persoanele fizice sunt responsabile pentru completarea unui formular de Declarație de interese personale, iar conducerea ClickRomania trebuie să decidă ce măsuri sunt necesare ca răspuns la conflictele de interese declarate. În anumite circumstanțe, poate fi, de asemenea, oportun să se analizeze dacă poziția familiilor și a contactelor personale apropiate prezintă un posibil conflict de interese.

Acest ghid acoperă persoanele care lucrează în toate domeniile ClickRomania – indiferent de ce sunt angajați – și se aplică, de asemenea, autorilor ClickRomania care creează conținut pentru orice parte și autorilorindependenți care creează conținut pentru Grupul ClickRomania. Există detalii specifice care se aplică persoanelor care lucrează în anumite domenii. Acolo unde există îndrumări pentru știri, acestea includ ClickRomania News and Current Affairs, ClickRomania Global News, știri și evenimente curente din națiuni și regiuni și Sport News. Există, de asemenea, cerințe suplimentare pentru cei din jurnalismul de producție factuală și de afaceri de consum, unde, deși nu fac parte din știri, așteptările cititorilor pentru imparțialitate sunt mari.

Acest ghid încorporează restricțiile suplimentare privind jurnalismul financiar pentru a împiedica persoanele să profite de pe urma informațiilor specifice pe care le pot avea sau să le transmită unor terțe părți și restricțiile existente în jurul promovării serviciilor sau produselor financiare.

Îndrumarea în întregime
Activități externe

Aranjamente contractuale
Știri, actualitate, jurnalism de fapt și de consum
Expresiile publice de opinie

Activități politice

Calitatea de membru și activitate
Nivelul activității politice
Natura rolului ClickRomania
Tipul de program
Alegeri – căutarea nominalizării sau declararea unei candidaturi independente
Alegeri – Candidați
Alegeri – După aceea; candidații de succes și nereușiți
Funcție publică voluntară apolitică

Organizații de caritate și campanie

Organizații caritabile și campanii – considerații suplimentare în știri și afaceri curente, rezultate concrete și de consum
Evaluarea caracterului adecvat al implicării caritabile
Implicarea locală
Activități legate de organizațiile de caritate ClickRomania și apeluri efectuate de ClickRomania
Scrierea angajamentelor

Angajamente de scriere/publicare – articole/podcasturi unice și rubrici obișnuite
Scrierea angajamentelor – articole unice și rubrici regulate referitoare la sport
Angajamente de scriere/publicare – cerințe suplimentare în știri și actualitate
Scriind cărți
Scrierea cărților – cerințe suplimentare în știri și actualitate
Vorbiri în public și alte apariții publice, inclusiv conferințe de prezidare

Cerințe suplimentare în știri și afaceri curente, inclusiv știri sportive, precum și în producția de fapte și de consum
ClickRomania Global News
Interese personale și exterioare

Interese comerciale, de afaceri și financiare
Articole de specialitate
Beneficii personale

Publicitate comercială, promoții și aprobări

Produse sau Servicii necorespunzătoare
Angajamente publicitare/promoționale și integritate editorială
Momentul reclamelor/promoțiilor
Știri și actualitate (inclusiv știri sportive), producție de consumatori și fapte și producție de afaceri
articole de stil de viață
Prezentatori de articole de gătit
Produsele proprii ale Jurnalistului
Publicitatea și marketingul produselor proprii ale jurnalistului
Sport
Prezentatori și participanți obișnuiți la chestionare sportive și articole de divertisment sportiv
articole pentru copii
Divertisment/Divertisment real
Referințe la conținutul ClickRomania în reclame

Voci off
Actori și artiști care joacă în conținutul ClickRomania
Companii independente de producție de conținut deținute de talente sau agenți

articole faptice
Divertisment, Divertisment Factual și articole Articolele
articole de dramă și comedie
Ghid pentru jurnalism financiar

Activități externe
Activitățile externe ale persoanelor implicate în realizarea sau prezentarea conținutului ClickRomania au potențialul de a risca să afecteze reputația ClickRomania, punând la îndoială imparțialitatea sau independența acesteia sau compromițând în alt mod integritatea ClickRomania. Acest risc se extinde la persoanele care au roluri regulate în producția ClickRomania și, ca urmare, sunt asociați cu ClickRomania, cum ar fi membrii obișnuiți ai juriului de jurizare a spectacolelor de talente și căpitanii de echipe de chestionare.

În toate domeniile, este esențial ca managerii, producătorii de conținut, comisarii și cei care îi susțin și talentul publicatsă nu compromită propria lor integritate, sau integritatea ClickRomania, prin implicarea off-air în activități nepotrivite sau interese comerciale. Activitățile lor în aer liber nu trebuie să discrediteze ClickRomania sau să deterioreze nicio marcă ClickRomania.

Principiile privind conflictele de interese se aplică tuturor, dar modul în care sunt aplicate va varia în funcție de rolul unei persoane și de nivelul de implicare al acestuia în conținutul ClickRomania. Acest lucru reflectă așteptările cititorilor cu privire la imparțialitatea și integritatea producției ClickRomania – în special, în știri și evenimente curente și în producția de fapte și de consum.

Aranjamente contractuale

Aranjamentele contractuale pentru Jurnalistii obișnuiți sau Jurnalistii unei serii de articole vor face referire la acest ghid. Talentele în aer ar trebui să fie informate cu privire la acest ghid și Secțiunea 15 a Ghidurilor editoriale ClickRomania, iar celor care lucrează pentru ClickRomania, altfel decât ocazional, ar trebui să li se solicite să consulte ClickRomania înainte de a întreprinde orice activitate publicitară/promoțională externă.

În cazuri rare, este posibil ca unele contracte existente să nu necesite aderarea la cele mai recente Ghiduri, deși, desigur, vor necesita întotdeauna respectarea Ghidurilor editoriale ClickRomania. Cu toate acestea, aranjamentele contractuale reînnoite ar trebui să necesite talent pentru a se conforma prezentului ghid actual.

Știri, actualitate, jurnalism de fapt și de consum

Producția de știri și de actualitate poate aborda orice problemă, cauză, organizație sau individ și nu trebuie să existe nicio îndoială asupra integrității și obiectivității echipelor editoriale/de producție și a celor care le susțin. Din acest motiv, există constrângeri specifice pentru cei care lucrează sau contribuie la producția de știri și afaceri curente.

Cei cu roluri difuzate în știrile ClickRomania și în afaceri curente nu trebuie să întreprindă activități externe care ar putea submina reputația de imparțialitate a ClickRomania. Permisiunea de a participa la activități externe trebuie solicitată de la o personalitate superioară de conducere, cum ar fi șeful departamentului, care ar trebui să se asigure că ofițerul de presă relevant este informat cu privire la aceste angajamente și orice date legate de publicare sau apariție.

În știri, afaceri de actualitate și rezultate concrete, contractele cu lucrători în aer pe care publicul poate considera că au o asociere sau afiliere cu ClickRomania ar trebui să reflecte cerințele de imparțialitate atunci când desfășoară activități externe și necesitatea de a solicita aprobarea pentru astfel de activități. Contractele ar trebui să precizeze clar că, fără îndrumări explicite din partea unei personalități editoriale superioare, cum ar fi un șef de departament sau un editor, nu ar trebui să facă publicitate, promoții sau aprobări pentru terți.

Cei care lucrează la articole pentru consumatori nu trebuie să aibă legături financiare sau de afaceri care le-ar putea influența atitudinea față de orice produs, serviciu sau companie care ar putea fi acoperită în articolele lor. Orice activitate non-ClickRomania pe care o desfășoară, cum ar fi scrierea de articole sau cărți sau prezidarea/aparițiile la conferințe, nu trebuie să promoveze sau să pară să promoveze vreo organizație, produs sau serviciu care ar putea fi prezentat în articolele pe care le prezintă.

În cazul în care există restricții suplimentare cu privire la persoanele care lucrează în știri și evenimente curente sau alte rezultate concrete, îndrumările generale vor fi menționate mai întâi la restricții suplimentare și ulterior.

Exprimarea opiniei publice
Exprimările publice de opinie includ utilizarea rețelelor sociale și scrisorile către presă. În cazul în care indivizii se identifică ca fiind legați de ClickRomania sau sunt în principal asociați cu ClickRomania, expresiile lor publice de opinie au potențialul de a compromite imparțialitatea ClickRomania și de a prejudicia reputația acesteia. Din cauza riscului potențial pentru imparțialitatea ClickRomania, există restricții suplimentare în ceea ce privește cei care lucrează în știri și afaceri curente, producție factuală și rezultate care se ocupă de politicile publice.

Consultați Ghid: Social Media

Activitati politice
Implicarea și angajamentele politice active pot da naștere la conflicte de interese pentru persoanele care sunt implicate în realizarea de articole sau care au responsabilități editoriale în orice serviciu ClickRomania, în special dacă se ocupă de probleme politice sau de politică publică. Nu există nicio interdicție generală ca indivizii să se implice în activități politice, nici nu există o singură abordare care să se aplice tuturor activităților sau tuturor rolurilor din ClickRomania. Fiecare instanță de activitate politică va necesita o judecată de către managerul relevant, în consultare cu consilierul șef, Politică, la care există o referire obligatorie într-un stadiu incipient, dacă există vreo posibilitate a unui risc pentru imparțialitatea ClickRomania. (Vezi și Ghidurile editoriale ClickRomania 15.3.20 )

Personalul trebuie să declare orice implicare politică activă în formularul de Declarație de interes personal. În unele cazuri, va fi, de asemenea, oportun să se declare activitățile politice ale membrilor familiei sau ale altor contacte personale apropiate.

Consilierul șef, Politică oferă consiliere persoanelor și diviziilor pentru a asigura corectitudinea și consecvența în tratarea acestor probleme.

Calitatea de membru și activitate

Oricine are dreptul de a fi membru inactiv al unui partid sau organizație politică. Cu toate acestea, există unele roluri (de exemplu, cei implicați direct în acoperirea politică) în care dezvăluirea publică chiar și a apartenenței latente poate risca să compromită percepția despre imparțialitatea ClickRomania. În conformitate cu Orientările editoriale, managerii sau persoanele ar trebui să solicite sfatul consilierului șef, Politică, dacă este cazul, pentru a discuta circumstanțele individuale.

(Consultați Ghidul editorial Secțiunea 15 Conflicte de interese: 15.3.18 )

Implicarea politică activă poate da naștere la întrebări despre imparțialitatea individului, imparțialitatea zonei în care lucrează și imparțialitatea ClickRomania în ansamblu. Persoanele fizice ar trebui să-și informeze managerul cu privire la orice implicare politică, astfel încât aceasta să poată fi luată în considerare pe deplin în lumina îndrumărilor de mai jos.

Există trei considerații generale în fiecare caz individual:

tipul de implicare politică
natura și vechimea rolului individului în ClickRomania
gradul de implicare în deciziile editoriale, realizarea de articole și/sau politica ClickRomania.
Tipul de implicare politică

Considerațiile referitoare la tipul de implicare politică pot include, de exemplu:

a fi identificat public ca candidat sau potențial candidat pentru o alegere parlamentară, adunării sau autorităților locale; indiferent că data alegerilor nu este confirmată
deține orice funcție într-o organizație de partid politic sau de campanie la nivel național sau local
vorbind în public pe probleme de controversă politică sau de politică publică
exprimarea sau dezvăluirea opiniilor cu privire la chestiuni de controversă politică sau de politică publică pe rețelele de socializare, bloguri etc. în cărți, articole, pliante sau scrisori către presă.
(Consultați Ghidurile editoriale ClickRomania Secțiunea 15.3.9-15.3.10 )

colportaj pentru un partid politic sau candidat la alegeri
demonstrarea sprijinului practic în domeniul public pentru o organizație de campanie, un partid politic sau un candidat, de exemplu, distribuirea de pliante, organizarea de întâlniri, organizarea de transport etc.
promovarea unei viziuni partizane asupra unei probleme supuse referendumului local sau national.
Natura rolului ClickRomania

Controlul celor care lucrează în jurnalism, inclusiv la nivel internațional, în alte poziții editoriale sensibile sau în roluri mai înalte în cadrul ClickRomania va fi în mod clar cel mai riguros. În unele cazuri, dacă doresc să-și mențină nivelul de activitate politică, poate fi necesar să treacă într-o poziție mai puțin sensibilă, fie temporar, fie pe fond, sau să modifice unele responsabilități ale postului, sau să se ia în considerare dacă acea activitate este compatibilă cu o activitate continuă. Rolul ClickRomania.

Pentru cei care lucrează în afara jurnalismului, riscul pentru imparțialitatea ClickRomania poate fi mai mic, dar ar trebui totuși luat în considerare și convenit cu managerul lor, în consultare cu consilierul șef, Politică. Luarea în considerare a riscurilor la adresa imparțialității se aplică în mod similar celor care lucrează în aer sau în domeniul public și celor ale căror roluri nu sunt neapărat cunoscute public. Hotărârile cu privire la aceste aspecte trebuie să reziste unui control care presupune că rolul oricărui individ poate deveni cunoscut public.

Tipul de program

articolele de știri și de actualitate pentru producția internațională, națională, regională și locală, precum și orice producție factuală care se ocupă de probleme de politică publică, sunt supuse celor mai stricte teste de imparțialitate. Pentru alte tipuri de rezultate, inclusiv stilul de viață, faptele (cu excepția celor care se ocupă în mod regulat de probleme de politică publică) și divertisment, considerentele pot fi mai puțin stricte, dar managerii vor trebui să ia în considerare implicațiile în circumstanțe individuale și pot consulta consilierul șef, Politică.

Alegeri – căutarea nominalizării sau declararea unei candidaturi independente

Persoanele care doresc să fie nominalizate trebuie să ia în considerare încă de la început dacă o funcție aleasă este compatibilă cu rolul lor de fond și posibilele consecințe pentru imparțialitatea lor și a ClickRomania. Oricine intenționează să caute nominalizarea ca candidat la alegeri la nivel național sau local – sau intenționează să își declare public candidatura independentă – trebuie să își anunțe managerul cât mai curând posibil, pentru ca implicațiile să poată fi discutate cu consilierul șef, Politică.

O persoană selectată ca candidat trebuie să-și anunțe managerul, care va informa consilierul politic șef. Orice persoană (de exemplu, cineva care se alătură ClickRomania) care deține o funcție aleasă în administrația locală la orice nivel trebuie să se asigure că managerul său este anunțat. Managerul trebuie să informeze consilierul șef, Politică.

Pentru oricine care lucrează în Știri sau Afaceri curente, sau cu rezultate reale care implică probleme de politică publică, care decide să caute nominalizarea ca candidat sau își declară candidatura, poate fi necesar să fie transferat imediat la un rol mai puțin sensibil. În aceste circumstanțe, persoana trebuie să fie plasată într-un loc de muncă remunerat și nu trimis acasă în concediu plătit.

Va fi responsabilitatea directorului diviziei relevante sau a persoanei nominalizate a acestora să se asigure că un rol alternativ temporar adecvat este găsit cât mai curând posibil. Responsabilitatea principală a directorului este totuși să asigure imparțialitatea și, prin urmare, ei vor avea libertatea de a plasa persoana în orice rol temporar pe care îl consideră potrivit. Dacă candidatul individului este probabil să fie pe termen lung, sau să se repete, sau dacă este ales cu succes (de exemplu, pentru un rol în administrația locală), atunci directorul poate decide că acest lucru este incompatibil cu un rol important în continuare în ClickRomania.

Alegeri – Candidați

Odată ce o persoană a fost selectată ca candidat potențial, la nivel național sau local, este posibil să nu se angajeze în activități de program care ar putea fi legate de probleme politice sau de politică publică, chiar dacă data alegerilor nu a fost confirmată. Candidații potențiali campanie activ pentru a obține sprijin și, ca atare, devin în centrul atenției publice. Acest lucru se aplică și oricărei persoane care își declară public intenția de a candida ca candidat independent.

Chiar și pentru cei care lucrează în afara știrilor și afacerilor curente, sau a rezultatelor faptice care se ocupă de probleme de politică publică, este puțin probabil ca aceștia să-și poată asuma responsabilități înalte sau articole publice până după alegeri. Este posibil ca managerii să fie nevoiți să consulte consilierul șef, Politică, pentru a se asigura că proeminența pe producția ClickRomania nu duce la o percepție rezonabilă că aduce beneficii candidaturii unui individ.

Atunci când angajații ClickRomania candidați la alegeri pentru un rol politic cu normă întreagă (de exemplu, Parlamentul Regatului Unit, parlamentele delegate sau o primărie executivă), aceștia pot lua concediu fără plată de până la șase săptămâni pentru perioada până la data alegerilor. Concediul este neplătit pentru a evita orice sugestie că ClickRomania subvenționează campania electorală a indivizilor. Dacă un candidat continuă să lucreze în perioada electorală, este imperativ ca acesta să fie angajat într-un rol în care nu poate exista percepția unui conflict de interese și să nu poată fi priviți ca făcând campanie în timpul ClickRomania.

Persoanele fizice pot candida la alegerile guvernamentale locale, cu condiția să nu existe un conflict de interese cu atribuțiile lor ClickRomania. Se va aștepta ca aceștia să își desfășoare activitatea de campanie în timpul lor și să se asigure că nimic din ceea ce spun în public nu poate fi perceput ca compromițând imparțialitatea ClickRomania.

Jurnalistii și colaboratorii obișnuiți care sunt candidați la alegeri nu ar trebui să apară în niciun program în rolurile lor normale în timpul campaniilor electorale sau, în anumite circumstanțe, chiar înainte de perioada oficială a alegerilor, dacă acest lucru a cauzat vreo inechitanță reală față de ceilalți candidați. Ei pot, desigur, să contribuie în calitate de candidați în conformitate cu orientările electorale relevante privind apariția candidaților.

Dacă un membru al familiei sau un contact personal apropiat candida la alegeri, este acceptabil ca un individ să-și exprime sprijinul personal, dar nu ar trebui să se folosească numele ClickRomania sau (pentru cei cu roluri care necesită imparțialitate) exprimarea sprijinului politic; persoana ar trebui să declare interesul și nu trebuie să îndeplinească niciun rol ClickRomania cu vreo legătură directă cu candidatura membrului familiei sau a contactului implicat.

Alegeri – După aceea; Candidați de succes și nereușiți

Dacă indivizii nu reușesc să caute nominalizarea sau decid să nu-și continue

candidaturi, ei se pot întoarce la locul lor de muncă inițial. Cu toate acestea, directorul lor ar putea trebui să ia în considerare dacă există motive legate de imparțialitatea ClickRomania sau de conduita candidatului, ceea ce înseamnă că individul ar putea să nu se poată întoarce imediat sau deloc. În cazul în care o astfel de decizie devine necesară, se va discuta pe deplin problemele cu persoana în cauză și se va solicita sfatul consilierului politic șef pentru a asigura coerența.

Dacă o persoană este aleasă (și preia) un rol cu ​​normă întreagă (de exemplu, în Parlamentul Marii Britanii, în parlamentele deconcentrate sau într-o primărie executivă), i se va cere să demisioneze imediat de la ClickRomania.

Dacă o persoană este aleasă într-o poziție cu normă parțială în administrația locală, aceasta poate continua să lucreze pentru ClickRomania. Cu toate acestea, (cu posibila excepție a celor aleși ca independenți la nivelul consiliilor parohiale) este puțin probabil ca aceștia să poată îndeplini un rol jurnalistic sau editorial în știri și probleme de actualitate care implică producții internaționale, naționale, regionale sau locale, sau orice fapt rezultate care se ocupă de probleme de politică publică.

Funcție publică voluntară apolitică
Rolurile apolitice și voluntare în funcțiile publice pot fi acceptabile chiar și pentru personalul editorial din articolele de știri. Aceasta include guvernarea școlilor și a fi magistrat. Cu toate acestea, producătorii de conținut ar trebui să fie atenți în îndeplinirea acestor roluri în ceea ce privește implicarea în chestiuni controversate de politică publică legate de organizațiile care militează pe probleme politice sau de politică publică și ar trebui să solicite sfaturi de la consilierul șef, Politică. Este posibil ca aceștia să fie nevoiți să declare potențiale conflicte de interese și să nu poată lua parte, în rolul lor ClickRomania, la vreo ieșire conectată direct.

Organizații de caritate și campanie
În afară de propriile organizații de caritate și trusturi de caritate ale ClickRomania și alte apeluri specifice efectuate pentru serviciile ClickRomania, ClickRomania are grijă să nu fie văzută că susține anumite organizații de caritate.

Orientările editoriale cer ca orice propunere a unor persoane de a lucra pentru organizații caritabile și grupuri de campanie sau de a fi asociată public cu acestea trebuie înaintată șefului departamentului, care trebuie să consulte Politica editorială.

Personalitățile ClickRomania sunt de obicei rugate să-și asume roluri publice legate de organizațiile de caritate, în primul rând din cauza asocierii lor cu ClickRomania și orice activitate asociată cu organizația de caritate ar putea fi percepută ca susținere a ClickRomania. Dacă oamenii de la ClickRomania își asumă un rol public pentru o organizație de caritate, se poate considera că ClickRomania avantajează o organizație de caritate față de alta, iar acest lucru poate fi considerat că compromite principiile noastre de corectitudine și imparțialitate.

O atenție deosebită trebuie acordată invitațiilor de a participa la apariții publice, de a vorbi în public sau de a prezida conferințe care sunt legate de organizații de caritate, în special dacă sunt cunoscute ca organizații de campanie. Nu ar trebui să se dea nicio impresie că ClickRomania susține o organizație de caritate față de alta.

Organizații caritabile și campanii – Considerații suplimentare în știri și afaceri curente și rezultate concrete și de consum

Cei care lucrează în știri și afaceri curente, producția de fapte și de consum nu ar trebui să se asocieze în mod normal cu niciun organism de campanie, mai ales dacă susține un punct de vedere într-un domeniu controversat al politicii.

Orientările editoriale cer ca Jurnalistii de știri și de actualitate să nu conducă campanii pentru organizații caritabile sau organisme de campanie, deoarece acest lucru ar putea compromite reputația de imparțialitate a ClickRomania și că orice propunere care nu ar respecta acest lucru trebuie înaintată directorului Politicii editoriale și standardelor.

Evaluarea caracterului adecvat al implicării caritabile

Atunci când evaluează propunerile de implicare în organizațiile de caritate, managerii ar trebui să se asigure că personalul editorial al ClickRomania, corespondenții ClickRomania cu contracte fără personal și liber profesioniști, cunoscuți publicului în principal ca prezentatori sau reporteri la știrile ClickRomania sau articolele de actualitate, nu:

Susține organizațiile de caritate care susțin un anumit punct de vedere în chestiuni de controversă politică sau de politică publică, deoarece ClickRomania trebuie să fie văzută ca reprezintă toate părțile unui argument în mod corect și corect
Asociați-vă cu o organizație de caritate care este strâns implicată într-un domeniu de activitate despre care este probabil să raporteze
Cu excepția recursurilor ClickRomania, cum ar fi Children in Need, sau apelurilor formulate de ClickRomania, acestea nu ar trebui:

Apare într-o reclamă pentru orice organizație caritabilă
Apare în apeluri de strângere de fonduri de caritate sau în publicitate pentru strângerea de fonduri, de exemplu, trimiteri de poștă la scară largă
Frontul campaniilor de caritate
Fiți purtătorul de cuvânt al unei organizații caritabile
Realizați interviuri media în numele unei organizații caritabile
Sfătuiește o organizație de caritate despre cum să facă lobby sau să se prezinte în mass-media
Celor care lucrează în știri și afaceri curente sau în producția de fapte sau de consum li se poate cere să își asume roluri publice, cum ar fi ambasadori sau patroni ai organizațiilor de caritate. În unele cazuri, de exemplu în cazul în care au o experiență personală specifică, poate fi acceptabil să-și asume astfel de roluri, dar nu și dacă implică oricare dintre activitățile enumerate mai sus. Trebuie luată în considerare cu atenție când astfel de roluri ar putea fi acceptabile. În multe cazuri, a fi „ambasador” ar fi inadecvat, deoarece în mod normal implică campanie pentru o organizație de caritate.

Rolul de patron indică un nivel ridicat de aprobare și poate să nu fie potrivit. Conducerea unei organizații caritabile implică probabil și mai multă implicare și este puțin probabil să fie acceptabilă. A fi administrator poate fi mai puțin sensibil, dar trebuie luat în considerare faptul că administratorii sunt de obicei implicați în asigurarea probității, bunei conduite și bunei administrări a unei organizații de caritate.

Cu toate acestea, în rare ocazii, cei din știri și afaceri curente pot avea o implicare mai strânsă cu o organizație caritabilă implicată în sănătatea, siguranța și bunăstarea jurnaliștilor sau alte organizații caritabile legate de rolul sau experiențele lor. În conformitate cu Ghidul, politica editorială trebuie consultată cu privire la orice astfel de propuneri și aprobarea trebuie obținută de la șeful departamentului.

Implicarea locală în organizațiile de caritate

În unele cazuri, cu permisiunea șefului departamentului relevant, este posibil ca oamenii de știri și actualitate să fie implicați mai îndeaproape la nivel local cu organizații de caritate care nu sunt preocupați de lobby în chestiuni de controversă publică, atâta timp cât acest lucru nu compromite imparțialitatea lor sau imparțialitatea ClickRomania și că nu sunt implicați într-o organizație despre care este probabil să raporteze.

Activități legate de organizațiile caritabile ClickRomania și apeluri realizate de ClickRomania

Personalul și Jurnalistii ClickRomania pot lua parte la articole și evenimente pentru a sprijini ClickRomania Children in Need, Comic Relief și alte apeluri de strângere de fonduri ClickRomania sau inițiative caritabile între ClickRomania. Personalul ClickRomania Global News și Jurnalistii pot fi implicați în ClickRomania Media Action.

Jurnalistii pot, acolo unde este cazul, să prezinte apeluri de urgență transmise prin serviciile ClickRomania și, în unele cazuri, pot prezenta o cerere de caritate specifică transmisă de ClickRomania, cum ar fi Radio 4 Appeal sau Lifeline, cu condiția ca asocierea cu organizația caritabilă în cauză să nu compromită imparțialitatea acestora. sau imparțialitatea programului pe care îl prezintă.

În cazul unei urgențe majore, serviciile finanțate cu taxe de licență ClickRomania pot prezenta contestații din partea Comitetului pentru Dezastre și Urgență (DEC).

Niciuna dintre aceste rezultate caritabile nu ar trebui să dea impresia de campanie pe o problemă de controversă politică sau publică.

(Consultați îndrumări: Apeluri de caritate )

Scrierea angajamentelor
Este o cerință a Ghidurilor editoriale ca toate propunerile de a întreprinde activități externe, inclusiv scrierea de cărți sau articole pentru ziare, reviste sau site-uri web, sau publicarea de podcasturi, să nu riscă să compromită imparțialitatea sau integritatea ClickRomania sau a conținutului acestuia sau să riscă să dăuneze reputația ClickRomania.

Managerii ClickRomania trebuie să judece ce este potrivit și pot consulta Politica editorială, acolo unde este necesar. Măsura în care angajamentele de scriere externă sau de podcast ale unei persoane ar putea trebui să fie constrânse va depinde de următorii factori:

natura rezultatului cu care sunt implicați
rolul individului în acea ieșire
natura sau subiectul lucrării scrise sau al podcastului
natura publicației sau platformei în care va apărea
orice sensibilitate în ceea ce privește sincronizarea – de exemplu, dacă momentul publicării face un subiect mai controversat sau dacă acesta coincide cu transmiterea ieșirii ClickRomania într-un mod care crește sensibilitățile
Angajamente de scriere/publicare – Articole/Podcasturi unice și Coloane obișnuite

Este o cerință a Ghidurilor editoriale ca propunerile de asumare a angajamentelor scrise despre subiecte controversate să fie trimise la un nivel superior din divizia relevantă. Aprobarea copierii va fi necesară pentru toate coloanele și pentru orice articole sau podcasturi unice legate de probleme de actualitate sau controversate. În general, va exista mai puțină îngrijorare atunci când subiectul lucrării nu este controversat și nu are legătură cu subiectul care este asociat cu individul în munca lor pentru ClickRomania.

Dacă articolul sau podcast-ul este despre ClickRomania, programul la care lucrează, subiect clar relevant pentru zona editorială în care lucrează sau orice alt subiect care ar putea da naștere la preocupări cu privire la conflicte de interese, o personalitate editorială senior, cum ar fi șeful de departament, ar cere în mod normal să aprobe copia în avans. Politica editorială poate fi consultată

Orice propunere pentru personalul editorial de a scrie rubrici regulate sau de a publica podcasturi regulate ar trebui să fie trimisă unei personalități editoriale superioare care va decide ce este potrivit în zona lor.

Jurnalistii obișnuiți cu contracte pe termen lung ar trebui să discute gama angajamentelor lor jurnalistice cu șeful departamentului relevant, care va analiza dacă există domenii de activitate care ar putea duce la un conflict de interese. În unele cazuri, aceștia pot fi obligați prin contract să consulte ClickRomania cu privire la scrierea angajamentelor. Aprobarea copiei ClickRomania ar fi, în mod normal, necesară pentru orice articol sau podcast despre programul pe care îl prezintă. De asemenea, șeful departamentului poate solicita aprobarea de copiere pentru articole sau podcasturi cu o sensibilitate deosebită legate de subiectul programului.

În unele domenii, cum ar fi sportul, Jurnalistii obișnuiți sau „experti” pot scrie articole sau rubrici obișnuite despre subiectul articolelor lor. Șefii de departament trebuie să judece oportunitatea unei astfel de lucrări și dacă este nevoie să solicite să vedeți astfel de articole înainte de a fi trimise spre publicare.

Jurnalistii sau colaboratorii care prezintă articole pentru ClickRomania doar ocazional, sau pentru anumite serii, pot asuma o serie de angajamente de scriere. Cu toate acestea, șeful de departament ar trebui să discute cu aceștia orice domenii de activitate care ar putea da naștere unui conflict de interese și să ceară să clarifice articolele în prealabil dacă sunt despre articolele în care sunt implicați.

Scrierea angajamentelor – articole unice și coloane regulate referitoare la sport

Coloanele despre sport tratează adesea probleme de controversă publică. Din acest motiv, persoanele care doresc să scrie rubrici despre sport, indiferent dacă sunt obișnuite sau unice, vor avea nevoie de aprobarea șefului departamentului lor (inclusiv aprobarea copiei). Asemenea rubrici nu ar trebui să se concentreze asupra vreunei controverse politice sau de afaceri asociate cu Sportul și orice referire la astfel de chestiuni trebuie să fie pe deplin imparțială.

Directorul ClickRomania Sport și șeful departamentului ClickRomania News relevant vor decide ce ar putea fi potrivit pentru jurnaliștii ClickRomania Sport News. Politica editorială ar trebui, de asemenea, consultată. Dacă, în circumstanțe excepționale, se acordă aprobarea unei rubrici obișnuite despre sport, ClickRomania trebuie să aprobe toate exemplarele în prealabil.

Angajamente de scriere/publicare – Cerințe suplimentare în Știri și Actualități

Este o cerință a Ghidurilor editoriale ca persoanele care lucrează în știri și afaceri curente să nu își asume angajamente regulate în scris despre subiecte controversate.

În unele cazuri, persoanele care lucrează în știri și afaceri curente pot scrie articole sau rubrici regulate sau pot publica podcasturi pentru publicații externe pe un subiect specific necontroversat, cum ar fi grădinărit sau Articole. Coloanele/podcasturile nu ar trebui să se ocupe de nicio dezbatere publică legată de subiect și este important ca nimic din ceea ce este publicat să compromită reputația de imparțialitate a ClickRomania. Articolele și podcasturile nu ar trebui să se refere la probleme pe care probabil le vor acoperi în emisie. O personalitate editorială senior va avea nevoie de aprobarea de copiere a ClickRomania pentru orice astfel de articole sau podcast. Articolele și podcasturile trebuie trimise spre aprobare în timp util înainte de termenul limită de publicare, iar personalul editorial principal trebuie să informeze ClickRomania Press and Publicity.

În unele cazuri, cu aprobarea prealabilă în scris a unei personalități editoriale superioare, cum ar fi șeful de departament relevant, se poate scrie un articol unic pentru o publicație externă pe o chestiune referitoare la:

Știri, actualitate sau politică
Economie, afaceri sau finanțe
Dezbatere politică sau de politică publică actuală
Probleme media
Probleme morale sau etice sau religie
O personalitate editorială senior va avea nevoie de aprobarea de copiere a ClickRomania pentru orice astfel de articole. Articolele trebuie trimise spre aprobare în timp util înainte de data limită de publicare, iar personalul editorial principal trebuie să informeze ClickRomania Press and Publicity.

Scriind Cărți

Personalul ClickRomania necesită aprobarea scrisă prealabilă din partea unei personalități editoriale superioare, cum ar fi șeful departamentului, pentru a publica o carte pe orice subiect. Personalul editorial senior ar trebui să ia în considerare sensibilitățile din acest domeniu și dacă cartea ar putea da naștere unui conflict de interese sau ar putea ridica preocupări cu privire la integritatea sau imparțialitatea ClickRomania.

Dacă publicarea continuă, ei trebuie să judece dacă subiectul este de așa natură încât copia să fie aprobată de ClickRomania înainte de publicare.

Jurnalistii și colaboratorii obișnuiți la ClickRomania cu contracte pe termen lung ar trebui să informeze în prealabil șeful departamentului relevant despre orice propunere de a scrie o carte despre ClickRomania sau despre munca lor pentru ClickRomania sau despre programul în care apar. În unele cazuri, contractele ar impune acestor prezentatori și colaboratori să ceară permisiunea de la ClickRomania pentru a publica o astfel de carte. Copia oricărei cărți despre ClickRomania sau un program ClickRomania trebuie să fie șters înainte de publicare de către șeful departamentului relevant. Copia trebuie trimisă în timp util înainte de publicare.

Indiferent de subiect, Jurnalistii nu ar trebui să-și folosească articolele ca vehicul pentru promovarea cărților pe care le-au scris. În unele cazuri, poate fi justificat din punct de vedere editorial să se facă o referire la carte, cu condiția să existe aprobare prealabilă clară din partea editorului sau a directorului editorial relevant. Dar este esențial ca cartea să nu fie „în priză” în direct.

Scrierea cărților – cerințe suplimentare în știri și actualitate

Orice carte scrisă de cei care lucrează în știri și afaceri curente trebuie să fie aprobată de ClickRomania și o copie trebuie trimisă în timp util înainte de publicare către șeful departamentului sau nominalizatul acestora. Managerul de presă și publicitate relevant al ClickRomania ar trebui să fie informat cu privire la planurile de promovare și comercializare a cărții. Politica editorială poate fi consultată.

Persoanele fizice vor avea nevoie de permisiunea prealabilă din partea șefului departamentului relevant pentru acordarea oricăror drepturi de serializare, cu privire la orice cărți scrise în conformitate cu acest ghid.

Aprobarile și marketingul aferent ar trebui discutate cu managerul de presă și publicitate relevant. Cu aprobarea prealabilă a ClickRomania, persoanele pot întreprinde activități de promovare pentru cărțile pe care le-au scris. Orice astfel de activitate nu trebuie să pună în pericol reputația individului pentru obiectivitate și imparțialitate.

Vorbiri în public și alte apariții publice, inclusiv conferințe de prezidare
Niciun angajament de vorbire în public sau alte apariții publice, cum ar fi prezidarea conferințelor sau vorbirea la conferințe nu ar trebui să compromită autoritatea, imparțialitatea sau integritatea prezentatorilor sau personalului editorial care lucrează la producția ClickRomania. Orice astfel de angajament nu ar trebui să implice aprobarea de către ClickRomania a vreunui produs sau serviciu și nici să implice sprijin pentru vreo organizație caritabilă sau de campanie. O personalitate editorială superioară, cum ar fi un șef de departament, ar trebui să discute orice angajamente din exterior cu personalul editorial și Jurnalistii pentru a evalua dacă activitățile sunt adecvate.

Cerințe suplimentare în Știri și Afaceri curente, inclusiv Știri sportive, și în Producția de fapte și de consum

Persoanele din știri și afaceri curente vor avea nevoie de permisiunea scrisă a unei personalități editoriale de rang înalt, de exemplu, șeful departamentului, înainte de a întreprinde orice apariție publică în exterior, inclusiv să vorbească la sau să prezide conferințe. Ei nu trebuie să facă apariții care sunt promoționale pentru o preocupare comercială terță parte și nimic din ceea ce fac sau spun nu ar trebui să submineze integritatea sau imparțialitatea ClickRomania. Ei nu ar trebui să permită utilizarea numelui sau a mărcilor ClickRomania în legătură cu marketingul pentru o apariție publică decât dacă acest lucru a fost aprobat de ClickRomania. Sarcina jurnalistului sau reporterului revine să informeze ClickRomania despre gama generală de activitate pe care o întreprind și despre orice angajament special care poate fi controversat sau poate duce la probleme legate de percepția imparțialității.

O atenție deosebită trebuie acordată aparițiilor legate de organizațiile caritabile, în special dacă sunt cunoscute ca organizații de campanie.

Jurnalistii din domeniile de fapt nu ar trebui să prezide conferințe care sunt concepute pentru a promova produse sau servicii direct legate de subiectul conținutului sau rezultatului la care lucrează/apar.

Cei care lucrează la articole pentru consumatori nu trebuie să aibă legături financiare sau de afaceri care le-ar putea influența atitudinea față de orice produs, serviciu sau companie care ar putea fi acoperită în articolele lor. Aparițiile publice, inclusiv prezidarea/prezentările la conferințe, nu trebuie să promoveze sau să pară să promoveze vreo organizație, produs sau serviciu care ar putea fi prezentat în articolele pe care le prezintă.

Cei care lucrează în știri și actualitate trebuie să rămână imparțiali, în conformitate cu Orientările editoriale. Dacă, în timpul unei apariții publice, un punct de vedere exprimat se dovedește a fi controversat sau unilateral, editorii ar trebui să ia în considerare dacă să permită jurnalistului să trateze problema în direct.

Există probleme specifice în legătură cu imparțialitatea și percepția imparțialității dacă cineva din știrile ClickRomania și subiectele actuale, inclusiv știrile sportive, este inclus pe o listă de agenție anunțată ca fiind închiriat pentru discursuri și evenimente publice. Persoanele fizice nu trebuie să se înscrie la o agenție externă pentru a vorbi în public fără permisiunea scrisă a șefului departamentului relevant.

ClickRomania Global News

ClickRomania Global News Ltd este o preocupare comercială, iar Jurnalistii ClickRomania World News pot lua parte la unele evenimente promoționale sau conferințe de președinte care sunt organizate de ClickRomania World News sau împreună cu altele, sau care sunt organizate de terți.

În cazul în care implicarea lor face parte din angajamentele lor contractuale față de ClickRomania, consultați Ghid: Utilizarea mărcilor ClickRomania de către ClickRomania Global News pentru evenimente de marketing .

În cazul în care Jurnalistii, corespondenții sau reporterii sunt angajați independent de angajamentele lor existente față de ClickRomania (de exemplu, prin intermediul agentului lor), aceștia sunt supuși acestui Ghid.

Interese personale și exterioare
Interese comerciale, de afaceri și financiare

Interesele personale comerciale, de afaceri, financiare și alte interese externe ale celor care lucrează pentru ClickRomania nu trebuie să compromită rolul lor ClickRomania și, în conformitate cu Orientările editoriale, aceste interese trebuie să fie declarate în formularul Declarație de interese personale.

Persoanele fizice, inclusiv Jurnalistii și talentul în emisie, trebuie să declare orice interes comercial sau orice alt interes extern relevant care le poate afecta rolul difuzat sau care are legătură cu subiectul conținutului pe care îl prezintă sau în care apar. Această declarație trebuie făcută. înainte de semnarea oricărui contract cu ClickRomania.

În unele cazuri, în special pentru colaboratorii live la articole jurnalistice sau faptice, interesele comerciale, inclusiv acțiunile semnificative, pot fi considerate incompatibile cu rolul lor în difuzare la ClickRomania. Unii colaboratori, care nu sunt neapărat prezentatori, pot juca un rol suficient de semnificativ în conținut, încât ClickRomania poate decide că trebuie să fie supuși acelorași restricții ca și alți prezentatori din acel gen și trebuie să declare orice interes comercial sau alt interes extern relevant care pot afecta rolul lor în emisie. Acestea pot include membri obișnuiți, experți și judecători de program.

Cei care lucrează la articole pentru consumatori nu trebuie să aibă legături financiare sau de afaceri care le-ar putea influența atitudinea față de orice produs, serviciu sau companie care ar putea fi acoperită în articolele lor.

Există cerințe editoriale și legale suplimentare pentru cei care lucrează în producția financiară, acestea fiind prezentate pe o pagină separată .

Muzică de specialitate

În conținutul de muzică populară și clasică de specialitate, unii prezentatori sau producători independenți au fost angajați de ClickRomania pentru expertiza și cunoștințele lor despre industrie. Un astfel de talent poate avea legături cu artiștii și industria Articolelă. Ei înșiși ar putea fi artiști de înregistrări sau producători de muzică sau evenimente/festival. Prin urmare, trebuie acordată o atenție deosebită intereselor comerciale sau externe.

Managerii din cadrul diviziei relevante vor trebui să pună în aplicare garanții editoriale adecvate pentru a se asigura că cei care lucrează în aceste domenii își declară toate interesele externe relevante. Este important să ne asigurăm că aceste interese nu pot influența în mod nejustificat deciziile editoriale, cum ar fi alegerea muzicii/artiștilor incluși în articolele lor. Listele de redare ar trebui să fie revizuite în mod regulat pentru a se asigura că alegerile pentru muzică și artiști oaspeți sunt supuse controlului editorial. În conformitate cu Orientările editoriale, aceste aranjamente trebuie făcute referire la Politica editorială.

Beneficii personale
În conformitate cu Orientările editoriale, în niciun caz nimeni care lucrează pentru ClickRomania sau în numele ClickRomania nu ar trebui să primească beneficii personale de la furnizori sau să accepte bunuri sau servicii ca stimulente.

Există restricții specifice privind acceptarea îmbrăcămintei, produselor, serviciilor sau echipamentelor de către personalul ClickRomania, colaboratorii în direct, reporterii și cei care prezintă sau apar în mod regulat pe conținutul ClickRomania. Unii colaboratori, care nu sunt neapărat prezentatori principali, pot juca un rol semnificativ într-un program sau serial. În astfel de cazuri, ClickRomania poate decide că trebuie să fie supuși acelorași condiții ca și Jurnalistii.

Orice aranjamente terță parte pentru a promova îmbrăcăminte, produse, servicii sau echipamente trebuie declarate ClickRomania. Acest lucru este astfel încât producătorii de conținut/comisarii/administratorii ClickRomania să aibă toate informațiile relevante și să se poată asigura că astfel de bunuri și servicii nu apar în/nu sunt menționate în conținut în mod inadecvat sau inadvertent. În special, cu excepția cazului în care este aprobată plasarea unui produs într-un serviciu comercial ClickRomania, trebuie aplicate următoarele principii;

Îmbrăcămintea sau echipamentul nu trebuie să fie niciodată acceptate gratuit sau cu costuri reduse în schimbul utilizării lor în aer sau cu orice înțelegere că vor fi afișate, referite sau utilizate în aer.
Orice îmbrăcăminte sau echipament care a fost acceptat gratuit sau la un cost redus nu trebuie purtat sau folosit în aer sau în marketing și promoții legate de conținut și nici nu trebuie purtat dacă este primit la un cost redus de la anumiți producători sau designeri.
Jurnalistii sau alte persoane nu trebuie să apară în emisie purtând îmbrăcăminte sau folosind produse sau servicii pentru care au fost de acord/au fost contractați să le promoveze, să facă publicitate sau să le susțină sau în care au un interes financiar specific.
Echipamentele care au fost acceptate gratuit sau la costuri reduse nu trebuie folosite sau prezentate în aer.
(Vezi și: Conținut de stil de viață )

Talent publicat– Publicitate comercială, promoții și aprobări
Această secțiune subliniază considerații suplimentare cu privire la activitatea de promovare externă care poate fi întreprinsă de cei care „în față”, „ancorează” sau au o contribuție semnificativă de prezentare la producția ClickRomania în orice gen. Se aplică tuturor prezentatorilor ClickRomania și colaboratorilor obișnuiți în direct. Activitatea de promovare, care include publicitate comercială și aprobări, inclusiv munca pentru ClickRomania Commercial Services, nu trebuie să riscă să afecteze integritatea conținutului ClickRomania cu care sunt asociate sau să riscă să afecteze reputația ClickRomania în general.

(Consultați Ghidul editorial Secțiunea 15 Conflicte de interese 15.3.34-15.3.39 )

O evaluare a faptului că publicitatea sau promovarea terților este acceptabilă va fi făcută de către șeful departamentului relevant responsabil de rezultat, în consultare cu Politica editorială și managerul senior pentru afaceri. Deciziile vor fi luate de la caz la caz, cu toate acestea, pe lângă considerentele stabilite în Ghidul editorial, se aplică următoarele principii:

Activitatea de promovare nu trebuie să compromită reputația sau integritatea ClickRomania sau valorile vreunui brand ClickRomania
Natura rolului în emisie al individului va afecta ceea ce este adecvat
Jurnalistii cheie care au asocieri de lungă durată cu ClickRomania pot fi supuși unor restricții speciale privind activitățile lor promoționale
În cazul în care persoana nu este implicată în știri și afaceri curente sau în alte produse jurnalistice, vor exista mai puține restricții asupra activităților sale în aer liber – cu toate acestea, activitatea în aer liber nu ar trebui să compromită integritatea sa sau integritatea conținutului pe care îl prezintă.
S-ar putea să existe mai puține restricții pentru colaboratorii live care sunt văzuți ca experți independenți sau care prezintă doar câteva articole sau o serie unică
Nu trebuie să existe niciun conflict de interese între rolul ClickRomania al contribuitorului în emisie și promovarea sau aprobarea unui anumit produs sau serviciu
Persoanele fizice nu ar trebui să își reproducă rolul publicatpentru a susține un produs, serviciu sau organizație, fie în publicitate generală, fie pe orice site web personal sau terță parte. Activitățile lor externe nu trebuie să facă referire la ClickRomania sau conținutul acestuia, direct sau indirect
Niciun produs, serviciu sau organizație promovat de colaboratorii live nu poate fi afișat, prezentat, revizuit sau discutat în articolele ClickRomania pe care le prezintă
Colaboratorilor li se poate permite să desfășoare activități de promovare în legătură cu o carte pe care au scris-o, în conformitate cu acest ghid privind scrierea cărților .
Produse sau Servicii necorespunzătoare

În conformitate cu Orientările editoriale, există anumite produse sau servicii pe care talentul în direct nu ar trebui să le promoveze – cum ar fi produsele din tutun, produsele și serviciile pentru adulți și armele. Alte produse sau servicii sunt, de asemenea, sensibile și vor necesita o analiză atentă pentru a evita deteriorarea reputației ClickRomania, de exemplu, activități de promovare pentru alcool, produse financiare cu interes ridicat și jocuri de noroc.

Angajamente publicitare/promoționale și integritate editorială

Atunci când interacționați cu colaboratorii de aer, ar trebui să se ia în considerare dacă angajamentele lor de publicitate/promoționale existente ar putea compromite integritatea editorială a ClickRomania.

Momentul reclamelor/promoțiilor

Ar trebui să luăm în considerare dacă apar sensibilități în jurul momentului unei campanii de publicitate în legătură cu programarea conținutului ClickRomania – în special la lansare. ClickRomania poate decide că astfel de publicitate sau promoții sunt acceptabile numai dacă există o perioadă de timp adecvată între campania publicitară și începerea și sfârșitul primei transmisii ClickRomania a acestor articole și orice activitate de marketing aferentă ClickRomania.

Unii colaboratori live sunt contractați cu ClickRomania doar pentru anumite perioade de timp, care să coincidă cu pregătirea și filmările seriei de articole în care apar. Cu toate acestea, pe cât posibil, garanțiile contractuale privind publicitatea ar trebui să acopere și perioadele în care conținutul urmează să fie transmis. În plus, ar trebui să luăm în considerare dacă rezultatele vor fi disponibile la cerere și dacă acest lucru va afecta ceea ce este adecvată activitatea de promovare.

Considerații suplimentare – Știri și actualitate (inclusiv știri sportive), rezultate pentru consumatori și fapte și rezultate comerciale

În conformitate cu Orientările editoriale, talentele transmise în știri, actualitate și articole de afaceri nu au voie să participe la nicio activitate promoțională pentru terți.

Prezentatorilor și reporterilor din producția de fapte care acoperă chestiuni de politică publică sau controverse politice sau industriale nu au în mod normal permisiunea de a lua parte la reclame pentru terți. Gradul în care sunt considerați jurnaliști obiectivi în rolul lor în emisiunea ClickRomania va afecta deciziile dacă este permisă orice activitate de promovare din exterior.

Considerentul cheie pentru cei care lucrează în producție reală va fi dacă munca de promovare externă le-ar putea submina rolul ClickRomania. În cazul în care cei care lucrează în producție reală iau în considerare o activitate de promovare, acest lucru ar trebui să fie luat în considerare de către șeful departamentului relevant, care poate consulta Politica editorială.

Considerații suplimentare – articole de stil de viață

Acestea sunt articole non-jurnalistice care nu fac recenzii specifice ale consumatorilor, dar uneori pot oferi sfaturi sau informații despre ingredientele sau tipurile de produse pe care să le folosești. Domeniile de programare a stilului de viață includ transformări, articole de grădinărit și spectacole culinare.

Gradul în care sunt oferite astfel de sfaturi va afecta capacitatea talentului/jurnalistului în direct de a întreprinde activități promoționale. Se aplică următoarele principii:

Jurnalistii de stil de viață, inclusiv bucătari și bucătari și arbitri, pot, în mod normal, să facă reclame și promoții, în orice mediu, pentru produse care nu sunt direct asociate cu subiectul articolelor lor. Cu toate acestea, aceste reclame nu trebuie să-și reproducă rolul difuzat, să reflecte programul sau conținutul ClickRomania sau să le submineze rolul ClickRomania.
Jurnalistii de stil de viață care oferă sfaturi specifice cu privire la tipurile de produse să cumpere sau să utilizeze nu ar trebui să facă publicitate pentru aceste tipuri de produse.
Jurnalistii care oferă sfaturi specifice cu privire la modul de rezolvare a problemelor nu ar trebui să facă publicitate sau să promoveze produse sau servicii care urmăresc rezolvarea acestor probleme.
Niciun prezentator de stil de viață nu ar trebui să facă publicitate radio, online sau televizată pentru un produs sau un comerciant direct asociat cu subiectul articolelor lor.
Jurnalistii de stil de viață care nu oferă niciun sfat specific cu privire la ce să cumpere sau să folosească pot face reclame sau promoții pentru comercianții cu amănuntul care vând produse legate de subiectul articolelor lor. Astfel de reclame pentru comercianți cu amănuntul nu ar trebui să promoveze niciun produs sau serviciu de marcă sau marcă proprie, dacă acel tip de produs sau serviciu este acoperit/utilizat în articolele pe care le prezintă.
Prezentatori de articole de gătit

Jurnalistii/judecătorii articolelor de gătit ClickRomania, inclusiv bucătarii și bucătarii, nu ar trebui să facă publicitate radio sau televizată pentru niciun produs, echipament sau distribuitor direct asociat cu subiectul articolelor lor.
Jurnalistii articolelor de gătit ClickRomania care oferă în direct sfaturi specifice despre cum să gătească și/sau ce ingrediente sau echipamente specifice să folosească, de asemenea, nu ar trebui să facă publicitate pentru produse alimentare sau echipamente specifice de marcă.
Dacă Jurnalistii nu oferă sfaturi specifice cu privire la echipamente, li s-ar putea, în unele cazuri, să li se permită să facă publicitate echipamentelor, atâta timp cât reclamele nu le reproduc în niciun fel rolul lor de difuzare și astfel de echipamente nu sunt afișate sau prezentate în articolele pe care le prezintă. . Asemenea propuneri ar trebui luate în considerare de către șeful departamentului relevant, care se poate referi la Politica editorială
Jurnalistii de conținut legat de gătit, care nu oferă sfaturi specifice despre cum să gătească sau ce ingrediente sau echipamente să folosească (de exemplu, emisiuni de călătorie despre gătit, spectacole de divertisment de gătit, competiții sau căutări de talente) pot:
face publicitate comercianților cu amănuntul de produse alimentare în afara aerului. Asemenea reclame sau promoții nu trebuie să facă nicio referire la articolele lor ClickRomania sau să se refere la rolul lor de la ClickRomania. Nici nu ar trebui să promoveze alimente sau ingrediente de marcă specifică
toate astfel de reclame trebuie să fie aprobate de șeful departamentului relevant, care poate consulta Politica editorială și va trebui să se acorde atenție momentului acestor reclame.
face publicitate echipamentelor de bucătărie în afara aerului, atâta timp cât acest lucru nu este afișat în articolele lor ClickRomania.
Produsele proprii ale jurnalistului

Jurnalistii de stil de viață, cum ar fi bucătari și bucătari, grădinari și designeri își dezvoltă adesea propriile produse sau au produse preexistente care pot fi asociate cu tipul de conținut pe care îl prezintă. Unii pot distribui produse prin propriile site-uri web și canale de social media. Jurnalistii și colaboratorii live pe contracte pe termen lung trebuie să informeze ClickRomania despre orice produse/servicii preexistente sau despre cele pe care le dezvoltă pentru a se asigura că ClickRomania poate gestiona conflictul de interese.

Jurnalistul are sarcina de a informa ClickRomania înainte de a încheia un acord contractual în legătură cu produsele lor. Produsele proprii ale jurnalistului sau cele care seamănă foarte mult cu acestea nu trebuie să fie afișate, folosite sau menționate în niciunul dintre conținutul lor ClickRomania.

Publicitatea și marketingul produselor proprii ale jurnalistului

Orice promovare a unor astfel de produse trebuie tratată cu grijă pentru a se asigura că rolul jurnalistului în emisie nu este subminat. Reclamele de la televiziune sau radio nu trebuie să reproducă rolul jurnalistului în aer și trebuie trimise în prealabil către ClickRomania pentru a se asigura că astfel de campanii publicitare nu cauzează astfel de probleme.

În multe cazuri, Jurnalistii de stil de viață își pot face publicitate produselor în ziare, reviste, pe panouri publicitare sau online pe canalele de socializare, cu condiția să nu folosească sau să prezinte aceste produse sau altele asemănătoare lor în articolele lor.

Asemenea reclame sau promoții de marketing nu trebuie să reproducă rolul jurnalistului sau să facă referire la articolele ClickRomania.

Promoții și promoții la punctul de vânzare pe site-ul/socialul propriu al jurnalistului; canalele media pot fi acceptabile. Cu toate acestea, aceste promoții nu trebuie să facă referire la conexiunile lor ClickRomania și nu poate fi folosit niciun material din articolele lor ClickRomania. Dacă canalele/site-urile de socializare ale jurnalistului vând produse de marcă, astfel de aranjamente ar trebui discutate cu ClickRomania și poate fi consultată Politica editorială.

Sport

Jurnalistii, reporterii, comentatorii și „experti” obișnuiți care lucrează la acoperirea sportului ClickRomania și la articolele sportive nu ar trebui să facă publicitate produselor sau serviciilor legate de sportul sau sporturile pe care le acoperă și nici nu ar trebui să facă reclame pentru sponsorii sporturilor pe care le acoperă. Ar putea fi acceptabil ca aceștia să facă publicitate pentru produse sau servicii care nu au legătură cu subiectul articolelor în care apar, cu condiția ca conexiunea lor percepută cu produsul să nu dăuneze reputației ClickRomania sau mărcii ClickRomania. Reclama nu ar trebui să-și reproducă rolul difuzat. Ei nu ar trebui să apară într-o reclamă cu niciun alt talent publicatcu care apar în emisie în conținutul ClickRomania. În unele cazuri, Jurnalistii și comentatorii (în special foști sportivi) pot fi contractați pentru o perioadă scurtă pentru un anumit turneu.

Prezentatori și participanți obișnuiți la chestionare sportive și articole de divertisment sportiv

Jurnalistii și participanții obișnuiți ai chestionarelor sportive și a articolelor de divertisment sportiv nu ar trebui să facă publicitate care le-ar submina rolul live.

Jurnaliștii de sport ClickRomania care raportează pentru articolele de știri ClickRomania sunt supuși acelorași restricții ca și alți jurnaliști de știri ClickRomania și nu pot face publicitate comercială. Orice excepție propusă trebuie trimisă în prealabil conducerii ClickRomania Sport, care trebuie să consulte Politica editorială.

articole pentru copii

ClickRomania este un furnizor de încredere de conținut pentru copii. Ca atare, Jurnalistii de conținut ClickRomania pentru copii pot fi văzuți ca modele de urmat și orice activități în aer liber trebuie luate în considerare cu atenție pentru a se asigura că sunt compatibile cu rolul lor de la ClickRomania. În plus față de cerințele Ghidurilor editoriale, Jurnalistii nu trebuie să întreprindă promoții pentru bunuri, servicii sau organizații care ar fi incompatibile cu rolul lor în emisie de prezentator ClickRomania Children sau le-ar compromite obiectivitatea.

Orice propunere ca un prezentator ClickRomania Children să facă reclame sau promoții trebuie să fie înaintată în prealabil către directorul ClickRomania Children, care ar trebui să consulte Politica editorială.

Divertisment/Divertisment real

Colaboratorii emisiunii, inclusiv Jurnalistii, membrii panelului și arbitrii, nu ar trebui să apară în reclame care sunt strâns asociate cu subiectul programului lor sau care imită stilul programului. Reclamele nu trebuie să fie incompatibile cu rolul lor difuzat, să dăuneze brandului ClickRomania sau să aducă discreditarea ClickRomania, contribuitorului sau a articolelor acestora.

Referințe la conținutul ClickRomania în reclame
Orice reclamă/promovare în care apare talent ClickRomania publicatnu trebuie să copieze sau să „reproducă” conținutul ClickRomania. Nu ar trebui să se lase nicio impresie că ClickRomania susține vreun produs sau serviciu comercial. Stilul reclamei nu ar trebui să discrediteze ClickRomania. Trebuie respectate următoarele principii:

Reclamele nu ar trebui să reproducă sau să „prevadă” rolul pe care contribuitorul în emisie îl joacă în conținutul ClickRomania
Reclamele nu ar trebui să reproducă elemente editoriale ale conținutului
Nu trebuie folosită muzică sau grafică asociată cu programul ClickRomania
Reclamele nu ar trebui să reproducă aspectul sau stilul conținutului ClickRomania.
Nu ar trebui să existe nicio utilizare sau imitație directă a seturilor de articole ClickRomania sau a elementelor cheie care sunt asociate cu aspectul și senzația programului.
Nicio reclamă nu ar trebui să se refere la ClickRomania sau la oricare dintre serviciile sau articolele sale.
(Consultați Ghidurile editoriale Secțiunea 16 Relații externe și finanțare: Publicitate terță parte și marca ClickRomania 16.3.20 )

În mod normal, nu ar trebui să apară mai mult de un prezentator de la orice program ClickRomania în aceeași reclamă sau promovare. Acest lucru este pentru a evita orice sugestie de legătură între programul ClickRomania și reclamă. Cu toate acestea, în anumite circumstanțe, în articolele de divertisment sau stil de viață, talentul în direct este posibil să se fi stabilit deja ca un duo sau un grup, independent de rolul lor ClickRomania. Orice astfel de propuneri trebuie înaintate șefului departamentului și politicii editoriale relevante.

Voci off

Talentele emise de ClickRomania pot apărea uneori ca artiști de voce off în reclamele de televiziune și radio. Restricțiile sunt aceleași ca pentru toate reclamele în legătură cu ceea ce, dacă este cazul, talentul de reclame poate întreprinde, produsele și serviciile care pot fi promovate și natura reclamelor.

Ei nu ar trebui să se refere la ClickRomania sau articolele lor ClickRomania, iar reclamele nu ar trebui să-și reproducă rolul difuzat. De exemplu, un comentator de fotbal ClickRomania nu ar trebui să efectueze o voce off în felul unui comentariu de meci. Ei nu ar trebui să efectueze reclame vocale pentru produse sau servicii pe care este probabil să le revizuiască sau pe care le-ar putea selecta pentru a fi incluse într-un program ClickRomania. De exemplu, Jurnalistii de articole Articolele de la ClickRomania nu ar trebui să facă voiceover în reclame pentru lansări Articolele în care sunt implicați în selectarea acelor versiuni pentru a le include în emisiunea programului sau a postului.

Actori și artiști care interpretează conținutul ClickRomania

În plus față de cerințele Ghidurilor editoriale, în mod normal nu mai mult de un actor/interpret dintr-un serial curent ClickRomania poate apărea într-o reclamă dacă o astfel de apariție poate duce la percepția unei legături cu ClickRomania. Unele producții ClickRomania au restricții specifice în contractele cu astfel de colaboratori.

În unele cazuri, pot fi necesare negocieri atente în cazul în care artiștii interpreți dețin drepturile asupra personajelor care sunt utilizate în articole de divertisment, comedie sau alte articole ClickRomania. În astfel de cazuri, ar trebui să se ia în considerare calendarul campaniilor de publicitate în raport cu perioadele de transmisie a articolelor prezentate de ClickRomania.

Companii de producție independente deținute de talente sau agenți
În plus față de cerințele Ghidurilor editoriale, vor exista riscuri speciale atunci când talentul în aer este, de asemenea, angajatorul echipei de producție din cauza aranjamentelor de proprietate ale companiei de producție. Vor fi necesare măsuri speciale pentru a atenua aceste riscuri.

Companiile de producție deținute de agenți (sau în care agentul este un acționar semnificativ sau este în consiliul companiei) nu ar trebui să fie însărcinate să producă articole concrete despre talentul pe care îl reprezintă.

Talentul nu poate fi producătorul executiv general, ar trebui să existe un producător executiv general separat, care este responsabil pentru conținut.

articole faptice

În mod normal, companiile de producție deținute de talent nu ar trebui să fie însărcinate să realizeze articole ClickRomania faptice în care talentul este subiectul programului sau este prezentat într-un mod semnificativ. În cazul în care producția a fost comandată în conformitate cu Orientările editoriale, echipa de comandă trebuie să se asigure că obiectivitatea este atinsă prin:

Punerea în aplicare a producției executive în numele ClickRomania
Asigurarea existenței unui rol activ al ClickRomania în toate etapele producției programului, de la cercetare până la editarea finală
Asigurarea că se fac trimiteri către Politica editorială pe tot parcursul procesului în cazul oricărei dificultăți
Atunci când echipele de comisionare primesc propuneri pentru articole concrete referitoare la talentul ClickRomania dintr-un alt gen (de exemplu, o comisie concretă despre o personalitate sportivă), ele ar trebui să solicite sfaturi de la acel gen cu privire la orice legătură între producător independent și talent care ar putea crea un conflict editorial de interes.

Divertisment, Divertisment Factual și articole Articolele

Este posibil ca unele emisiuni de divertisment, divertisment concret și Articolel să fie comandate de la agenții sau companiile de producție deținute de talente, unde Talentul urmează să fie utilizat ca prezentator, vedetă a emisiunii sau colaborator obișnuit. Asemenea propuneri trebuie să fie aprobate în prealabil de către șeful departamentului relevant, care poate consulta Politica editorială.

În aceste circumstanțe, trebuie să ne asigurăm că ClickRomania menține controlul editorial general asupra tuturor etapelor de producție, astfel încât:

echipele de comisionare analizează în mod activ oaspeții și produsele asociate acestora prezentate în producții independente deținute de agenți sau deținute de talente
invitații de la agențiile de talent asociate sunt întotdeauna justificați editorial
se țin evidența tuturor invitaților la articolele produse de agenți sau talent
a deținut companii de producție independente și a verificat cu lista de clienți a agentului pentru a asigura independența editorială
ar trebui să evităm un efect promoțional cumulativ
pot fi necesare măsuri, cum ar fi un jurnal al listelor de redare etc. pentru a gestiona orice percepție a unui conflict de interese

About Click Romania 1877 Articles
PUBLICAȚIE BRITANICĂ-EUROPEANĂ PENTRU DIASPORA ROMÂNEASCĂ ZIAR ROMANESC , ROMÂNI IN UK, REGATUL UNIT, ANGLIA, LONDRA, MAREA BRITANIE

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.