Venezuela, o tara bogată în petrol,se confruntă cu una dintre cele mai grave crize umanitare din lume, potrivit Organizației Națiunilor Unite.

Sărăcia extremă a crescut cu 40%, decesele legate de malnutriția copiilor sunt în creștere, iar milioane de persoane au fugit din țară în ultimii doi ani.

Mulți din interiorul tarii și din afara Venezuelei dau vina pe politica președintelui socialist Nicolas Maduro. Susținătorii venezuelani care il suporta, dau vina pe “forțele imperialiste” din afara țării – inclusiv SUA, care a impus sancțiuni.

Imigrația românească în Venezuela a început în secolul al XX-lea și s-a intensificat în anii 1990. Se crede ca diaspora românească din Venezuela este în jur de 10.000 de persoane.

O mare parte din romani au emigrat in Venezuela, ca urmare a celui de-al doilea război mondial și a politicilor guvernelor Pactului de la Varșovia.

Romanii s-au adaptat la societatea venezueleana relativ usor, deoarece romana si spaniola apartin limbilor latine. Diaspora romaneasca este organizată în diverse asociații, cum ar fi Casa Rumana de Venezuela.

Ambasada romana poate fi contactata aici : https://clickromania.co.uk/listing/ambasada-romaniei-in-republica-bolivariana-venezuela/

http://rumania.embajada.gob.ve/

Redobândirea cetățeniei române

Este necesară o programare pentru a depune cerere de redobândire a cetățeniei române. Programarea se obține prin portalul www.econsulat.ro – Ghișeul Consular Online sau la adresa de poștă electronică info@roconsit.com.

 

1. Actele necesare pentru redobândirea cetăţeniei române, de către persoanele care au pierdut cetăţenia română înainte de 22 decembrie 1989 şi descendenţi de gr.I şi II ai acestora:

În conformitate cu art. 101 din Legea cetăţeniei române nr.21/1991, republicată şi modificată prin Legea 405/2003, acestea sunt următoarele:

 • pașaportul în original şi copie legalizată de pe primele 4 pagini;
 • buletinul de identitate, împreună cu fișa anexă, în original şi copie legalizată;
 • permisul de ședere în Italia, în original şi copie legalizată;
 • cartea de identitate italiană, în original şi copie legalizată;
 • copie legalizată a buletinului sau a cărţii de identitate a soţului/soției (pentru persoanele căsătorite cu cetăţeni români);
 • certificat de cazier judiciar din țara de origine (valabil 3 luni de la data emiterii)
 • hotărâre / sentință judecătorească de condamnare – copie conformă cu originalul
 • certificat de cazier judiciar din Italia – (valabil 12 luni de la data emiterii).
 • traducere legalizată în limba română a certificatului de cazier judiciar din Italia (dacă traducerea este făcută de un traducător jurat din sistemul italian este necesară apostilarea);
 • acte de stare civilă (certificate de naştere, căsătorie, deces, sentințe de divorț, avize de rectificare a numelui) – copii legalizate pentru titulari şi ascendenţi (părinţi, bunici) foşti cetăţeni români;
 • declaraţie dată personal, autentificată de Consulat la depunerea cererii  din care să rezulte dacă a mai depus sau nu o altă cerere de redobândire a cetăţeniei române;
 • declaraţie dată personal, autentificată de Consulat la depunerea cererii din care sa rezulte că în prezent nu întreprinde şi nu sprijină acţiuni împotriva ordinii de drept ori a siguranţei naţionale şi nici în trecut nu a desfăşurat asemenea activităţi;
 • declaraţie dată personal, autentificată de Consulat la depunerea cererii, din care să rezulte menţinerea domiciliului în străinatate (Italia) sau stabilirea domiciliului în România. Aceeaşi opţiune se face și pentru copiii minori, în cazul în care se solicită redobândirea cetăţeniei române și pentru aceștia;
 • copii legalizate ale certificatelor de stare civilă, ale pașaportului, ale cărții de identitate italiene și ale permisului de ședere în Italia pentru copiii minori ai solicitanţilor şi consimţământul pentru obţinerea cetăţeniei române dat prin declaraţie autentificată de către minorii care au vârsta de peste 14 ani;
 • acordul părinţilor pentru dobândirea cetăţeniei de către copiii minori, dat prin declaraţie autentificată.
 • La momentul depunerii cererii se vor completa formularul şi lista cu date personale.Legalizările de fotocopii, traducerile și autentificările de documente pot fi efectuate la consulat.Toate documentele vor fi prezentate într-un dosar cu șină.Toate documentele, exceptând declarațiile date la consulat și cererile, vor fi prezentate, în fotocopie, într-un al doilea dosar cu șină.

Sunt acceptate autentificările și legalizările efectuate de secţiile consulare ale ambasadelor României, de consulatele de carieră ale României sau de către notari publici din România.

IMPORTANT!

 • CEREREA SE DEPUNE PERSONAL. Numai în cazuri temeinic justificate (dovedite cu înscris oficial) cererea se poate depune prin mandatar cu procură specială autentificată.
 • CERERILE SE PRIMESC NUMAI ÎNSOŢITE DE TOATE DOCUMENTELE

2. Actele şi taxele necesare pentru redobândirea cetăţeniei române, de către persoanele care au pierdut cetăţenia română după 22 Decembrie 1989

În conformitate cu articolul 10 din Legea cetăţeniei române nr.21/1991, republicată şi modificată prin OUG 43/29 mai 2003, acestea sunt următoarele:

 • PAŞAPORT ORIGINAL şi copie legalizată;
 • certificat de cazier judiciar din România (valabil 6 luni de la data emiterii);
 • certificat de cazier judiciar din străinătate – valabil un an de la data emiterii – traducere legalizată în limba română şi copie xerox a originalului;
 • Acte de stare civilă – copii legalizate (certificate de naştere, căsătorie). Dacă naşterea sau căsătoria a avut loc în străinatate, copiilor legalizate le vor fi anexatetraduceri legalizate în limba română;
 • DECLARAŢII pe proprie răspundere, autentificate la notar sau la misiunea diplomatică a României, din care să rezulte:
  1.- dacă a mai depus sau nu o altă cerere de redobândire a cetăţeniei;
  2. – dacă doreşte rebobândirea cetăţeniei române cu păstrarea domiciliului în străinatate sau stabilirea domiciliului în România
 • DECLARAŢIE autentificată din care să rezulte că în prezent nu întreprinde şi nu sprijină acţiuni împotriva ordinii de drept ori a siguranţei naţionale şi nici în trecut nu a desfăşurat asemenea activităţi;
 • DOVADA scrisă privind data pierderii cetăţeniei române – adeverinţă eliberată de misiunea diplomatica a României sau Serviciul Paşapoarte ori copia hotărârii Guvernului prin care s-a aprobat renunţarea la cetăţenia română;
 • Formularul şi lista cu date personale;

IMPORTANT!

 • CERERILE SE DEPUN PERSONAL. Numai în cazuri temeinic justificate (dovedite cu înscris oficial) cererea se poate depune prin mandatar cu procură specială autentificata. Mandatarul va depune şi copia propriului act de identitate;
 • Toate taxele se plătesc la depunerea cererii;
 • Cererile care nu sunt însoţite de toate documentele și de un dosar cu șină  nu se primesc;
 • Datele de stare civilă din documentele depuse trebuie să corespundă cu cele din certificatul de naştere!
 • Actele întocmite în străinatate trebuie sa poarte apostila aplicată de autoritatea desemnată de statul emitent, conform Conventiei adoptata la Haga la 5 oct. 1961 ori să fie supralegalizate;
 • În cazul în care actele sunt întocmite de agenţii diplomatici sau consulari ai României nu este necesară apostila ori supralegalizarea;
 • Persoanele fără cetăţenie sunt scutite de taxa de redobândire a cetăţeniei, fiind taxate numai serviciile consulare subsidiare (legalizarea diverselor înscrisuri necesare la dosar, autentificarea declaraţiilor date de solicitanţi) şi taxa de publicare în Monitorul Oficial, pentru care se va elibera chitanţă separată.Informaţii suplimentare despre procedura redobândirii cetăţeniei române pot fi accesate pe site-ul Ministerului Justiţiei, Informaţii utile (Autoritatea Naţională pentru Cetăţeniedin cadrul Ministerului Justiţiei).

 

 

 

Leave A Reply