Eroina Unirii Principatelor Romane

Istoria timpurie a Marii Britanii a fost o perioadă vibrantă, când insula a prosperat sub influențe străine din Orientul Mijlociu, fără a-și pierde identitatea culturală.
Istoria timpurie a Marii Britanii a fost o perioadă vibrantă, când insula a prosperat sub influențe străine din Orientul Mijlociu, fără a-și pierde identitatea culturală.
Din infinita materie a Universului se desprinde uneori o crâmpeie. Această pogorâre sfinţeşte pământul prin metamorfozarea ei din stea în fiinţă umană
Ecaterina Cocuța Conachi (2 April 1829 – 22 February 1870) was a Romanian princess and revolutionary. She is known for her activism and work for the unification of Moldavia and Wallachia. She belonged to the Conachi family. Ecaterina Conachi married firstly in 1846, in Iași, Prince Nicolae Vogoride.
They had four children. In 1864, she remarried in Rome, Prince Emanuele Ruspoli, with whom she had five children, among them Eugenio Ruspoli (6 January 1866, Țigănești – 4 December 1893, Somalia) and Mario Ruspoli (16 October 1867, Țigănești – 16 January 1963, Florence). She died of paludism.

UN  DAR  DIVIN

Bunul Dumnezeu trimite, în vremuri de cumpănă, semne milostive tuturor naţiilor prin nişte fiinţe înzestrate cu mult har şi cu o incomensurabilă dragoste faţă de semeni. Dar asupra acestora se năpustesc, de regulă, o sumedenie de minţi înguste şi smintite, dornice săzădărnicească împlinirea celor mai raţionale şi mai nobile năzuinţe ale condiţiei umane.

Mulţi dintre cei „cu stea în frunte” îşi rup grumajii şi se prăbuşesc la căpătâiul unui vis, urmând ca împlinirea acestuia să cadă pe umerii altui sol, ori să se risipească în neant. Există însă eroi care reuşesc să spulbere toate opreliştile ivite, oricât ar fi ele de înveninate şi să-şi împingă popoarele spre biruinţă.

Pe răbojul unde sunt însemnate numele celor care au răsucit, spre bine, pentru veacuri, destinul mult prea încercatului nostru popor, trebuie incrustat, cu litere de aur şi cel al Cocuţei Conachi-Vogoride, această Ioana dArc a României.

VOCILE UNIRII

 Unirea românilor este visul meu de fier. A fi bun român nu e un merit, ci o datorie pentru orice cetăţean al acestui stat. Popor românesc, mari învăţături îţi dă ţie această întâmplare!(martiriul domnitorului Gr.Ghica III în 1775). Dacă fiii tăi ar fost uniţi totdeauna, atunci şi pământul strămoşesc rămânea unul şi nedespărţit.    

Dar veacuri de dezbinare neîntreruptă te-au adus la slăbiciune, te-au adus să-ţi vezi ruşinea cu ochii. Nu merge la mormintele domnitorilor tăi cu sămânţa dezbinării în inimă! (M.Eminescu)

Unirea e singura stare politică ce putea să asigure viitorul nostru şi să ne permită a da ţării organizarea ce o aşteaptă de atât de mult timp. (Alexandru Ioan Cuza)

Această unire românească n-ar avea nici o valoare dacă nu s-ar sprijini pe insăşi conştiinţa noastră despre necesitatea ei, despre caracterul ei sacru, nezguduit, despre aceea că ea e astăzi, ceea ce nu inţelege o mulţime de lume, o condiţie pentru existenţa insăşi apoporului nostru. (Nicolae Iorga)

Aşa cum în Franţa , o femeie ,Ioana D Arc, a schimbat în Evul Mediu istoria unei ţări, tot astfel un alt nume feminin , de astă dată în România schimbă cursul istoriei. Acest nume emblematic este Ecaterina Conachi Vogoride (Cocuţa)
Aşa cum în Franţa , o femeie ,Ioana D Arc, a schimbat în Evul Mediu istoria unei ţări, tot astfel un alt nume feminin , de astă dată în România schimbă cursul istoriei. Acest nume emblematic este Ecaterina Conachi Vogoride (Cocuţa)

Moldova, Transilvania, Muntenia nu există pe faţa pământului; există o singură Românie: există un singur corp şi un singur suflet, in care toţi nervii şi toate suspinele vibreazăunul către altul. (Bogdan Petriceicu Hasdeu)109

Eu cunosc o horă şi mai frumoasă, hora în care să se ţină de mână toţi pământeni, şi ortodocși, şi catolici, şi armeni, şi fără a se uita la deosebirea religiilor, pe care le poate judeca numai Dumnezeu, toţi legaţi prin aceleaşi drepturi și îndatoriri, prin acelaşi interes, prin aceeaşi dragoste faţă de ţară, să joace hora României unite si autonome.

Ioana D Arc, a schimbat în Evul Mediu istoria
Ioana D Arc, a schimbat în Evul Mediu istoria

Unirea Principatelor este dorinţa vie şi logică a marii majorităţi a românilor. (Mihail Kogălniceanu)

Când un neam întreg gândeşte un singur gând şi inimile a milioane de oameni palpită de o singură simţire – oare, este putere omenească care să-i poată sta împotriva? Chiar de-ar fi o astfel de putere vrăşmăşească, înaintea voinţei suverane a milioane de suflete înfrăţite într-un cuget şi o simţire trebuie să se închine.

Istoria românilor ne arată că unirea a fost totdeauna ţelul cel mai dorit al lor […] Ori de câte ori viitorul a surâs României, fiii ei nu aulipsit de a aspira către unire.(Ion Ghica)109a

Nu există un moment mai solemn pentru fiica poetului Costache Conachi de eternizare a numelui ei decât prin renaşterea spirituală la aniversarea celor 158 de ani de la Mica Unire (24 Ianuarie 1859-.24 Ianuarie 2017) Reaşezarea pe talerul valorilor spirituale a unui asemenea nume sonor ne fac mândri că suntem români.
Nu există un moment mai solemn pentru fiica poetului Costache Conachi de eternizare a numelui ei decât prin renaşterea spirituală la aniversarea celor 158 de ani de la Mica Unire (24 Ianuarie 1859-.24 Ianuarie 2017). Reaşezarea pe talerul valorilor spirituale a unui asemenea nume sonor ne fac mândri că suntem români.

Nu poate fi fericire fără libertate, nu poate fi libertate fără putere, şi noi românii nu vom putea fi puternici până când nu ne vom uni cu toţii într-unul şi acelaşi corp politic. Unirea face puterea statelor şi, prin urmare, fericirea lor. Vorba unire e azi în toate inimile.

Toţi o voim. Ţinta noastră socotesc că nu poate fi alta decât unitatea naţională a românilor. Unitate mai întâi în idei şi simţire,care să aducă apoi cu vremea unitatea politică. (Nicolae Bălcescu)110

Căci unirea face neamul nostru tare. (Dimitrie Bolintineanu)111

Basarabia făcea parte din Regatul României încă din timpul Războiului Civil Rus și Bucovina de la dizolvarea Austro-Ungariei, iar Herța era un district al Vechiului Regat Român.
Basarabia făcea parte din Regatul României încă din timpul Războiului Civil Rus și Bucovina de la dizolvarea Austro-Ungariei, iar Herța era un district al Vechiului Regat Român.

Unirea tuturor românilor într-un singur stat este cea mai firească pretenţie a civilizaţiei. Unirea tuturor românilor într-un singur stat numai atunci va fi statornică şi garantată prin istoria mai departe a lumii, dacă va răspunde tuturor datoririlor impuse prinnoua concepţiea vietii, prin duhul vremilor noi. (Vasile Goldiş)112

Unirea este singura temelie statornică a edificiului viitorului nostru; fără dânsa, ce se va clădi va fi clădit pe nisip. Unirea braţelor mărește averile popoarelor şi asigură apărarealor.(Dimitrie C. Brătianu)113

Unirea şi uniunea naţională sunt bunuri mari, importante şi însufleţitoare, care nu cer mai mult decât voinţa tare de a fi şi a rămâne un singur popor.(George Bariţ)114

De noi depinde, în fine, a şti să ajungem la Unire, la acest drept al nostru, la această consecinţă a autonomiei noastre, la realizarea acestei idei, ce s-a implantat atât detare inspiritul a tot ce e roman. (Vasile Boerescu)115

Ecaterina Cocuța Conachi (2 aprile 1829-22 febbraio 1870) è stata una principessa e rivoluzionaria rumena. È nota per il suo attivismo e il lavoro per l'unificazione di Moldavia e Valacchia. Apparteneva alla famiglia Conachi. Ecaterina Conachi sposò per la prima volta nel 1846, a Iași, il principe Nicolae Vogoride. Ebbero quattro figli. Nel 1864 si risposò a Roma con il principe Emanuele Ruspoli, dal quale ebbe cinque figli, tra i quali Eugenio Ruspoli (6 gennaio 1866, Țigănești – 4 dicembre 1893, Somalia) e Mario Ruspoli (16 ottobre 1867, Țigănești – 16 gennaio 1963, Firenze). È morta di paludismo.
Ecaterina Cocuța Conachi (2 aprile 1829-22 febbraio 1870) è stata una principessa e rivoluzionaria rumena. È nota per il suo attivismo e il lavoro per l’unificazione di Moldavia e Valacchia. Apparteneva alla famiglia Conachi. Ecaterina Conachi sposò per la prima volta nel 1846, a Iași, il principe Nicolae Vogoride. Ebbero quattro figli. Nel 1864 si risposò a Roma con il principe Emanuele Ruspoli, dal quale ebbe cinque figli, tra i quali Eugenio Ruspoli (6 gennaio 1866, Țigănești – 4 dicembre 1893, Somalia) e Mario Ruspoli (16 ottobre 1867, Țigănești – 16 gennaio 1963, Firenze). È morta di paludismo.

România nu poate fi întreagă fără Ardeal. Ardealul e leagănul care i- a ocrotit copilăria, e şcoala care i-a făurit neamul. Ardealul e inima României geografice.

Tratatul de la Trianon apare tuturor românilor… consfinţirea unei ordini de drept pe care veacuri de convieţuire şi suferinţe comune au săpat-o în conştiinţa istorică a neamului nostrum. (Nicolae Titulescu)116

Unirea Principatelor a fost visul de aur al juneţelor mele, ocupaţia cea mai serioasă a anilor mei de victorie şi va fi ultimul suspin al meu cu care mă voi despărți de voi. (Ion Heliade Rădulescu)117

Discursul lui M.Kogălniceanu la învestirea lui Alex. Ioan Cuza: „Alegându-te pe tine domn în ţara noastră, am voit să arătăm lumei aceia ce toată ţara doreşte: la legi nouă om nou…
Fii dar omul epocei; fă ca legea să înlocuiască arbitrariul; fă ca legea să fie tare; iar tu Măria Ta, ca domn, fii bun, fii bland, fii bun mai ales pentru acei cari mai toţi domnii trecuţi au fost nepăsători sau răi.
Fă dar ca domnia ta să fie cu totul de pace şi de dreptate; împacă patimile şi urile dintre noi; şi reintrodu în mijlocul nostru strămoşeasca frăţie.”
În altă ţară, prin sentimentul cultivat de tradiţie, fapta Cocuţei Vogoride ar fi fost eternizata măcar printr-o placă comemorativă. Din păcate, la noi, nu se ştie mai nimic despre această minunată femeie româncă.
Deşi au trecut 158 de ani de la actul său eroic nimeni nu vorbeşte nimic despre faptele sale.
Ea a reuşit să creeze speranţa. A transformat supunerea în mândrie de neam, inrobirea în dobândire şi extindere a demnităţii românilor prin unire , iar tirania în pace.
Istoricii recunosc meritele fiicei poetului Costache Conachi dar masa de români e total necunoscătoare.
Deşi există minunate locuri încărcate de atâtea legende ce pot reprezenta adevărate capodopere cinematografice , aceste oaze generatoare de patriotism sunt transformate în ruină, iar ruina odată cu ele în anonimat.
Haideţi să transformăm precum Cocuţa Conachi , ruinele şi arhaicele locuri în simboluri naţionale, eternizând acest nume lingvistic, istoric, cultural prin descătuşarea imaginii de falsă conservare din îngheţul indiferenţei în una de prosperitate .

 

About Guest Scriitor 133 Articles
Participa la conversatie ! Poti scrie in mod anonim. Jurnalism social.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.