Fiecare persoană care trăieşte şi realizează un venit în Germania este supusă impozitării la nivel naţional. Criteriile de impozitare sunt prevăzute în fişa fiscală emisă de către municipalitate pentru fiecare an calendaristic, pe baza documentelor sale (fişele rezidenţilor, de exemplu).
Cuplurile căsătorite cu un singur salariat şi cu copii au un tratament fiscal mai favorabil. O persoană singură care câştigă mai puţin de € 7 664 EUR pe an, nu este impozitată. În cazul unui cuplu venitul anual neimpozabil este stabilit la € 15. 328.
Venitul este impozitat cu o rată progresivă. Primei tranşă de impozitare progresivă, care începe de la venitul anual de € 7 664, i se aplică o rată de impozitare de 15% (Eingangssteuersatz sau rata minimă de impozitare).
Pentru următoarea tranşă de venit cota de impozitare creşte apoi relativ rapid la aproximativ 24%, iar începând de la 12.740 €, cota de impozitare continuă să crească, plafonul cotei de impozitare fiind de 42%.
Angajatorul reţine impozitul pe venit, cu fiecare plata a unei remuneraţii şi plăteşte suma direct către administraţia financiară.
Toţi lucrătorii trebuie să contribuie la asigurările sociale. Contribuţiile sunt plătite jumătate de către angajator şi jumătate de către angajat. Contribuţia medie de asigurări sociale reprezintă aproximativ 21% din salariu.
Taxa de solidaritate a fost introdusă în 1995 pentru construcţia economică a Germaniei de Est şi s-a ridicat la 5,5% din suma impozitului pe salarii / venit.
În plus, pentru contribuabilii care sunt membri ai unei comunităţi religioase, taxele pentru biserică sunt de până la 8 – 9% din salariului brut, în funcţie de Land. Impozitul perceput de stat pentru comunitatea ecleziastică este o particularitate a sistemului german.
La sfârşitul anului, orice persoană care este impozabilă trebuie să depună o declaraţie fiscală la administraţia financiară. Mai sunt şi alte forme de venituri (depozite pe conturile de economii, câştigurile de capital, etc.).
Taxei pe valoarea adăugată (MwSt.) aplicată la achiziţionarea de bunuri şi utilizare a serviciilor variază de la 7 la 19%. 
Leave A Reply