Sistemul de invatamant britanic

Sistemul britanic de invatamant din Anglia, Tara Galilor, Scotia si Irlanda de Nord

Toţi copiii din Marea Britanie cu vărsta între 5-16 ani trebuie să meargă la şcoală. Este de datoria primăriei locale (de obicei numită autoritatea locală) să asigure aceasta. Copiii de refugiaţi sau de azilanţi au dreptul la învăţămănt, la fel ca şi cei născuţi în Marea Britanie.

Majoritatea copiilor din Marea Britanie merg la şcoli de stat. Unii copii merg la şcoli particulare, unde taxele sunt plătite de părinţii lor. Un număr mic de copii au permisiunea autorităţii locale să fie educaţi acasă.

Anul şcolar

Anul şcolar în Marea Britanie începe în august sau septembrie şi este împărţit în trei sau şase trimestre. Fiecare trimestru cuprinde şapte sau treisprezece săptămăni.

Şcoala are vacanţă cel puţin două săptămăni de Crăciun şi două săptămăni de Paşte, în martie sau aprilie. De asemenea există vacanţe mici de căte două pană la cinci zile la mijlocul fiecărui trimestru. Anul şcolar se terminăîn iunie sau iulie, cănd şcolile sunt închise cam pentru şase săptămăni.

Şcoala şi Colegiul (Liceul)

Sistemul de învăţămănt din Marea Britanie este în general împărţit în patru stagii diferite:

  • Tipul de şcoală – Şcoala Primară – Vărsta: 5 – 11 ani : Anul şcolar: 1 – 6
  • Tipul de şcoală – Şcoala Secundară – Vărsta: 11 – 16 : Anul şcolar: 7 – 11
  • Tipul de şcoală – Şcoala Secundară, Colegiul Sixth Form sau Colegiul de continuare a studiilor – Vărsta: 16 – 18 / 19 ani : Anul şcolar: 12-13
  • Tipul de şcoală – Colegiul de continuare a studiilor – Vărsta: 18 / 19 plus

Colegiu de continuare a studiilor sau Universitatea

Dacă după vărsta de 16 ani, copilul dvs vrea să- şi continue studiile, atunci el/ea poate să aleagă între şcoală şi colegiu.

Cheltuieli

Deşi învăţămăntul de stat în Marea Britanie este gratuit, totuşi sunt căteva lucruri pe care trebuie să le plătească elevii şi părinţii lor.

Echipament de scris şi cărţi

La şcoală, fiecare copil trebuie să aibă pixul lui, creionul şi un liniar. Şcoala oferă cărţi, hărtie de scris şi alte echipamente necesare pentru desfăşurarea lecţiilor.

Uniforma şcolară

Dacă aveţi un venit mic, s-ar putea să fiţi eligibil pentru a primi un ajutor financiar ca să plătiţi uniforma de şcoală a copilului.

Mesele de la şcoală

Toate şcolile din Marea Britanie oferă prănzul pentru toţi copiii, deşi mulţi elevi au măncare de acasă. Prănzul de la şcoală este gratuit pentru copiii din familiile cu venit mic. Dacă un copil este în îngrijirea asistenţei sociale, atunci tutorii lui îi vor pregăti prănzul sau îi vor da bani copilului să-şi cumpere propria măncare.

Deplasarea – transportul

Dacă copilul merge la cea mai apropiată şcoală de locuinţă şi această şcoală nu este situate la o “distanţă de parcurs pe jos” (trei mile în majoritatea cazurilor) atunci s-ar putea să primiţi un ajutor financiar pentru a putea plăti biletul de autobuz sau tren.

Alte cheltuieli

Şcoala nu ar trebui să vă ceară să plătiţi pentru activităţile şcolare. Dar este posibil să vă ceară să plătiţi pentru activităţi suplimentare, ca de exemplu lecţiile de învăţare a unui instrument muzical.

Excursii şcolare

Căteodată şcoala organizează excursii în afara şcolii, ca de exemplu o vizită la castel sau muzeu. D-voastră nu ar trebui să plătiţi dacă excursia este în legătură cu unul din subiectele de învăţămănt şi are loc într-o zi de şcoală. Familiile cu venit mic nu trebuie să plătească pentru locuinţă şi alimente dacă excursia este mai lungă de o zi.

Învăţatul în şcoală

Lecţiile pe care copilul dvs le va avea în şcoala din Marea Britanie vor fi probabil diferite de cele pe care le-a avut în trecut şi probabil că va studia subiecte noi. Modul de predare poate fi de asemenea diferit. Copilului dvs i se va cere să participe în mod activ la lecţii, nu numai să asculte în tăcere. Învăţătorul va încuraja discuţiile şi întrebările şi căteodată îi va pune pe elevi să lucreze împreunăîn grupuri mici.

Subiecte de studiu principale

Elevii învaţă diferite subiecte la şcoală. După cerinţele legii, în şcolile din Anglia şi Ţara Galilor trebuie să se predea limba engleză, matematica, ştiinţe, design şi tehnologie, tehnologia informaţiei şi a comunicaţiei (ICT), istorie, geografie, a doua limbă alta decât engleza, artă şi design, muzică, educaţie fizică (PE) şi educaţie civică, cunoscuta ca PSE în Ţara Galilor.

În Scoţia şi Irlanda de Nord, şcolile oferă o gamă similară de subiecte, iar in Ţara Galilor, limba galeză este predate în toate şcolile. Lecţii de carieră sunt deseori oferite elevilor în vârstă de peste 14 ani ca să-i pregătească pentru muncă sau pentru educaţia superioară la 16 ani.

Educaţia religioasă

Legea prevede ca şcolile din Marea Britanie să predea educaţia religioasă, deşi nu toate şcolile urmează strict legea. Lecţiile au ca subiect morala mai mult decât religia. Părinţii sau tutorii au dreptul să-i retragă pe copii lor de la aceste lecţii.

Suport cu limba engleză

Şcoala trebuie să ofere elevilor mai mult suport pentru limba engleză dacă ei au nevoie. La anumite lecţii ei pot primi suport de la o altă persoană cunoscută ca asistentul clasei. Uneori profesorii conduc lecţii la prânz pentru a-i ajuta pe copii la învăţat. Dacă nivelul limbii engleze al copilului dvs. nu este la un standard adecvat, se poate lua hotarârea că este mai uşor pentru copilul dvs. să lucreze cu alţi elevi care sunt puţin mai mari decât copilul dvs.

Activităţi suplimentare

Şcoala poate organiza activităţi suplimentare cum ar fi ore de sport sau de muzică în afara lecţiilor normale. Participarea la aceste lecţii îl vor ajuta pe copilul dvs. să lege prietenii şi-l vor ajuta în carieră sau în alegerea unui loc la colegiu sau universitate.

Oportunităţi egale

În Marea Britanie, fiecărui elev trebuie să i se acorde aceeaşi şansă la şcoală. Este împotriva legii ca o şcoalăsau colegiu să interzică copiilor anumite lucruri pe motiv de sex, rasă, religie sau orientare sexuală, sau pe motiv de dizabilităţi. Băieţii şi fetele au dreptul să primească aceleaşi lecţii şi trebuie să fie trataţi în acelaşi fel.

Regulile şcolare

Copilului dvs. i se va înmâna probabil o copie cu regulile şcolii la prima vizită în şcoală. Acestea se vor referi la anumite lucruri cum ar fi uniforma şcolii, purtatul bijuteriilor, folosirea telefonului mobil şi comportamentul general în şcoală.

Probleme la şcoală

Dacă copilul dvs. are o problem la şcoală, ei trebuie să informeze pe cineva despre asta de îndată.

Părinţilor sau tutorilor le este permis întotdeauna să aibă o întâlnire cu profesorul pentru a discuta problema.

Prezenţă

Este important pentru copilul dvs. să urmeze şcoala în mod regulat şi să ajungă la timp. Dacă ştiţi că copilul dvs. va lipsi, trebuie să informaţi profesorul dinainte. Dacă copilul nu poate veni la şcoală deoarece este bolnav, trebuie să informaţi şcoala cât mai repede posibil. Când copilul se va întoarce la şcoală, trebuie să-i daţi o notă care să explice absenţa lui.

Dacă copilul dvs. lipseşte des de la şcoală, atunci veţi fi contactat de un angajat educaţional de bună stare care va încerca să vă ajute să îmbunătăţiţi prezenţa şcolarului. Părinţii copilului care nu merge la şcoală pot fi amendaţi sau – în cazuri extreme – trimişi la închisoare.

Examinare

Elevii din Anglia cu vârsta cuprinsă între unsprezece şi paisprezece ani sunt testaţi la engleză, matematică şi ştiinţele naturale. La vîrsta de 16 ani, cei mai mulţi tineri din Anglia, Ţara Galilor şi Irlanda de Nord îşi dau examenele la materiile principale. Acestea sunt numite GSCEs şi reprezintă importante calificări pentru angajare şi educaţia viitoare.

După aceasta, elevii mai mari pot dobândi multe alte calificări, fie în legătură cu materiile studiate la şcoală (gradele AS şi A2), fie cu alte aptitudini şi cariere.

Sistemul de examinare în Scoţia este diferit. Cei mai mulți studenți în vârstă de peste 16 ani susțin examenul Standard Grade la cinci sau mai multe subiecte incluzând obligatoriu examene la limba engleză, matematică, o limbă străină, o știință naturală și un subiect social. După aceasta, studenţii pot obţine National Qualifications (Calificări la nivel naţional) pentru un an sau doi, fie la şcoală sau colegiu. Aceştia sunt testaţi la diferite niveluri, cunoscute sub denumirea de Access, Intermediate si Higher.

După vârsta de 16 ani

Studenţii din Anglia şi Ţara Galilor trebuie să frecventeze şcoala până în ultima vineri a lunii iunie din anul şcolar în care împlinesc vârsta de 16 ani. În Scoţia, unii studenţi pot termina şcoala mai devreme, în funcţie de data de naştere.

Dacă copilul dvs. alege să continue studiile după vârsta de 16 ani, ei trebuie să decidă dacă merg la şcoală sau la colegiu.

Continuând studiile la şcoală

Multe şcoli oferă un an sau doi ani de cursuri pentru studenţii cu vârsta între 16 -19 ani. Acestea sunt cursuri pentru studenţii care:

– Vor să-şi îmbunătăţească gradul de cunoaştere

– Încep pregătirea pentru locul de muncă sau

– Doresc să urmeze universitatea

Aceste cursuri sunt de obicei cunoscute sub numele de Sixth Form.

La terminarea şcolii

Studenţii care vor să termine şcoala la 16 ani au posibilitatea să găsească un loc de muncă sau pregătire, sau să urmeze colegiul. Oricum dreptul copilului dvs la aceste oportunităţi depinde de statutul său legal. Şcoala şi National Careers Service oferă suport în legătură cu luarea celei mai bune hotărâri.

Educaţia superioară

Educaţia superioară se referăla educaţia tinerilor cu vârsta de peste 16 ani în şcoli sau colegii.

Studiul în cadrul Colegiului

Colegiul local de studii superioare oferă o categorie largă de cursuri pentru studenţii cu vârsta între 16 – 19 ani. Unele cursuri sunt pentru studenţii care vor să- şi îmbunătăţească gradul de cunoaştere sau să urmeze cursuri universitare. Altele vor fi pentru cei care doresc să se pregătească pentru carieră. Unele cursuri sunt full-time, iar altele part-time şi permit studenţilor să muncească în acelaşi timp.

Cerinţe de admitere

Deşi copilul dvs. este capabil să urmeze cursul pe care şi-l doreşte, trebuie totuşi să îndeplinească anumite cerinţe de admitere. Studentul trebuie să demonstreze că:

– Are abilităţi de comunicare

– Are calificările corespunzătoare, de exemplu rezultate suficient de bune la examene

– Poate să plătească taxele şi să se întreţină singur cât timp studiază

Studierea limbii engleze

Multe colegii oferă cursuri pentru cei care doresc să-şi îmbunătăţească limba engleză. Unele cursuri sunt pentru engleza de bază, în timp ce altele sunt pentru engleza avansată sau corelate cu anumite tipuri de angajare.

Cursuri de limba engleză sunt oferite şi de Centrul Local de Educare a Adulţilor. Acestea se desfăşoară în timpul serii astfel încât dvs. sau familia dvs să le puteţi urma chiar dacă aveţi o muncă full-time.

Un angajat social sau un consilier sau angajaţii librăriei locale vă poate pune în legătură cu unul din aceste centre. Cursurile pot fi gratuite sau ieftine, dacă primiţi ajutor financiar de la stat sau aveţi un venit mic.

Educaţia la nivel universitar

Educaţia universitară este un alt nume pentru universităţile şi colegiile care oferă diplome şi calificări profesionale specializate. Înscrierile pentru universitate au loc de obicei înainte de sfârşitul lunii Martie pentru cursurile care încep în Septembrie. De obicei, studenţii din Marea Britanie nu aplică în mod direct la universitatea pe care vor să o urmeze.

Majoritatea aplicaţiilor se fac prin intermediul unei organizaţii numită UCAS. Mentorul copilului dvs. la şcoală sau colegiu poate oferi detalii şi vă poate ajuta.

Cheltuieli

În prezent, majoritatea studenţilor care urmează cursuri universitare în Anglia şi Ţara Galilor trebuie să plătească pentru cheltuielile de trai şi să contribuie la acoperirea taxelor universitare. Studenţii din Scoţia li se cere să plătească doar pentru cheltuielile de trai.

Există două categorii de taxe universitare în Marea Britanie – taxa studenţilor naţionali şi a studenţilor străini.

Majoritatea studenţilor din Marea Britanie apelează la un împrumut ca să-i ajute cu cheltuielile de trai prin intermediul programului guvernamental Student Loans Scheme. Mai multe informaţii puteţi găsi pe site-ul https://www.gov.uk/browse/education/student-finance .

Studenţii plătesc împrumutul înapoi la terminarea studiilor, cănd ajung să câştige la un anumit nivel, rata de rambursare fiind dedusă în mod automat din salariul lor.

Cat de bine vorbesti limba engleza? Examen de limba engleza, test online

2 Comments

  1. Parintii meu au lucrat in Anglia 12 ani dar s-au intors in Romania, ma calific pentru Student Loans Scheme?

Leave a Reply

Your email address will not be published.