Proiectul este un concurs  interdisciplinar de lucrări de cercetare, creație literar-artistică și traduceri ale elevilor și cadrelor didactice la următoarele secțiuni:

  1. Eseuri, critică și istorie literară pe tema operei și vieții lui Lucian Blaga (elevi și cadre didactice);
  2. Creație literară – Poezie (elevi și cadre didactice);
  3. Traduceri (în limbile bulgară, engleză, franceză, germană, maghiară, sârbă și ucraineană)  a unor fragmente din opera lui Lucian Blaga (elevi și cadre didactice);
  4. Artă plastică pe teme blagiene (elevi și cadre didactice);
  5. Informare-documentare pentru opera lui L. Blaga  (numai pentru elevi).

La proiect poate participa orice elev sau cadru didactic care se înscrie în termenul stabilit și respectă regulamentul de organizare și desfășurare al concursului.

Lucrările se trimit în mod obligatoriu în: format electronic și pe suport de hârtie pe adresele Casei Corpului Didactic Alba, precizate mai jos și în regulamentul concursului.

            Jurizarea lucrărilor pentru etapa internațională (luna martie-aprilie 2020) la sediul IȘJ Alba și CCD-Alba;

Lucrărilor primite de la etapa națională, poziționa pe locul I,  și cele din străinătate (data poştei pentru cele din străinătate cel târziu 1 martie 2020) vor fi jurizate de comisiile județene de evaluare ale  Inspectoratului Școlar Județean  Alba;

Lucrările primite din străinătate trebuie să respecte condițiile din regulamentul concursului (atenție în special la : Art. 3, Art.10, Art. 11, Art. 12. din regulament), termen data poştei 1 martie 2020.

– în format Word, cu anexele necesare, pe adresa de E-mail a concursului: concursul_lucian_blaga@yahoo.com

– și pe suport de hârtie în plic poștal, cu anexele necesare, pe adresa Casei Corpului Didactic Alba, Str. Gabriel Bethlen, Nr. 7, Alba Iulia, 510009, județul Alba.

 

Lucrările premiate vor fi publicate în revista on-line: „Laudă semințelor, celor de față și-n veci tuturor”, ISSN 2668-0076, ISSN-L 2668-0076; http://www.ccdab.ro/Editura/Lauda%20Semintelor.html

 

Regulamentul privind Concursul se află pe site-ul CCD Alba: http://www.ccdab.ro/

la: ACTIUNI IN DERULARE  secțiunea PROIECT NAȚIONAL DE LITERATURĂ ȘI ARTE VIZUALE DEDICAT FILOZOFULUI LUCIAN BLAGA – CONCURS „LAUDĂ SEMINȚELOR CELOR DE FAȚĂ ȘI-N VECI TUTUROR”,  EDIŢIA a XV-a

http://www.ccdab.ro/actiuni%20in%20derulare/actiuni%20in%20derulare.html

sau revistele nr. 1 și nr. 2 la DETALII:

http://www.ccdab.ro/Editura/Lauda%20Semintelor.html

 

Pentru informații suplimentare:

CASA CORPULUI DIDACTIC ALBA, Str. Gabriel Bethlen, Nr. 7, Alba Iulia, 510009, jud. Alba, România

Telefon: 0258 826147, fax: 0258 833101

E-mail: concursul_lucian_blaga@yahoo.com

Leave A Reply