Inregistrarea pentru munca in Regatul Unit

Ca cetăţean al Spaţiului Economic European (SEE) aveţi dreptul să vă mutaţi în orice stat membru al UE, şi să rezidaţi în acesta timp de cel mult 3 luni de la data sosirii. Dacă doriţi să rămâneţi într-un stat membru mai mult de 3 luni, puteţi face aceasta fie prin îndeplinirea anumitor condiţii ale Tratatului fie solicitând un permis de rezidenţă.

Înregistrarea pentru muncă în Regatul Unit

Certificate de înregistrare

Dacă îndepliniţi condiţiile Tratatului puteţi (însă nu sunteţi obligat) să solicitaţi un Certificate de înregistrare care să confirme aceasta. Ca cetăţean român, trebuie să îndepliniţi următoarele condiţii:

  • să desfăşuraţi o activitate independentă;
  • să fiţi înscris la o instituţie de învăţământ;
  • să aveţi suficiente resurse.

Conform măsurilor de tranziţie introduse la 1 ianuarie 2007, cetăţenii români nu au dreptul să se angajeze decât dacă sunt scutiţi de obligaţia obţinerii unei autorizaţii de muncă. În Regatul Unit, puteţi desfăşura activităţi economice în calitate de angajat numai în următoarele circumstanţe:

  • Aveaţi, la 31 decembrie 2006, permisiunea de intra sau rămâne în ţară conform Legii din 1971 privind imigraţia, şi această permisiune nu impunea nicio restricţie în ceea ce priveşte angajarea în Regatul Unit, sau vi s-a eliberat o astfel de permisiune ulterior;
  • Aţi lucrat în Regatul Unit, cu permisiune şi fără întrerupere, pe parcursul unei perioade de 12 luni care s-a încheiat pe sau după 31 decembrie 2006;
  • Asiguraţi servicii în Regatul Unit pentru un angajator cu sediul altundeva în SEE;

Sunteţi, pe lângă faptul că sunteţi cetăţean bulgar sau român, şi cetăţean al Regatului Unit sau al unui alt stat din SEE; Sunteţi membrul de familie al unui cetăţean român sau bulgar care este înscris la o instituţie de învăţământ, dispune de suficiente resurse sau desfăşoară o activitate independentă;

Sunteţi membrul de familie al unui cetăţean SEE care îşi exercită drepturile conferite de Tratat în Regatul Unit (exceptând cazul în care sunteţi membrul de familie al unui cetăţean bulgar sau român care este obligat să obţină autorizaţie de muncă sau care este scutit de această obligaţie numai în virtutea faptului că este membrul de familie al unei persoane care desfăşoară o activitate independentă, are resurse independente sau este înscrisă la o instituţie de învăţământ şi care este obligată să obţină autorizaţie de muncă), sau soţul sau partenerul înregistrat al unui cetăţean britanic sau al unei persoane stabilite în Regatul Unit.

Sunteţi membrul unei misiuni diplomatice, membrul de familie al unui diplomat sau membrul de familie al unei persoane care are dreptul la imunitate diplomatică.

Puteţi de asemenea solicita Certificatul de înregistrare, care vă facilitează accesul fără restricţii la piaţa britanică a muncii, dacă satisfaceţi cerinţele relevante pentru persoane cu înaltă calificare.

Autorizaţii de muncă

Dacă nu sunteţi scutit de obligaţia obţinerii unei autorizaţii de muncă, va trebui ca, înainte de a începe să lucraţi în Regatul Unit, să obţineţi cardul de acces pentru lucrători (Accession Worker Card). Dacă începeţi să lucraţi fără să aveţi acest card, vă faceţi vinovat de comiterea unei infracţiuni care poate atrage răspunderea penală.

Munca în Regatul Unit: drepturi şi responsabilităţi

Persoanele eligibile să primească carduri de acces pentru lucrători sunt în general persoane calificate, care întrunesc criteriile relevante pentru eliberarea unui permis de muncă. Autorizaţia de muncă se poate obţine şi de persoane mai puţin calificate care vin în cadrul programului pentru lucrătorii agricoli sezonieri sau a programului specific sectorului. Informaţii mai detaliate despre aceste programe se găsesc în secţiunea Cautarea unui loc de munc a pliantului. Firmele din sectorul de procesare a produselor alimentare pot de asemenea solicita aprobare să angajeze lucrători români mai puţin calificaţi pentru a-şi ocupa locurile de muncă vacante. Aceste angajări se fac în funcţie de cota impusă.

În majoritatea cazurilor firma pentru care intenţionaţi să lucraţi va trebui să obţină aprobarea conform prevederilor privind permisele de muncă. Odată ce firma primeşte aprobarea necesară, puteţi solicita eliberarea cardului de acces pentru lucrători. Sunteţi liber să începeţi să lucraţi de îndată ce primiţi acest card.

Cardurile de acces pentru lucrători sunt emise pentru un anumit loc de muncă. Dacă doriţi să vă schimbaţi locul de muncă, va trebui să obţineţi un nou card de acces.

Odată ce aţi lucrat 12 luni fără întrerupere, veţi beneficia de drepturi depline de liberă circulaţie în UE. Pentru formulare de cerere şi detalii amănunţite privind procesul de obţinere a cardului, precum şi pentru recomandări detaliate, vizitaţi site-ul Web al Agenţiei Britanice pentru Frontiere (UK Border Agency) la www.ukba.homeoffice.gov.uk/workingintheuk/bulgariaromania/.

Statutul de angajat

Drepturile dvs. de angajat sunt guvernate de termenii contractuali şi statutul de angajat aferent. Există trei categorii de persoane care lucrează: angajaţi, “lucrători” şi “angajaţi proprii”. Definirea termenilor de “angajat” şi “lucrător” variază uşor în lege însă, în general, dacă anumite drepturi sunt conferite unui “lucrător”, ele sunt conferite şi unui “angajat”. Dacă sunteţi “angajat propriu” sub aspectul plăţii impozitelor, veţi fi considerat “angajat propriu” şi sub aspectul drepturilor de care beneficiaţi ca angajat.

Angajaţi

Majoritatea persoanelor care lucrează sunt “angajaţi”. Sunteţi considerat a fi “angajat” dacă lucraţi în baza unui contract de muncă. Acesta nu trebuie să fie scris, el intră în vigoare din momentul în care dvs. şi angajatorul dvs. conveniţi asupra termenilor şi condiţiilor de angajare. Existenţa sa poate fi indicată indirect şi de acţiunile dvs. sau ale persoanei pentru care lucraţi. Contractul precizează de obicei ce anume se aşteaptă de la dvs. În general dvs. veţi fi cel care trebuie să presteze munca; nu puteţi trimite pe altcineva în locul dvs. Angajaţii beneficiază de obicei de toate drepturile conferite de legislaţia muncii însă, în unele cazuri, numai după o anumită perioadă de timp lucrată.

Lucrători

Aceasta este o categorie mai diversă, care include angajaţii însă exclude de obicei angajaţii proprii. Un lucrător este o persoană care lucrează pentru un angajator, fie în baza unui contract de muncă fie în baza unui alt contract în cadrul căruia se angajează să presteze personal o activitate sau un serviciu. Dacă lucraţi prin intermediul unei agenţii de recrutare, veţi fi considerat “lucrător”, şi nu “angajat”. Lucrătorii beneficiază de drepturi şi protecţie de bază, respectiv salariu minim pe economie, drepturi conform Reglementărilor privind orele de lucru inclusiv concedii anuale plătite şi pauze de odihnă, protecţie conform legislaţiei împotriva discriminării şi a celei privind protecţia Munca în Regatul Unit: drepturi şi responsabilităţi muncii, şi drepturi statutare la plăţi cum ar fi indemnizaţia de maternitate/paternitate şi cea de boală.

Angajaţi proprii

Dacă sunteţi angajat propriu, nu veţi avea contract de muncă cu un angajator. Este mult mai probabil să aveţi propria dvs. afacere şi să fiţi contractat să asiguraţi servicii contra unui onorariu, de-a lungul unei perioade de timp. Vă veţi plăti propriile contribuţii sociale şi impozite. Nu beneficiaţi de drepturi de angajat deoarece sunteţi propriul dvs. şef şi puteţi decide, de exemplu, cât să cereţi pentru munca dvs. sau câte zile de concediu să vă acordaţi. Beneficiaţi de o anumită protecţie legală. De exemplu nu puteţi fi discriminat, şi aveţi dreptul la un mediu de muncă sigur şi sănătos la sediul clientului dvs.

Lucrători detaşaţi

Conform Directivei europene privind detaşarea lucrătorilor, aceştia pot fi transferaţi temporar în Regatul Unit dintr-un alt stat membru. Într-un astfel de caz, contractul dvs. de muncă rămâne încheiat cu angajatorul român, însă veţi beneficia de aceleaşi drepturi de bază ca şi lucrătorii britanici, inclusiv de salariu minim pe economie, drepturi conform reglementărilor privind programul de lucru, protecţie conform legislaţiei împotriva discriminării şi a celei privind protecţia muncii. Pentru detalii privind drepturile şi responsabilităţile dvs. ca angajat, vizitaţi www.direct.gov.uk/employment
Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*