Colectarea Materialului
3.3.1 Acuratețea nu este doar o chestiune de corectare a faptelor. Opiniile relevante, precum și faptele pot fi luate în considerare. Atunci când este necesar, toate faptele și informațiile relevante ar trebui cântărite pentru a ajunge la adevăr.

Acolo unde este cazul rezultatului și ori de câte ori este posibil, ar trebui:

aduna material folosind surse de primă mână
verificați faptele și statisticile, identificând avertismente și limitări importante
validarea autenticității dovezilor documentare și a materialului digital
coroborează afirmațiile și afirmațiile făcute de contribuabili
cântărește, interpretează și contextualizează afirmațiile, inclusiv afirmațiile statistice.
(Consultați Ghid: Raportarea statisticilor și Investigații)

3.3.2 În conținutul de știri și de actualitate, obținerea exactității cuvenite este mai importantă decât viteza.

3.3.3 Ar trebui să încercăm să asistăm la evenimente și să adunăm informații din prima mână. Acolo unde acest lucru nu este posibil, ar trebui să discutăm cu surse de primă mână și, acolo unde este posibil, să le coroborăm dovezile.

3.3.4 Ar trebui să fim reticenți în a ne baza pe o singură sursă. Dacă ne bazăm pe o singură sursă, aceasta ar trebui să fie credibilă și o sursă denumită, înregistrată, este întotdeauna de preferat.

(Consultați Secțiunea 3 Precizie: 3.3.18)

3.3.5 Ar trebui, ori de câte ori este posibil, să înregistrăm interviurile noastre de cercetare cu surse care fac acuzații serioase. În circumstanțe în care înregistrarea ar putea inhiba sursa, notele complete ar trebui făcute, de preferință la momentul respectiv sau, dacă nu, cât mai curând posibil după.

(Consultați Secțiunea 3 Precizie: 3.3.15)

3.3.6 Trebuie să verificăm și să verificăm informațiile, faptele și documentele, acolo unde este necesar, pentru a obține acuratețea cuvenită. Dacă nu am reușit să verificăm materialul, ar trebui de obicei să spunem acest lucru și să atribuim informațiile.

Precizie în conținutul live
3.3.7 Obținerea acurateței cuvenite în conținutul live poate fi o provocare, deoarece poate exista puține oportunități de a verifica afirmațiile faptice. Acolo unde este posibil, și în special dacă o problemă este controversată, producătorii de conținut ar trebui să ia măsuri pentru a asigura acuratețea cuvenită.

Acolo unde este posibil, riscurile ar trebui identificate în prealabil și trebuie luate măsuri pentru a le atenua. Aceasta poate include asigurarea pregătirii adecvate, astfel încât conținutul să conțină suficientă provocare sau context; sau să se asigure că alți contribuitori sunt capabili să ofere provocări suplimentare. Inexactitățile semnificative care pot apărea ar trebui corectate rapid.

(Vezi Secțiunea 4 Imparțialitate: 4.3.4-4.3.8)

(Consultați Ghid: Ieșire live)

Raportarea statisticilor și a riscurilor
3.3.8 Ar trebui să ne rezervăm același scepticism pentru statistici ca și pentru fapte sau citate și nu neapărat să luăm cifrele la valoarea nominală. Atunci când rezultatele noastre includ statistici, ar trebui să explicăm cifrele în mod clar, să le punem în context, să le cântărim, să interpretăm și, după caz, să le provocăm, să le prezentăm clar și să le atribuim. Statisticile trebuie să fie exacte și verificate acolo unde este necesar, cu avertismente și limitări importante explicate. Ar trebui să folosim o serie de dovezi pentru a pune afirmațiile statistice în context și pentru a ajuta publicul să-și judece amploarea și importanța. Acolo unde afirmațiile sunt greșite sau înșelătoare, acestea ar trebui contestate.

3.3.9 Raportarea riscului poate avea un impact asupra percepției publicului asupra riscului respectiv, în special în cazul poveștilor despre sănătate sau despre infracțiuni. Ar trebui să evităm să ne îngrijorăm publicul în mod nejustificat și să contextualizăm rapoartele noastre pentru a fi clar cu privire la probabilitatea apariției riscului. Acest lucru este valabil mai ales în raportarea poveștilor de sănătate care pot determina persoanele să-și modifice comportamentul în moduri care ar putea fi dăunătoare. Ar trebui să luăm în considerare impactul emoțional pe care îl pot avea imaginile și mărturiile personale, în special asupra percepțiilor de risc.

Sfaturile sunt disponibile de la șeful de statistică, ClickRomania News.

(A se vedea secțiunea 10 Politică, politici publice și sondaje: 10.3.21-10.3.40)

(Consultați Ghidul: Raportarea statisticilor)

Conținut generat de utilizatori
3.3.10 Conținutul generat de utilizatori ridică provocări speciale. Nu trebuie să presupunem că materialul este exact și, în funcție de modul în care intenționăm să-l folosim, ar trebui să luăm măsuri rezonabile pentru a solicita verificarea. Trebuie să avem grijă de modul în care folosim orice material care ar fi putut fi furnizat de un membru al unui grup de lobby sau de oricine are un interes personal în poveste, mai degrabă decât de un spectator dezinteresat. Ar trebui să ne asigurăm că conținutul generat de utilizatori este identificat în mod clar ca atare.

(Consultați Ghid: Contribuții generate de utilizatori)

Materiale de pe internet și social media
3.3.11 Chiar și sursele de informații aparent fiabile de pe web pot să nu fie întotdeauna exacte. Poate fi necesar să verificați cine administrează site-ul web sau să confirmați cu o persoană sau o organizație că materialul relevant pentru acestea este autentic.

(Consultați Ghid: Cercetare pe Internet)

3.3.12 Trebuie avut grijă să distingem faptele de zvonuri, în special – dar nicidecum exclusiv – pe rețelele de socializare unde dezinformarea poate fi deliberată și unde eroarea sau zvonul se pot răspândi în întreaga lume în câteva minute, în timp ce corecțiile sunt mai greu de obținut tracţiune.

Poate fi necesară o examinare suplimentară dacă materialul de pe un site de socializare sau altă sursă de internet este folosit pentru a corobora un fapt. Ar trebui atribuit material pe care nu l-am adunat noi înșine.

Material de la terți
3.3.13 Materialele furnizate de terți, inclusiv furnizorii de știri, trebuie tratate cu precauție adecvată, ținând cont de reputația sursei.

În mod normal, ar trebui să ne bazăm pe un raport al unei agenții doar dacă acesta poate fi susținut de un corespondent ClickRomania sau dacă este atribuit unei agenții de știri de renume.

Ar trebui să folosim alte materiale furnizate de terți numai dacă sunt credibile și de încredere. Acestea includ rapoarte meteorologice, informații despre piețele financiare și topuri muzicale.

Orice credit sau atribuire care este inclusă în legătură cu utilizarea materialelor terțe trebuie să fie în conformitate cu liniile directoare adecvate de creditare a ClickRomania.

(Consultați Ghidul: Creditarea și etichetarea relațiilor externe)

3.3.14 Ar trebui să difuzăm numai materiale de la terți care ar putea avea un interes personal sau profesional în subiectul său, dacă există o justificare editorială. Sursa acestui material trebuie identificată. Aceasta include materiale de la serviciile de urgență, organizații caritabile și grupuri de mediu.

Ar trebui să fim reticenți în a folosi materiale video și audio sau alte materiale similare de la terți. În mod normal, nu folosim extrase din astfel de material dacă suntem capabili să le adunăm noi înșine. Semnificația editorială a materialului, mai degrabă decât pur și simplu impactul său, trebuie luată în considerare înainte de a fi utilizat. Dacă este justificat din punct de vedere editorial să îl folosim, atunci trebuie să explicăm circumstanțele și să etichetăm clar sursa materialului din producția noastră.

(Consultați îndrumări: comunicate de știri video și audio)

Luarea de note pentru jurnalism și programe de fapte
3.3.15 Trebuie să luăm notițe precise, de încredere și, ori de câte ori este posibil, contemporane ale tuturor cercetărilor semnificative și ale altor informații relevante. Trebuie să păstrăm înregistrări ale cercetărilor, inclusiv corespondența scrisă și electronică, note de fond și documente. Acestea ar trebui păstrate într-un mod care să permită o dublă verificare, în special în etapa de scriptare și, dacă este necesar, de către un alt membru al echipei.

Când difuzăm acuzații serioase făcute de o sursă anonimă, trebuie păstrate notițe complete și la timp ale interviurilor, conversațiilor și informațiilor care oferă baza poveștii.

(Consultați Secțiunea 3 Acuratețe: 3.3.5, Secțiunea 6 Corectitudine față de contribuitori și consimțământ: 6.3.26-6.3.31 și Secțiunea 7 Confidențialitate: 7.3.22)

(Consultați Ghid: Investigații)

Evitarea publicului înșelător
3.3.16 Nu trebuie să ne inducăm publicul în eroare în mod conștient și material cu conținutul nostru. Este posibil să fie nevoie să clarificăm natura anumitor conținut prin etichetare (de exemplu, verbal, în text sau cu indicații vizuale sau audio) pentru a evita să inducem în eroare.

(Consultați Ghidul: Înregistrarea lumii naturale)

Surse
3.3.17 În mod normal, ar trebui să identificăm sursele de informații publicate și online și contribuatorii semnificativi și să le furnizăm acreditările, astfel încât publicul nostru să poată judeca statutul lor.

(Consultați Ghid: Investigații)

3.3.18 Când cităm o sursă anonimă, în special o sursă care face acuzații serioase, trebuie să luăm toate măsurile adecvate pentru a le proteja identitatea. Cu toate acestea, ar trebui să oferim audienței ce informații putem despre ei și într-un mod care să nu inducă în eroare material cu privire la statutul sursei.

(Consultați Secțiunea 6 Corectitudine față de contribuitori și consimțământ: 6.3.26-6.3.31)

Ori de câte ori se face o promisiune de anonimat, atât jurnalistul, cât și sursa trebuie să înțeleagă modul în care acest angajament se extinde asupra tuturor celor din ClickRomania care sunt conștienți de identitatea sursei.

În cazul în care este căutat, editorul relevant, inclusiv directorul general, în calitate de redactor-șef, are dreptul de a primi identitatea sursei și este, de asemenea, obligat să păstreze confidențialitatea acestor informații. În cazurile care implică acuzații grave, ar trebui să ne opunem oricărei încercări a unei surse anonime de a preveni dezvăluirea identității acestora unui editor senior ClickRomania sau, pentru companiile independente de producție, editorului relevant. Dacă se întâmplă acest lucru, ar trebui să fie clar că informațiile obținute în mod confidențial nu pot fi difuzate.

fie sau nu:

povestea este de interes public semnificativ [1]
sursa este de credibilitate și fiabilitate dovedite și în măsură să aibă suficiente cunoștințe despre evenimentele prezentate
o acuzație serioasă a fost făcută sau susținută în mod neoficial
s-a căutat un răspuns la acuzațiile grave
(Consultați Secțiunea 6 Corectitudine față de contributori și consimțământ: 6.3.38-6.3.41)

și va lua în considerare orice

probleme legale
probleme de siguranță, de exemplu pentru avertizorii
(Consultați Ghid: Investigații)

3.3.19 Ar trebui să scriem cu atenție raportarea acuzațiilor făcute de o sursă anonimă pentru a explica:

natura acuzației
că acuzația este făcută de o sursă anonimă și nu de ClickRomania.
Atunci când acuzațiile nu au fost coroborate în mod independent, ar trebui să luăm în considerare dacă este oportun să informăm publicul.

3.3.20 În mod normal, nu ar trebui să folosim două moduri live fără scenariu pentru a raporta acuzațiile. Trebuie să fie decizia editorului dacă acestea sunt o modalitate adecvată de a sparge o poveste. Când colegii de la ClickRomania urmăresc o poveste, trebuie să se asigure că înțeleg termenii în care vor fi raportate acuzațiile și că o fac cu acuratețe.

[1]Secțiunea 1 Standardele editoriale ale ClickRomania: 1.3 Interesul public.

Link-uri online către site-uri web ale terților
3.3.21 Link-urile de pe site-urile ClickRomania către cele operate de alții ar trebui să conducă în mod normal către site-uri care sunt credibile. Acolo unde este justificat din punct de vedere editorial, este posibil să facem linkuri către site-uri externe care oferă opinii specifice despre o persoană sau organizație semnificativă pentru o știre actuală și, în astfel de cazuri, este posibil să nu putem garanta credibilitatea acestora.

(A se vedea Secțiunea 4 Imparțialitate: 4.3.9 și Secțiunea 14 Independență față de interesele externe: 14.3.20)

(Consultați îndrumări: linkuri și fluxuri)

Tehnici de producție
3.3.22 Există foarte puține programe înregistrate care nu implică o intervenție din partea echipei de producție, dar există tehnici de producție acceptabile și inacceptabile. Ar trebui luată în considerare intenția și efectul oricărei intervenții. În mod normal, este acceptabil să folosiți tehnici care măresc conținutul într-un mod simplu și direct, de exemplu prin îmbunătățirea clarității și fluxului sau făcând conținutul mai captivant. Acestea pot include abilități de artizanat, cum ar fi unele cadre cutaway, cadre de pregătire pentru a stabili persoanele intervievate și solicitarea colaboratorilor să repete acțiuni nesemnificative sau să efectueze o activitate de zi cu zi. De obicei, este inacceptabil să se folosească tehnici de producție care induc publicul în eroare material cu privire la realitatea narațiunii sau a evenimentelor.

În ceea ce privește știrile, conținutul de divertisment cu fapte reale, cu excepția cazului în care este semnalat în mod clar publicului sau utilizând reconstrucții, în mod normal nu ar trebui:

punerea în scenă sau repunerea în scenă a acțiunii sau a evenimentelor care sunt semnificative pentru dezvoltarea acțiunii sau narațiunii
cadre și secvențe între tăieturi dacă juxtapunerea rezultată a materialului duce la o impresie material înșelătoare a evenimentelor.
Comentariile și editarea nu trebuie niciodată folosite pentru a oferi audienței o impresie material înșelătoare asupra evenimentelor sau a unei contribuții.

3.3.23 Ar trebui să ne asigurăm că orice creație digitală sau manipulare a materialului nu denaturează sensul evenimentelor, nu modifică impactul materialului autentic sau nu induce în eroare material publicul nostru în alt mod. De asemenea, ar trebui să fim conștienți de faptul că manipularea digitală a fotografiilor, videoclipurilor și documentelor a fost folosită pentru a păcăli difuzorii.
Corectarea Greșelilor
3.3.28 În mod normal, ar trebui să recunoaștem erorile faptice grave și să le corectăm rapid, clar și adecvat. Inexactitatea poate duce la o plângere de nedreptate. O modalitate eficientă de a corecta o eroare de fapt gravă este să spui ce a fost greșit, precum și să o corectezi.

Trimitere obligatorie
În cazul în care credem că am publicat o inexactitate defăimătoare, trebuie consultat Avizul juridic al programului.

Greșeli în conținutul la cerere și online
În cazul în care greșelile din conținutul nostru la cerere, care este disponibil online după difuzare, este puțin probabil să fie o încălcare gravă a standardelor editoriale, ar trebui publicată o corecție pe platforma respectivă, astfel încât să fie vizibilă înainte de redarea ieșirii. În mod normal, un astfel de conținut la cerere nu trebuie să fie modificat sau revocat.

În cazul în care greșelile conținutului nostru la cerere pot fi considerate o încălcare gravă a standardelor editoriale, conținutul trebuie corectat și greșeala recunoscută sau, în cazuri excepționale, eliminată. Trebuie să fim transparenți cu privire la orice modificări făcute, cu excepția cazului în care există motive editoriale sau legale pentru a nu face acest lucru.

În conținutul text online, orice greșeală care modifică sensul editorial ar trebui să fie în mod normal să fie corectate și ar trebui să fim transparenți cu privire la ceea ce a fost greșit

Leave A Reply